Таможенное право

Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с.
12.4. ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ МИТНОГО ОРГАНУ
Правові аспекти питання про виконання постанов митного органу врегульовані ст. 147—149 МК України.

Звернення постанови про стягнення митний орган виконує самостійно або шляхом направлення до фіноргану, банку та інших кредитних організацій, які мають ліцензію Нацбанку України, повідомлення про звернення постанови до виконання.

У випадках, коли немає можливості виконати постанову таким чином, вона реалізується через~судового виконавця.

Постанова звертається до виконання:

« після закінчення строку на її оскарження;

« після закінчення строку на оскарження постанови до суду після прийняття рішення Держмитслужбою щодо скарги;

* у день прийняття судом рішення щодо скарги на постанову митного органу.

Якщо постанову про накладення адміністративного стягнення не було звернено до виконання протягом 3-х місяців від дня винесення, то вона виконанню не підлягає. Після подання скарги, протесту прокурора — її виконання призупиняється.

Відповідно до ст. 148 МК сума штрафу повинна бути сплачена особою, що скоїла правопорушення, у 15-денний строк з дня вручення постанови або підписання її. У разі оскарження або опро-тестування постанови — за 15 днів після винесення рішення про залишення скарги або протесту без задоволення.

168

Штраф вноситься в митний орган, що виніс постанову, або в банківську установу, що обслуговує митну систему в національній або іноземній валюті по курсу НБУ. Штраф може стягуватися у примусовому порядку із заробітної плати, пенсії, інших грошових надходжень і коштів особи. Якщо особа не працює, то штраф задовольняється за рахунок звернення судовим виконавцем стягнення на її майно, на її частку у спільній власності. Постанова митного органу, по якій стягнення штрафу проведено повністю, з відміткою про виконання, повертається до митного органу, що виніс постанову.

Ст.

149 МК встановлює порядок вилучення або конфіскації предметів порушення митних правил незалежно від того, встановлено власника чи ні. Якщо предмети свого часу не були конфісковані, то особа повинна їх передати у 15-денний строк до митного органу з дня отримання постанови про конфіскацію.

При неможливості конфіскації предметів, що є безпосереднім об'єктом порушення митних правил, а також предметів із спеціальними тайниками для здійснення контрабанди (перевезення предметів через митний кордон з приховуванням) з особи, що вчинила порушення, стягується їх вартість.

Витрати митного органу щодо зберігання предметів, по яких винесено постанову про конфіскацію, відшкодовуються особою, яка вчинила порушення митних правил.

Митний кодекс не містить положень щодо порядку стягнення штрафів з осіб — іноземців, які не мають власності в Україні. Логічно, що вирішення таких питань повинно здійснюватися на основі двосторонніх угод між митними органами держав або у порядку, встановленому міжнародним правом.

169

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 12.1. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ - Таможенное право
 2. 12.4. ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ МИТНОГО ОРГАНУ - Таможенное право
 3. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 4. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 5. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 6. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 7. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 8. Глава 3. Поняття правоохоронної діяльності, правоохоронних функцій та правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 9. Загальні положення до розділу - Правоохранительные органы
 10. 9.2. Основні вимоги до змісту зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу товарів - Таможенное право
 11. 9.4. Особливості укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на переробку давальницької сировини - Таможенное право
 12. 2. Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність - Хозяйственное право
 13. Міжнародне право:7. Регіональні міжнародні організації - Международное право, европейское право
 14. §1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ДРІБНИМ ХУЛІГАНСТВОМ - Административное право
 15. 3.1. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ митною СПРАВОЮ - Таможенное право
 16. 12.2. ПОСТАНОВИ МИТНОГО ОРГАНУ ТА ЇХ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ - Таможенное право
 17. М. Й. Штефан Цивільний процес, 1997 - Гражданский процесс
 18. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” - Семейное право
 19. § 4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини - Трудовое право
 20. § 5. Правові відносини органів державної служби зайнятості з підприємствами - Трудовое право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Терещенко С.. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл.. 2001