Таможенное право

Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про утворення Державного митного комітету України
1. Утворити Державний митний комітет України.

2. Призначити Коваля Олексія Михайловича Головою Державного митного комітету України.

3. Затвердити Тимчасове положення про Державний митний комітет України.

4. Частину шосту пункту 9 постанови № 12 Кабінету Міністрів України від 24 травня 1991 року про перетворення Управління державного митного контролю при Раді Міністрів УРСР у Державний комітет митного контролю України вважати такою, що втратила чинність.

Указ набуває чинності з дня підписання.

Л.

КРАВЧУК

Президент України

м. Київ

11 грудня 1991 року

№1

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 2. 1.3. СТАНОВЛЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ СУВЕРЕННОЇ УКРАЇНИ - Таможенное право
 3. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Державну митну службу України - Таможенное право
 4. Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с. - Таможенное право
 5. § 4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини - Трудовое право
 6. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 7. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 8. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 9. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 10. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 11. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 12. 4.4. Правові акти державного управління - Административное право
 13. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 14. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 15. 8.2. Управління безпекою - Административное право
 16. 10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Административное право
 17. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 18. Глава 4. Майбутнє системи правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 19. Загальні положення до розділу - Правоохранительные органы
 20. § 3. Органи спеціальної компетенції та їхні повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Терещенко С.. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл.. 2001