Таможенное право

Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про митну справу в Україні
Із змінами і доповненнями, внесеними

Законами України від 28 січня 1994 року № 3892-ХІІ, від 22 лютого 2000 року № 1480-ПГ

(У назві та тексті цього Закону слова «Українська РСР» і «Державний комітет митного контролю» у всіх відмінках замінено відповідно словами «Україна» і «Державний митний комітет» у відповідних відмінках згідно із Законом України від 28 січня 1994 року № 3892-ХІІ)

Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правові основи організації митної справи в Україні, орієнтованої на формування спільного ринкового простору і митних союзів з іншими державами.

(преамбула із змінами, внесеними згідно із Законами України від 28.01.94 р.№ 3892-ХІІ, від 22.02.2000 р. № 1480-ПІ)

Стаття 1. Митна справа

Україна як суверенна держава самостійно створює власну митну систему і здійснює митну справу. Митна справа є складовою частиною зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України.

Митна справа в Україні включає в себе встановлення порядку та організацію переміщення через митний кордон України товарів і предметів, обкладення митом, оформлення, здійснення контролю та інших заходів щодо реалізації митної політики в Україні.

При здійсненні митної справи Україна дотримує визнаних у міжнародних відносинах систем класифікації та кодування товарів, єдиної форми декларування експорту та імпорту товарів, митної інформації, інших загальноприйнятих міжнародною практикою норм та стандартів.

Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань митної справи.

207

Стаття 2.

Митна територія і митний кордон

Територія України становить єдину митну територію, в межах якої Україна має виключну юрисдикцію щодо митної справи.

Межі митної території України вважаються митним кордоном України. Митний кордон України збігаєьться з державним кордоном України, за винятком випадків, передбачених частинами третьою і четвертою цієї статті.

Митна територія України включає також території штучних островів та споруд, що створюються в економічній зоні України, над якими Україна має виключну юрисдикцію стосовно митної справи.

Відповідно до законів України на території України можуть створюватися вільні митні зони, стосовно яких закони України, що регулюють митну справу, застосовуються з винятками, визначеними законодавчими актами України. Межі таких територій становлять складову митного кордону України.

Стаття 3. Спільні митні зони і митні союзи

Спільні митні зони і митні союзи з іншими державами створюються Україною на підставі договорів.

(стаття 3 із змінами, внесеними

згідно із Законом України

від 28.01.94 р. № 3892-ХІІ)

Стаття 4. Керівництво митною справою

Засади митної справи визначаються виключно законом. Кабінет Міністрів України організовує і забезпечує здійснення митної справи. Безпосереднє керівництво митною справою покладається на Державну митну службу України, яка є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Положення про Державну митну службу України затверджується Президентом України.

(стаття 4 в редакції Закону України від 22.02.2000 р. № 1480-ІН)

Стаття 5. Митні органи

Митні органи України безпосередньо здійснюють митну справу. Систему митних органів України складають: Державна митна служба України;

208

регіональні митниці;

митниці;

спеціалізовані митні управління та організації;

установи і навчальні заклади.

Митні органи України, їх автомобільний транспорт, морські, річкові та повітряні судна мають розпізнавальний зна"к і прапор. Опис прапора і розпізнавального знака затверджується Верховною Радою України.

Створення, реорганізація та ліквідація митниць, спеціалізованих митних управлінь та організацій, установ і навчальних закладів здійснюється Державною митною службою України за погодженням з Міністерством фінансів України.

Митні органи України у своїй діяльності взаємодіють з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації та громадяни не мають права втручатися в службову діяльність митних органів України, крім випадків, передбачених законами України.

(стаття S із змінами, внесеними згідно із Законом України від 28.01.94 р. № 3892-ХІІ,

в редакції Закону України від 22.02.2000 р. № 1480-ІН)

Стаття 6. Компетенція митних органів України

Законодавством України встановлюється компетенція митних органів України щодо виконання-таких функцій:

а) захисту економічних інтересів України;

б) контролю за додержанням законодавства України про митну

справу;

в) забезпечення виконання зобов'язань, які випливають з міжнародних договорів України стосовно митної справи;

г) використання засобів митно-тарифного та позатарифного регулювання при переміщенні через митний кордон України товарів та інших предметів;

д) митного оформлення та оподаткування товарів та інших предметів, що перемішуються через митний кордон України;

е) комплексного контролю разом з Національним банком України за валютними операціями;

209

є) здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку з участю Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків України;

ж) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та товаро- і пасажиропотоку через митний кордон України;

з) боротьби з контрабандою та іншими порушеннями митних правил;

й) співробітництва з митними та іншими органами зарубіжних країн, а також з міжнародними організаціями з питань митної справи;

(пункт «й» статті 6 із змінами,

внесеними згідно із Законом України

від 28.01.94 р.№3892-ХІІ)

і) ведення митної статистики.

Стаття 7.

Посадові особи митних органів України

Посадовими особами митних органів України можуть бути тільки громадяни України.

Посадовим особам митних органів України присвоюються спеціальні звання, які встановлюються законами України.

Посадові особи митних органів України, які вчинили неправомірні дії при виконанні службових обов'язків, несуть відповідальність згідно із законами України.

Шкода, заподіяна фізичним і юридичним особам неправомірними діями посадових осіб митних органів при виконанні такими особами службових обов'язків, відшкодовується на загальних підставах.

Стаття 8. Переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів

Товари та інші предмети переміщуються через митний кордон України під митним контролем. Переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів підлягає митному оформленню.

Ставки митних зборів визначаються Кабінетом Міністрів України на підставі Митного кодексу України.

Мита і митні збори належать Україні, якщо інше не випливає з її договорів.

• ч

Стаття 10. Митне законодавство

Митна справа в Україні регулюється цим Законом, Законом України про зовнішньоекономічну діяльність України, Митним кодексом України, Законом України «Про митний тариф», іншими законодавчими актами України, прийнятими відповідно до цього Закону.

Стаття 11. Міжнародні договори України

Україна дотримує зобов'язань, що випливають з її міжнародних договорів. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, які містяться в цьому Законі та інших законодавчих актах України про митну справу, то застосовуються правила міжнародного договору.

Л. КРАВЧУК

Голова Верховної Ради Української РСР

м. Київ

25 червня 1991 року

№ 1262-ХІІ

211

Стаття 9. Мита і митні збори

Обкладення митом товарів та інших предметів, які переміщуються через митний кордон України, здійснюється відповідно до Закону України «Про митний тариф».

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА - Административное право
 2. ВСТУП - Таможенное право
 3. 1.3. СТАНОВЛЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ СУВЕРЕННОЇ УКРАЇНИ - Таможенное право
 4. 2.2. ДЖЕРЕЛА МИТНОГО ПРАВА - Таможенное право
 5. 2.3. ПОНЯТТЯ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ І МИТНОЇ СПРАВИ - Таможенное право
 6. 2.5. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОЇ СПРАВИ - Таможенное право
 7. 3.1. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ митною СПРАВОЮ - Таможенное право
 8. ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про Державний митний комітет України - Таможенное право
 9. Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с. - Таможенное право
 10. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 11. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 12. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 13. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 14. 10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Административное право
 15. Глава 4. Майбутнє системи правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 16. 7.2. Визначення митної вартості - Таможенное право
 17. 8.2. Методи прихованого, побічного протекціонізму - Таможенное право
 18. 8.3. Національні методи стимулювання експорту - Таможенное право
 19. 9.4. Особливості укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на переробку давальницької сировини - Таможенное право
 20. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Терещенко С.. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл.. 2001