Таможенное право

Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с.
12.3. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВ МИТНОГО ОРГАНУ
Постанова митного органу у справі про порушення митних правил може бути оскарженою.
Порядок оскарження законодавче визначено в ст. 143 МК.

Разом з тим, МК передбачає можливість оскарження тільки одного виду постанови — про накладання адміністративного стягнення. Це положення не відповідає вимогам демократичного суспільства. МК також не регулює питання участі прокуратури, представника сторін на стадії винесення постанови та оскарження рішення. Зрозуміло, що в цих випадках спірні питання регулюються нормами адміністративного права, але бажано щоб галузь митного права повністю забезпечувала свої проблеми.

Ст. 141 МК встановлено, що постанову митного органу про накладення адміністративного стягнення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, протягом 10 днів з дня винесення постанови. Скарга подається спочатку в регіональну митницю, а потім у Держмитслужбу або в районний (міський)^народний суд за місцем знаходження митного органу, який виніс постанову. Рішення суду у справі про порушення митних правил є остаточним.

Виходячи з принципу гуманності, закон зазначає, що якщо особа з поважних причин пропустила строк подачі скарги на постанову митного органу, такий строк може бути продовжений

_____- І67

IT

Держмитслужбою або судом.

Відповідно до ст. 143 МК подання скарги на постанову митного органу щодо застосування адміністративного стягнення призупиняє дію постанови.

Держмитслужба при розгляді постанови про накладення адміністративного стягнення у зв'язку із скаргою або протестом прокурора або у порядку контролю за дотриманням законності посадовими особами центрального апарату або митних органів приймає таке рішення:

* залишає постанову без змін, а скаргу (протест) без задоволення;

* скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

* скасовує постанову і припиняє справу;

* змінює міру стягнення в бік його полегшення.

Скарга на постанову розглядається ЗО днів, а якщо не потребує додаткового вивчення, то негайно (не пізніше 15 днів). Протест прокурора розглядається 10 днів.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 2. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 3. §1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ДРІБНИМ ХУЛІГАНСТВОМ - Административное право
 4. 12.2. ПОСТАНОВИ МИТНОГО ОРГАНУ ТА ЇХ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ - Таможенное право
 5. 12.4. ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ МИТНОГО ОРГАНУ - Таможенное право
 6. М. Й. Штефан Цивільний процес, 1997 - Гражданский процесс
 7. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 8. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 9. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 10. Адвокатура Англії - Адвокатское право
 11. Адвокатура Польщі - Адвокатское право
 12. Адвокатура України - Адвокатское право
 13. 4.2. Адміністративний примус - Административное право
 14. 6.3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення - Административное право
 15. Загальні положення до розділу - Правоохранительные органы
 16. 9.2. Основні вимоги до змісту зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу товарів - Таможенное право
 17. 9.4. Особливості укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на переробку давальницької сировини - Таможенное право
 18. 2. Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність - Хозяйственное право
 19. РОЗДІЛ II ДОСТУП ДО УРЯДОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ПРАВА ТА ОБМЕЖЕННЯ Гарольд РЕЛЕЯ - Теория государства и права
 20. Міжнародне право:7. Регіональні міжнародні організації - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Терещенко С.. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл.. 2001