Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Співвідношення нормативно-правових актів з актами тлумачення і застосування права
Нормативно-правові акти, як підсумок правотворчої діяльності необхідно відрізняти від актів тлумачення норм права (інтерпретаційних актів) та правозастосувальних актів (індивідуальних правових рішень).

Можна виділити три основних ознаки нормативно-правових актів, які є їх особливістю і відрізняють їх від актів застосування і тлумачення:

> нормативно-правові акти завжди містять у собі юридичні норми (правозастосувальні акти, хоч і є 172

правовими актами, нових юридичних норм не встановлюють. Акти тлумачення роз'яснюють зміст і порядок застосування чинних правових норм);

> нормативно-правовий акт - неперсоніфікований, тобто містить правила поведінки загального характеру (норми права), в той час як дія правозастосувальних актів обмежена рамками конкретної юридичне значимої ситуації і стосується, як правило, індивідуально визначених суб'єктів, надаючи їм конкретні права, зобов'язуючи їх чи накладаючи відповідальність.

Наприклад, ст. 53 Конституції України забезпечує право громадян на безкоштовну вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах - це загальнообов'язкова норма, а наказ ректора вузу про зарахування конкретної особи студентом чи курсантом - це акт застосування права.

> дія нормативно-правового акту, на відміну від акту застосування, не обмежується одноразовим застосуванням (так, наприклад, статті Кримінального кодексу України будуть діяти необмежену кількість подібних правовідносин до їх відміни, а вирок суду стосується лише конкретної кримінальної справи).

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Співвідношення нормативно-правових актів з актами тлумачення і застосування права - Теория государства и права
 3. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 4. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 5. §3. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн - Гражданское право
 6. Список використаної літератури - Теория государства и права
 7. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 8. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 9. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 10. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 11. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 12. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 13. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 14. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 15. 8.3. Національні методи стимулювання експорту - Таможенное право
 16. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 17. Додаток 2 Словник термінів - Таможенное право
 18. § 5. Превентивні гарантії реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 19. 5. Питання вдосконалення господарського законодавства - Хозяйственное право
 20. 1.2. Договір поставки - Хозяйственное право

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001