Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Галузі права: поняття, критерії розмежування галузей права, класифікація
Галузь права - це така система якісно однорідних юридичних норм, яка регулює певну сферу суспільних відносин специфічним методом правового регулювання.
Галузі права можна класифікувати за різними підставами: > залежно від предмета і методу правового регулювання - конституційне (державне) право; адміністративне право; фінансове право; земельне право; економічне (господарське) право; цивільне право; сімейне право; трудове право; екологічне право; аграрне право; цивільно-процесуальне право; житлове право; пенсійне право; кримінальне право; кримінально-процесуальне право; виправно-трудове (виконавче) право; міжнародне право; космічне право;

> за місцем, яке галузі права займають у правовій системі:

1) основні - конституційне, цивільне, трудове і т. д.; 154

2) комплексні - екологічне, господарське право. Крім того, основні галузі права поділяються на:

s профілюючі (традиційні);

s процесуальні;

s спеціальні.

Профілюючі галузі - утворюють основну, обов'язкову частину системи права (конституційне, кримінальне, цивільне). Процесуальні галузі - утворюють порядок застосування матеріального права (кримінальний, цивільний, арбітражний та інші процеси).

Спеціальні галузі - на базі профілюючих розвивають основні галузі права і забезпечують спеціальний правовий режим для того чи іншого виду суспільних відносин (земельне, сімейне, фінансове право).

Критеріями розподілення норм за галузями права є:

> предмет правового регулювання (сукупність суспільних відносин, які врегульовані правом);

> метод правового регулювання (специфічний спосіб владного впливу держави на суспільні відносини, здійснюваний за допомогою правових норм та інших юридичних засобів, прийомів і методів).

У науці нема чіткого і вичерпного визначення системи галузей права у зв'язку з різними підходами до того, що є предмет, а що є метод правового регулювання у тій чи іншій сфері суспільних відносин.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Галузі права: поняття, критерії розмежування галузей права, класифікація - Теория государства и права
 3. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 4. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 5. § 6. Зв´язок кримінального права з іншими галузями права - Уголовное право
 6. § 6. Тлумачення кримінального закону - Уголовное право
 7. РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ МІСЦЕВИХ СУДІВ - Курсовые работы по праву
 8. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 9. Шпаргалки по міжнародному праву - Шпаргалки по праву
 10. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 11. Кримінальне право України. - Уголовное право
 12. § 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці - Трудовое право
 13. § 1. Поняття суб´єкта трудового права України - Трудовое право
 14. Список використаної літератури - Теория государства и права
 15. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 16. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 17. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 18. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 19. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 20. 2.3. Адміністративно-правові відносини - Административное право

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001