Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
АКТИ офіційного тлумачення норм права: поняття, ознаки, види (інтерпретаційні акти)
Результати офіційного тлумачення (інтерпретації) закріплюють у відповідних актах-документах, так інтерпретаційних актах.

Інтерпретаційно-правовий акт (акт офіційного тлумачення правової норми) - це формально обов'язкове рішення компетентного органу, яке містить офіційне роз'яснення змісту певної правової норми.

Ознаками актів офіційного тлумачення є: формальна обов'язковість для адресатів застосування і реалізації цих актів; закріплення в таких актах сутності розуміння норми; наявність характерних спеціальних письмових форм виразу (роз'яснення, інструктивний лист та ін.); приймаються лише правотворчими або спеціально уповноваженими органами; мають у часі пряму і зворотню дію.

До основних видів інтерпретаційних актів відносять:

•S за суб'єктами тлумачення - акти тлумачення право-творчих органів, акти правозастосувальних органів;

•S за сферою дії - нормативні (загальні), казуальні (індивідуальні);

•S за формою зовнішнього виразу - письмові, усні (тільки казуальні);

•S за галузевою приналежністю норми тлумачення - акти тлумачення норм конституційного права, адміністративного, цивільного, кримінального права;

S за юридичною формою - постанови, роз'яснення, ухвали.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. АКТИ офіційного тлумачення норм права: поняття, ознаки, види (інтерпретаційні акти) - Теория государства и права
 3. Список використаної літератури - Теория государства и права
 4. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 5. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 6. § 2. Джерела кримінального права іноземних держав - Уголовное право
 7. - Конституционное право
 8. § І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація - Трудовое право
 9. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 10. 4.4. Правові акти державного управління - Административное право
 11. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 12. 6.1. Поняття адміністративного процесу - Административное право
 13. 6.3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення - Административное право
 14. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 15. § 1. Функції правової деонтології - Правовая деонтология
 16. 5. Питання вдосконалення господарського законодавства - Хозяйственное право
 17. § 2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - Хозяйственное право
 18. § 1. Поняття і значення договору підряду - Гражданское право
 19. Міжнародне право:4. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів - Международное право, европейское право
 20. § 3. Доказування - Гражданский процесс

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001