Таможенное право

Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с.
2.2. ДЖЕРЕЛА МИТНОГО ПРАВА
Джерелом митного права, як будь-якої галузі права, є офіційно-документальні форми відображення і закріплення норм права, що створюються органами державної влади та стосуються загальних норм поведінки в митній галузі.

40

aaan2.3. ПОНЯТТЯ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ І МИТНОЇ СПРАВИ aaak

sssnПоняття, зміст і структура митної справи мають не тільки концептуально-теоретичне, але й прикладне, практичне значення.

Відповідно до Закону України «Про митну справу в Україні» та Митного кодексу України із змінами та доповненнями 1992—

_______— 41

1997 pp. (ст. 1) митною справою є порядок переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, митне регулювання, пов'язане з встановленням мит та митних зборів, процедури митного контролю та інші засоби проведення в життя митної політики.

Разом з тим є можливості для більш чіткого і повного визначення поняття «митна справа».

Уже підкреслювалося, що характерними рисами, особливостями такого феномену, як митна справа, є його комплексний характер, неоднорідність складових елементів. Це обґрунтовується природою і призначенням митної справи, в функції якої входить вирішення різнопланових завдань, задоволення різних інтересів і потреб держави, суспільства і людей, які іноді майже протилежні.

За визначенням ст. 1 МК, митна політика є складовою митної справи. Але необхідно додати ще багато елементів, які містяться у цьому складному феномені.

Якби назвати всі елементи, то структура митної справи виглядала б неоднорідною і складною:

• митна політика;

• порядок переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів;

• митні режими;

• митно-тарифне регулювання;

• митні платежі;

• митне оформлення;

• митний контроль; *

• митна статистика;

• визначення поняття контрабанди та проведення-дізнання;

• порушення митних правил і відповідальність за них;

• провадження у справах про порушення митних правил;

• розгляд (судовий) справ про порушення митних правил.

В окремий блок треба виділити також і здійснення міжнародних відносин у питаннях митної справи.

Усі ці блоки різні, але їх об'єднує націленість на захист внутрішньо- і зовнішньоекономічних інтересів України, їх реалізація у вигляді вирішення завдань, що покладені на митні органи, і становить митну справу.

Але наука ще чекає на того, хто дасть більш чітке формулювання поняття «митна справа» та термінам.

Митну політику в цілому можна визначити як систему політико-правових, економічних, організаційних та інших широкомасштаб-

них заходів, націлених на реалізацію і захист внутрішньо- та зовнішньоекономічних інтересів держави з метою активного і цілеспрямованого здійснення політичних і соціально-економічних перетворень в умовах формування ринкової економіки і відповідних ринкових суспільних відносин.

Згідно зі ст.

2 Закону «Про митну справу в Україні» та ст. 2 і З Митного кодексу держава закріпила за собою право здійснювати митну політику на своїй території самостійно.

Митна політика становить серцевину митної справи, всі складники якої призначені для вдосконалення та ефективної реалізації цієї політики.

Митна політика історично була першою формою державного регулювання зовнішньої торгівлі. Основними засобами здійснення митної політики є встановлення митного режиму переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон, застосування митних тарифів, митних податків та інших платежів.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 2.2. ДЖЕРЕЛА МИТНОГО ПРАВА - Таможенное право
 2. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 3. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 4. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 5. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 6. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 7. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 8. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 9. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 10. 8.2. Управління безпекою - Административное право
 11. Передмова - Таможенное право
 12. 7.2. Визначення митної вартості - Таможенное право
 13. 9.2. Основні вимоги до змісту зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу товарів - Таможенное право
 14. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 15. § 3. Державний нагляд і контроль як гарантії права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 16. 1.3. Порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон - Хозяйственное право
 17. 3. Інші види спеціальних режимів господарювання - Хозяйственное право
 18. Нормативно-правові акти - Хозяйственное право
 19. § 5. Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ - Хозяйственное право
 20. Міжнародне право:7. Регіональні міжнародні організації - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Терещенко С.. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл.. 2001