Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Підзаконні нормативно'Правові акти України: поняття, види, їх значимість у правовому регулюванні
Підзаконні нормативно-правові акти - це документи компетентних органів, які видаються на підставі закону, відповідно до нього і для його виконання.
Отже, підзаконні акти регламентують лише ті відносини, які вже регулюються за допомогою законів, тому вони не можуть суперечити законам, Конституції, повинні відповідати принципам і вимогам права. Вони повинні мати всі реквізити: назву, хто видав, дату видання, причини, підпис уповноваженої особи і печатку.

Підзаконні нормативно-правові акти класифікують на основні види:

> за суб 'єктами видання:

1) Укази і розпорядження Президента України;

2) постанови Верховної Ради;

3) постанови Президії Верховної Ради;

4) рішення і постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

5) постанови Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим;

6) розпорядження голів обласних і районних державних адміністрацій;

7) рішення, нормативні ухвали місцевих рад народних депутатів;

8) інструкції, вказівки і накази керівників міністерств, державних комітетів та відомств України;

9) рішення виконавчих комітетів місцевих рад народних депутатів;

10) накази (нормативні) керівників відділів і управлінь місцевих державних адміністрацій та виконавчих комітетів місцевих рад народних депутатів;

11) нормативні накази, інструкції адміністрації підприємств, установ, організацій;

135

> за юридичною силою:

1) загальні (поширюються на всю територію та населення держави, наприклад, постанови ВРУ, укази Президента України, акти Кабінету Міністрів України);

2) відомчі (поширюються на певну сферу суспільних відносин, як: акти міністерств, відомств, державних комітетів);

3) місцеві (чинні на території певної адміністративної одиниці, зокрема, акти місцевих органів виконавчої влади);

4) локальні (регламентують діяльність конкретних підприємств, установ, організацій і поширюються на їхніх працівників, наприклад, накази і розпорядження адміністрацій).

Підзаконні нормативно-правові акти відіграють важливу роль у регулюванні суспільних відносин, їхня дія спрямована на виконання та конкретизацію вимог законів.

Адже законами регулюються найважливіші суспільні відносини. Всі інші суспільні відносин регулюються підзаконними актами. Це дає можливість оперативніше на законодавчому рівні вирішувати всі нагальні державні проблеми.
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Підзаконні нормативно´Правові акти України: поняття, види, їх значимість у правовому регулюванні - Теория государства и права
 3. § І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація - Трудовое право
 4. § 2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - Хозяйственное право
 5. § 3. Система господарського законодавства - Хозяйственное право
 6. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, види. Тенденції розвитку законодавства в Україні - Теория государства и права
 7. Список використаної літератури - Теория государства и права
 8. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 9. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 10. § 1. Функції правової деонтології - Правовая деонтология
 11. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология
 12. § 3. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки - Экологическое право
 13. 1.2. Договір поставки - Хозяйственное право
 14. 2. Система законодавства про інноваційну діяльність - Хозяйственное право
 15. Контрольні запитання . - Хозяйственное право
 16. §1. Поняття і структура цивільного законодавства - Гражданское право
 17. § 3. Зміст і тлумачення договору - Гражданское право
 18. § 2. Джерела кримінального права іноземних держав - Уголовное право
 19. § 5. Докази і доказування в цивільному процесі іноземних держав - Гражданский процесс
 20. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001