Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, види. Тенденції розвитку законодавства в Україні
Норлштивно-npaeoeuu акт - письмовий документ компетентного органу держави, що містить формально обов'язкове правило поведінки загального характеру і є основною формою права для багатьох правових систем сучасності. Поширеність саме цієї форми права можна пояснити рядом переваг: можливістю чітко сформулювати зміст прав і обов'язків, швидко довести його до відома адресатів, створити умови

131

для правильного розуміння суті норм; забезпечити умови швидкого відшукання потрібної норми, оперативної її зміни чи скасування, здійснення впорядкування, погодження, систематизації всієї сукупності юридичних норм.

Характерними рисами нормативно-правового акту є:

•S виражає державну волю домінуючої частини населення

або всього народу; S визначає юридичні норми; S має певний владний характер; S закріплює правила поведінки суб'єктів;

•S встановлює форму виразу;

S виконання забезпечується силою примусу, заохочення, переконання.

Нормативно-правові акти нерівнозначні з огляду на формальну обов'язковість, залежно від суб'єкта прийняття -ця властивість відображається юридичною силою (це специфічна властивість нормативно-правових актів, яка розкриває їхнє співвідношення та залежність за формальною обов'язковістю та визначається місцем правотворчого органу в апараті держави).

За юридичною силою нормативно-правові акти поділяються на закони (що мають вищу юридичну силу) і підзаконні акти (що видаються на підставі закону, відповідно до закону і для його виконання).

За роки незалежності України прийнято біля 40 тис. нормативно-правових актів. З них 4-5% становлять закони.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, види. Тенденції розвитку законодавства в Україні - Теория государства и права
 3. Список використаної літератури - Теория государства и права
 4. Поняття закону, його основні ознаки та види. Закони України - Теория государства и права
 5. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 6. § 1. Функції правової деонтології - Правовая деонтология
 7. § 2. Культурологія деонтологічної правосвідомості юриста - Правовая деонтология
 8. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология
 9. 8.3. Національні методи стимулювання експорту - Таможенное право
 10. § 2. Юридична природа екологічної безпеки - Экологическое право
 11. IV. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ НАРОДУ УКРАЇНИ - Теория государства и права
 12. Міжнародне право:1. Поняття і визначення міжнародного права - Международное право, европейское право
 13. § 3. Координація правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 14. - Конституционное право
 15. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с - Хозяйственное право
 16. § 1. Поняття основних принципів трудового права України - Трудовое право
 17. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 18. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 19. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 20. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001