Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Застосування норм права: поняття, ознаки, підстави. Значимість форми застосування для суспільного життя
сі службові обов'язки професійних юристів грунтуються на застосуванні юридичних норм або на забезпеченні їхнього застосування. Норми права застосовують тоді, коли права та обов'язки не можуть бути реалізовані без певної владної діяльності. Правильне застосування норм права вимагає юридичних знань, великого досвіду, послідовних логічних дій при розгляді справ.

Застосування правових норм - це організаційно-правова діяльність компетентних державних органів, уповноважених на це громадських об'єднань або їхніх службових осіб, яка полягає у встановленні формально-обов'язкових індивідуальних правил поведінки персоніфікованих суб'єктів з метою створення умов, необхідних для реалізації ними таких норм. Тобто, це діяльність з встановлення (зміни або припинення) зв'язків або відносин між тими суб'єктами права, які мають реалізувати норму права.

Рішення з кожної справи має бути законним і обгрунтованим.

Для цього необхідно зібрати достатньо доказів і правильно застосовувати чинні правові норми. Це вимагає всебічного, повного й об'єктивного встановлення юридично значимих доказів, усіх обставин справи, якими закон пов'язує правові наслідки; застосування ймовірних юридичних перешкод для подальшого застосування норм

162

права у конкретній ситуації (амністія, помилування, смерть правопорушника тощо).

Застосування норм права є кінцевою і найважливішою стадією праворегулятивної та правоохоронної функцій держави.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Застосування норм права: поняття, ознаки, підстави. Значимість форми застосування для суспільного життя - Теория государства и права
 3. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология
 4. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 5. § І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація - Трудовое право
 6. § 1. Поняття трудових правовідносин - Трудовое право
 7. Список використаної літератури - Теория государства и права
 8. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 9. 4.3. Форми державного управління - Административное право
 10. 4.4. Правові акти державного управління - Административное право
 11. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 12. § 2. Культурологія деонтологічної правосвідомості юриста - Правовая деонтология
 13. § 1. Поняття та особливості суб´єктивного права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 14. § 2. Методи дослідження науки цивільного права - Гражданское право
 15. § 1. Поняття та ознаки злочину - Уголовное право
 16. § 1. Поняття та види обставин, що виключають суспільну небезпечність чи протиправність діяння - Уголовное право
 17. § 3. Злочин і покарання за кримінальним правом іноземних дерхав - Уголовное право
 18. Міжнародне право:5. Міжнародні акти про права людини і законодавство України - Международное право, европейское право
 19. §1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ДРІБНИМ ХУЛІГАНСТВОМ - Административное право
 20. § 3. Принципи, закріплені Конституцією України - Гражданский процесс

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001