Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Відмінність державної влади від влади первісного однорідного суспільства
У первісному суспільстві, на думку багатьох вчених, ще не існувало держави і права, але були наявні інші механізми, які надавали суспільству певної організованості.
Такими регуляторами відносин між людьми тоді виступали соціальна влада та соціальні норми. Влада в первісному суспільстві мала суспільний характер, що підтверджують їх такі ознаки:

s влада базувалася на сімейних відносинах, основою

суспільства був рід; •s влада грунтувалася на основах первинної демократії,

суспільного самоврядування, спиралася на авторитет,

традиції. Загальними справами керувала рада, яку

обирали зі старійшин, воєначальників;

^ у цей період не існувало спеціального апарату для виконання і забезпечення влади та органів, які здійснювали примус;

s влада була єдиною і забезпечувала взаємодопомогу й співробітництво у всьому суспільстві, вона відображала та забезпечувала єдність людей;

s нормами, що регулювали суспільні відносини, були соціальні норми, такі як звичаї, традиції.

Виходячи з цього, можна виділити відмінності між державною владою та владою у первісному соціально-однорідному суспільстві: Державна влада (соціально-неоднорідне суспільство)

Влада у первісному соціально-однорідному суспільстві

Влада виражає і захищає інтереси насамперед керівного (пануючого)

класу, його частини або іншої соціальної групи суспільства.

Влада виражає і захищає інтереси всіх членів суспільства.

Носії влади організаційно відокремлені в певні структури.

Носії влади не відокремлювалися за соціальним статусом, професійно від інших членів суспільства.

Для утримання державної влади встановлені податки.

Населення не оподатковували.

Функції влади розподіляються між окремими органами, виникає специфічна структура влади.

Влада не поділялася за окремими функціями на певні види.

Державна влада поширюється на всіх людей, які перебувають на території, належній їй.

Влада поширювалася на всіх членів роду, племені, незалежно від території, на якій вони перебувають.

Складається система права особливих, загальнообов'язкових правил - юридичних норм поведінки.

Соціальне однорідне суспільство знало тільки соціальні норми поведінки.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Відмінність державної влади від влади первісного однорідного суспільства - Теория государства и права
 3. 4.1. Методи державного управління - Административное право
 4. § 4. Метод правового регулювання трудових відносин - Трудовое право
 5. § 7. Охорона праці неповнолітніх - Трудовое право
 6. Публічна політична влада. Основні ознаки влади. Спільність і відмінність політичної і державної влади - Теория государства и права
 7. 5.1. Адміністративне правопорушення - Административное право
 8. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 9. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 10. § 6. Інші субкультури професійного спрямування - Правовая деонтология
 11. Глава 2. Недержавні правоохоронні організації - Правоохранительные органы
 12. § 3. Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора Поняття про художній образ - Риторика
 13. § 4. Правова організація єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації - Экологическое право
 14. § 4. Спеціально-правові гарантії захисту права людини та населення на екологічну безпеку - Экологическое право
 15. 4. Господарсько-правові норми: поняття та види - Хозяйственное право
 16. §2. Підстави виникнення права державної власності - Гражданское право
 17. § 3. Організаційно-правові форми діяльності юридичних осіб - Гражданское право
 18. § 2. Право власності в об´єктивному та суб´єктивному розумінні. Зміст права власності як суб´єктивного цивільного права - Гражданское право
 19. III. МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН - Теория государства и права
 20. IV. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ НАРОДУ УКРАЇНИ - Теория государства и права

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001