Теория государства и права

Осн
овні з них вказані у списку рекомендованих джерел і підрозділі "Нормативно-правові акти". Як недолік, необхідно підкреслити, що багато законів, необхідних для нормального функціонування суспільства, ще не прийнято. 134
Основні з них вказані у списку рекомендованих джерел і підрозділі "Нормативно-правові акти". Як недолік, необхідно підкреслити, що багато законів, необхідних для нормального функціонування суспільства, ще не прийнято. 134
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Поняття закону, його основні ознаки та види. Закони України - Теория государства и права
 3. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 4. Кримінальне право України. - Уголовное право
 5. Кримінальне право України. Загал, частина: Підруч. для студентів юрид. вузів - Уголовное право
 6. § І. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України - Трудовое право
 7. § 1. Поняття трудових спорів та їх класифікація - Трудовое право
 8. Правовий статус особи: поняття, види. Конституційне закріплення прав людини в Україні - Теория государства и права
 9. Список використаної літератури - Теория государства и права
 10. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 11. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 12. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 13. 1.1. Загальне поняття управління та його види - Административное право
 14. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 15. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 16. 3.4. Державні службовці - Административное право
 17. 4.2. Адміністративний примус - Административное право
 18. 4.4. Правові акти державного управління - Административное право
 19. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 20. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001