Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Інститут права, його сутність та види
Інститут права - це відокремлена система юридичних норм, які регулюють певну групу однорідних суспільних відносин, це сукупність таких суттєвих і самостійних норм права, що утворюють окремий інститут права в межах галузі права. Інакше - це частина норм певної галузі чи підгалузі права, яка регулює конкретний вид чи сторону однорідних відносин.

155

Правовий інститут є структурним елементом галузі права, що об'єднує споріднені правові норми й відрізняється від галузі права обсягом відносин, які регламентуються.

До ознак інституту права належать: наявність сукупності нормативних приписів, юридична однорідність названих приписів, об'єднання правових норм стійкими закономірностями і зв'язками, які віддзеркалюються в юридичних приписах і в цілому в праві.

Серед інститутів розрізняють галузеві, які утворюються нормами однієї галузі права (наприклад, інститут необхідної оборони в кримінальному праві чи інститут громадянства у конституційному праві) та міжгалузеві, що об'єднують норми, які належать до різних галузей права (наприклад, інститут відповідальності за екологічні правопорушення чи інститут формування законодавчого органу нашої держави, що утворюються сукупністю норм ).

Залежно від підстав правові інститути поділяються:

S за галузями права - на державні, кримінальні, цивільні і т.

д.;

•S в залежності від ролі, яку вони виконують - предметні та функціональні;

S в залежності від відносин, що вони регулюють -матеріальні та процесуальні.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Інститут права, його сутність та види - Теория государства и права
 3. Список використаної літератури - Теория государства и права
 4. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 5. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 6. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 7. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 8. 6.3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення - Административное право
 9. § 1. Функції правової деонтології - Правовая деонтология
 10. § 3. Культурологія права у юридичній деонтології - Правовая деонтология
 11. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология
 12. Нормативні акти - Хозяйственное право
 13. § 2. Особливості позадоговірної відповідальності та її функції - Гражданское право
 14. § 1. Поняття та види представництва - Гражданское право
 15. § 45. Обставини, що виключають злочинність діяння (поняття, види). - Уголовное право
 16. § 1. Поняття та види обставин, що виключають суспільну небезпечність чи протиправність діяння - Уголовное право
 17. § 3. Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням адміністративного стягнення, примусових заходів виховного характеру або громадського впливу - Уголовное право
 18. IV. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ НАРОДУ УКРАЇНИ - Теория государства и права
 19. Міжнародне право:4. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів - Международное право, европейское право
 20. Міжнародне право:3. Правосуб´єктність міжнародних організацій - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001