Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Система державних органів за Конституцією України
Державні органи створюються для нормального функціонування держави, для повного виконання нею своїх функцій, тому державних органів є дуже багато і всі вони взаємопов'язані між собою й суспільством та виступають як певна система.
Конституцією України закріплена система державних органів, до якої входять:

s глава держави - президент України (ст. 102);

•/ орган законодавчої влади - Верховна Рада України (ст. 75);

s органи виконавчої влади:

1) вищий - Кабінет Міністрів України;

2) центральні - міністерства, державні комітети, інші відомства;

3) місцеві - обласні і районні державні адміністрації, голови місцевих державних адміністрацій та їхні управління, адміністрація державних підприємств, установ, організацій; s органи судової влади:

4) вищі - Конституційний Суд України, Верховний Суд України;

5) вищі спеціалізовані суди - Вищий господарський суд України;

6) місцеві - обласні, суди міст Києва і Севастополя, міжобласні, районні, міські, міжрайонні суди;

7) військові суди регіонів і Військово-морських сил

України, гарнізонів;

s контрольно-наглядові органи - прокуратура (Генеральна прокуратура України та її органи на місцях - обласні, районні, міські прокуратури й різні інспекції).

Крім того, існують вищі та місцеві державні органи Автономної Республіки Крим - за аналогією із системою

70

державних органів України, які також закріплені у Конституції України.

Згідно зі ст.

143 Конституції, в деяких випадках органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади, які підконтрольні в здійсненні цих повноважень органам виконавчої влади. Ст. 140 органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, визнає районні та обласні ради. До органів місцевого самоврядування Конституція відносить сільські, селищні та міські ради, районні й обласні ради.
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Система державних органів за Конституцією України - Теория государства и права
 3. М. Й. Штефан Цивільний процес, 1997 - Гражданский процесс
 4. § 3. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю - Трудовое право
 5. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 6. § 2. Конституція України як основне джерело трудового права - Трудовое право
 7. § 3. Підстави виникнення трудових правовідносин - Трудовое право
 8. Поняття закону, його основні ознаки та види. Закони України - Теория государства и права
 9. Список використаної літератури - Теория государства и права
 10. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 11. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 12. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 13. 2.3. Адміністративно-правові відносини - Административное право
 14. 3.2. Президент України - Административное право
 15. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 16. 3.4. Державні службовці - Административное право
 17. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 18. 8.1. Управління обороною - Административное право
 19. 8.2. Управління безпекою - Административное право
 20. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001