Таможенное право

Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Державну митну службу України
Із змінами і доповненнями, внесеними

Указами Президента України

від 23 березня 1998 року № 216/98

(Указом від 23 березня 1998 р. № 216/98

цей Указ викладено в новій редакції),

від 1 жовтня 1998 року № 1090/98,

від 24 серпня 2000 року № 1022/2000

З метою вдосконалення організаційної структури митної системи, посилення митного контролю, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, зміцнення виконавської дисципліни співробітників митної системи, відповідно до пункту 15 статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити на базі Державного митного комітету України, що ліквідується, Державну митну службу України (далі — Держмитслужба) як центральний орган виконавчої влади. Митну справу також здійснюють регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації, які утворюються у встановленому порядку.

Установити, що Держмитслужба є правонаступником ліквідованого Державного митного комітету України стосовно його зобов'язань, прав та обов'язків.

2.

Визначити, що основними завданнями Держмитслужби є:

захист економічних інтересів України, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;

контроль за додержанням вимог митного законодавства України;

використання засобів митного, регулювання торговельно-економічних відносин з урахуванням пріоритетів розвитку економіки, створення сприятливих умов для участі України у міжнародному співробітництві;

удосконалення митного контролю, митного оформлення і оподаткування товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;

здійснення за участю Міністерства зовнішніх економічних зв'язків 5 торгівлі України заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку;

створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та збільшення пасажиропотоку через митний кордон України;

__ 217

боротьба з контрабандою, здійснення заходів щодо запобігання порушенню митних правил.

3. Призначити ДЕРКАЧА Леоніда Васильовича Головою Державної митної служби України.

4. Держмитслужбі України утворити:

для посилення боротьби з незаконним переміщенням через митний кордон України зброї та боєприпасів, вибухових, радіоактивних, отруйних та сильнодіючих речовин, наркотичних засобів, підакцизних товарів, культурних та історичних цінностей, інших товарів — у складі регіональних митниць відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, а у митницях — відповідні служби;

для забезпечення ефективного митного контролю за енергоносіями під час їх переміщення через митний кордон України — Центральну енергетичну митницю.

(стаття 4 в редакції Указу Президента України від 24.08.2000 р. № 1022/2000)

5. Установити, що начальників Центральної енергетичної митниці, регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних управлінь та організацій призначає на посади і звільняє з посад Голова Держмитслужби.

6. Держмитслужбі:

вжити заходів щодо посилення боротьби з корупцією, хабарництвом, зловживанням службовим становищем серед співробітників митних органів та забезпечення безпеки в Держмитслужбі, для чого утворити в системі митних органів відповідні структурні підрозділи;

створити національну систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців митної справи у складі Академії митної служби України (м. Дніпропетровськ) як головної навчально-методичної установи і центрів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у містах Києві та Хмельницькому;

здійснювати координацію заходів щодо боротьби з контрабандою наркотиків, забезпечити взаємодію в цій сфері з Державним комітетом у справах охорони державного кордону України, Міністерством внутрішніх справ України і Службою безпеки України;

зосередити кінологічні підрозділи, що спеціалізуються на пошуку наркотиків, у пунктах пропуску через державний кордон України на каналах контрабандного переміщення наркотиків.

7. Кабінету Міністрів України:

здійснити організаційні заходи, пов'язані з утворенням Державної митної служби України та її органів;

218

визначити умови оплати праці працівників Держмитслужби, встановивши розміри їх заробітної плати та відповідні пільги на рівні працівників правоохоронних органів;

подати проект Положення про Державну митну службу України;

забезпечити безумовне виконання показників доходно!' частини Державного бюджету України щодо мита, митних зборів, акцизного збору, податку на додану вартість з товарів під час здійснення зовнішньоекономічних операцій.

Зберегти чинний централізований порядок розрахунків з державним бюджетом за митними платежами і фінансування органів Держмитслужби, за винятком центрального апарату, закладів післядипломної освіти та фінансування наукової частини державних, міжгалузевих і галузевих програм, перевівши їх на казначейське виконання кошторисів видатків на утримання;

(абзац п'ятий статті 7 із змінами, внесеними

згідно з Указом Президента України

від 01.10.98 р. № 1090/98)

утворити з представників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади робочу групу з розроблення Митного тарифу України відповідно до Концепції трансформації Митного тарифу України на 1996—2005 роки згідно з системою ГАТТ/СОТ. Координацію цієї роботи покласти на Держмитслужбу, передбачивши закінчення розроблення проекту Митного тарифу України до 1 січня 1999 року;

забезпечити введення в дію до 1 липня 1998 року Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності на базі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 1996 року. Дальше її ведення та деталізацію для цілей статистичного обліку, тарифного та нетарифного регулювання покласти на Держмитслужбу;

доопрацювати у двомісячний строк зауваження комітетів Верховної Ради України та народних депутатів України щодо проекту нової редакції Митного кодексу України;

вирішити у встановленому порядку питання про надання Центральній митній лабораторії Держмитслужби статусу судово-експертної установи з правом здійснення остаточних висновків щодо визначення кодів ТН ЗЕД;

підготувати пропозиції про внесення змін і доповнень до законів та інших нормативно-правових актів України, що випливають з цього Указу.

Л.КУЧМА

Президент УІфаїни

м. Київ

29 листопада 1996 року

№1145/96

219

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Административное право
 2. ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА - Административное право
 3. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 4. § 2. Система та компетенція органів державної податкової служби - Правоохранительные органы
 5. 1.3. СТАНОВЛЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ СУВЕРЕННОЇ УКРАЇНИ - Таможенное право
 6. 2.5. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОЇ СПРАВИ - Таможенное право
 7. 7.2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН ТОВАРІВ ДЛЯ СУБ´ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - Таможенное право
 8. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Державну митну службу України - Таможенное право
 9. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Питання Державної митної служби України - Таможенное право
 10. Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с. - Таможенное право
 11. § 3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини - Трудовое право
 12. § 4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини - Трудовое право
 13. § 3. Підстави виникнення трудових правовідносин - Трудовое право
 14. § 6. Підстави припинення трудового договору - Трудовое право
 15. Список використаної літератури - Теория государства и права
 16. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 17. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 18. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 19. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 20. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Терещенко С.. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл.. 2001