Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Тенденції якісної зміни змісту діяльності держави. Характеристика концепцій держави (деспотична, поліцейська, соціологічна, легістська, правова, ліберальна держава, держава-арбітр та інші)
У різних країн державність розвивалась по-різному, але найхарактернішим у цих процесах було свідоме прагнення людей уникнути насилля з боку влади, бажання зобов'язати

49

державу поважати права своїх громадян, захиститися від безпідставного втручання державних органів в особисте життя індивідів.

У правовому аспекті це означало визнання державою свободи людини і суспільства, зобов'язання держави у своїй діяльності неухильно дотримуватися вимог законів, демократичність функціонування владних структур, визнання і забезпечення незалежної діяльності судів. За своєю суттю ці тенденції виступають як підсумок розвитку світової цивілізації.

1. Соціологічний підхід: держава - явище соціальне, існує у суспільстві, тісно з ним зв'язана. Є кілька підходів до соціологічного розуміння держави: по-перше, вона ототожнюється з суспільством, держава - це певним чином організоване суспільство; по-друге, держава порівняно самостійна організація, самостійний інститут, який не співпадає з суспільством. Держава - це особлива організація, що відповідає на запитання: кому і як воно служить, які його мета і завдання? На думку авторів цієї концепції, держава не має юридичної природи. Вона не може бути обмежена правом. Право за цією теорією є наказ держави своїм підвладним.

2. Ліберальний підхід: держава за цією концепцією -"нічний сторож". Держава не вмішується в економічні та соціальні відносини, не втручається у керівництво економікою і культурою тощо, а тільки встановлює "правила гри" - норми права, охороняє в суспільстві порядок та ін.

3.

Концепція "держава - соціальний арбітр". Суспільство неоднорідне, і тому на цій основі можуть виникати різні конфлікти. У таких випадках держава виступає як арбітр, вирішуючи конфлікти, вона ліквідовує протиріччя в суспільстві. Тут держава виступає як організований примус.

4. Деспотична держава розглядається як організований примус, включаючи насилля. Вона не обмежується свободою підвладних. Деспотична влада не обмежує себе ніякими законами.

50

5. "Легістська концепція держави" визначає державу як оформлений законами апарат політичної влади. Виникла вона у Німеччині в другій половині XIX ст. і розвинута Г. Кельзеном. На думку авторів цієї теорії, не влада творить закони, а закони створюють державу владу. Фактично держава ототожнюється з приписами конституційного, кримінального, адміністративного законодавства незалежно від його змісту.

Таким чином, можна стверджувати, що кожна концепція висвітлює якусь одну групу рис держави і має в своїй основі певне підґрунтя, тому заслуговує на існування.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Тенденції якісної зміни змісту діяльності держави. Характеристика концепцій держави (деспотична, поліцейська, соціологічна, легістська, правова, ліберальна держава, держава-арбітр та інші) - Теория государства и права
 3. IV. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ НАРОДУ УКРАЇНИ - Теория государства и права
 4. Адвокатура Франції - Адвокатское право
 5. § 3. Культурологія права у юридичній деонтології - Правовая деонтология
 6. §3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ - Административное право
 7. Методологія, функції теорії держави і права. Роль цієї науки у підготовці юриста - Теория государства и права
 8. § 2. Філософія правової деонтології - Правовая деонтология
 9. § 2. Культурологія деонтологічної правосвідомості юриста - Правовая деонтология
 10. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 11. § 2. Правове регулювання транснаціональної екологічної безпеки - Экологическое право
 12. § 4. Правова організація єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації - Экологическое право
 13. § 4. Спеціально-правові гарантії захисту права людини та населення на екологічну безпеку - Экологическое право
 14. Міжнародне право:2. Державна територія - Международное право, европейское право
 15. Міжнародне право:4. Державні кордони - Международное право, европейское право
 16. Тема 12. Радянська Україна – реалізована - История государства и права
 17. § 1. Правосуддя, його ознаки та принципи - Правоохранительные органы
 18. § 8. Конституційний Суд України - Правоохранительные органы
 19. - Конституционное право
 20. Список використаної літератури - Теория государства и права

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001