Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Дія нормативно -правових актів за територією, за колом осіб і у часі. Зворотна сила закону
Всі нормативно-правові акти мають визначені часові та просторові межі свого існування і дії, а також поширення на певне коло осіб. Дія нормативно-правового акту в просторі пов'язана з поширенням його на територію всієї держави або визначену його частину (Автономна Республіка Крим).
Територія України включає в себе: земну територію, внутрішній водний простір, надра; територіальні води в межах 12 морських миль; повітряний простір у межах кордонів держави (на висоті до 35 кілометрів); території посольств і консульств; повітряні та морські судна

136

військового і цивільного флоту, які перебувають у відкритому морі або в повітрі під прапором і гербом держави.

Територіальні межі дії нормативних актів закріплюють суверенітет держави і його юрисдикцію.

Дія за колом осіб обумовлена тим, що нормативно-правові акти діють на всіх адресатів-суб'єктів у рамках територіальної сфери (які перебувають на даній території). Адресатами нормативно-правових актів можуть бути всі громадяни України, іноземці, особи без громадянства або визначені групи населення, всі посадові особи або окремі їхні категорії, юридичні особи, підприємства, установи, організації. Разом з тим існують спеціальні нормативні акти, які поширюються тільки на окремі категорії громадян. Також існує принцип екстериторіальності, відповідно до якого частина території держави (посольства, транспорт), дипломатичні представники іноземних держав визнаються такими, що не знаходяться на території держави, де вони реально перебувають, а юридичне вважаються такими, які знаходяться на території тієї держави, чиє посольство розміщено в конкретному приміщені або чиїми представниками вони фактично є.

Дія нормативно-правових актів у часі. Зворотна сила закону

Дія нормативно-правового акту в часі пов'язана з вступом його в силу і з моментом втрати ним юридичної сили. В Україні діють норми про порядок опублікування і вступу в силу нормативно-правових актів.

Строки, протягом якого нормативно-правові акти зберігають свою чинність, можуть визначатись: з моменту їхнього офіційного прийняття; з моменту настання строку, вказаного в самому акті; з моменту опублікування; по закінченні визначеного терміну після його обнародування. Частина 5 ст. 94 Конституції України проголошує, що закон вступає в силу через 10 днів з дня його офіційного обнародування, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше з дня його опублікування.

137

Нормативно-правові акти втрачають свою юридичну силу: коли закінчується строк їхньої дії (якщо вони були прийняті на певний строк); у зв'язку з виданням нового нормативно-правового акту, який замінює раніше діючий; на основі прямого припису органу про відміну даного нормативно-правового акту.

Нормативно-правовий акт зворотної сили не має, тобто дія його не поширюється на ті відносини, які вже існували до моменту вступу його в юридичну силу, за винятком двох випадків: якщо в нормативному акті про це сказано або якщо нормативний акт пом'якшує або зовсім виключає відповідальність (кримінальну, адміністративну). Тут діє (як виняток) зворотна сила закону.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Дія нормативно -правових актів за територією, за колом осіб і у часі. Зворотна сила закону - Теория государства и права
 3. Загальна характеристика країн сім´ї традиційного права - Теория государства и права
 4. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 5. § 3. Дія цивільного законодавства - Гражданское право
 6. Міжнародне право:4. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів - Международное право, европейское право
 7. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 8. 4.4. Правові акти державного управління - Административное право
 9. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 10. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 11. § 2. Джерела кримінального права іноземних держав - Уголовное право
 12. § 6. Набрання чинності рішенням суду - Гражданский процесс
 13. Норми права: поняття, ознаки та їх класифікація - Теория государства и права
 14. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 15. Розділ 4. Проблеми застосування іноземного права (тлумачення, кваліфікація, застереження) - Международное право, европейское право
 16. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 17. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 18. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 19. 6.1. Поняття адміністративного процесу - Административное право
 20. 6.3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення - Административное право

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001