Таможенное право

Пос
танова вважається врученою, навіть якщо особа, щодо якої винесено постанову, не знаходилася у визначеному нею місці проживання, перебування, або це місце було вказано нею неправильно.

У ст. 140 МК зазначається, якщо особу, що скоїла ПМП, не встановлено, то сповіщення заінтересованих організацій і осіб про прийняття у справі рішення здійснюється у порядку, визначеному Держмитслужбою. Це положення ще раз демонструє незавершеність законного регулювання всіх моментів провадження у справах про порушення митних правил.

У Митному кодексі також не визначено, якою мовою ведеться провадження у справах про ПМП, тому тут треба керуватися Законом про мову.

На відмінну від МК Російської Федерації МК України ніяк не регламентує ситуації, що часто зустрічається на практиці, коли необхідно об'єднання або виділення матеріалів у справах про ПМП. В Росії це робиться за постановою начальника митного органу або посадової особи, яка проводить провадження у справі.

МК також не регламентує порядок зберігання інформації, яка стала відомою під час провадження у справах про ПМП.

Це суттєвий момент в умовах ринкової економіки та конкуренції.

Заслуговує на увагу, що в ст. 122 МК вказується на необхідність при складанні протоколу зачитати права особі, яка вчинила правопорушення. Разом з тим МК України не називає таких прав, на відміну від МК Російської Федерації, ст. 308 якого їх визначає:

« знати, за яке порушення митних правил особа притягується до відповідальності;

166 _________

« знайомитися з матеріалами після закінчення провадження або під час розгляду, робити виписки; » давати пояснення;

• пред'являти докази;

• робити заяви, відводи;

« на випадок адміністративного затримання користуватися

послугами адвоката;

« використовувати рідну мову та послуги перекладачів;

• оскаржувати постанови по справі.

У проекті МК необхідно також передбачити таке положення при розгляді справи про ПМП, як повернення справи для додаткового провадження.

Постанови митного органу у справі про порушення митних правил є офіційними і підлягають обов'язковому виконанню.

Постанова вважається врученою, навіть якщо особа, щодо якої винесено постанову, не знаходилася у визначеному нею місці проживання, перебування, або це місце було вказано нею неправильно.

У ст. 140 МК зазначається, якщо особу, що скоїла ПМП, не встановлено, то сповіщення заінтересованих організацій і осіб про прийняття у справі рішення здійснюється у порядку, визначеному Держмитслужбою. Це положення ще раз демонструє незавершеність законного регулювання всіх моментів провадження у справах про порушення митних правил.

У Митному кодексі також не визначено, якою мовою ведеться провадження у справах про ПМП, тому тут треба керуватися Законом про мову.

На відмінну від МК Російської Федерації МК України ніяк не регламентує ситуації, що часто зустрічається на практиці, коли необхідно об'єднання або виділення матеріалів у справах про ПМП. В Росії це робиться за постановою начальника митного органу або посадової особи, яка проводить провадження у справі.

МК також не регламентує порядок зберігання інформації, яка стала відомою під час провадження у справах про ПМП.

Це суттєвий момент в умовах ринкової економіки та конкуренції.

Заслуговує на увагу, що в ст. 122 МК вказується на необхідність при складанні протоколу зачитати права особі, яка вчинила правопорушення. Разом з тим МК України не називає таких прав, на відміну від МК Російської Федерації, ст. 308 якого їх визначає:

« знати, за яке порушення митних правил особа притягується до відповідальності;

166 _________

« знайомитися з матеріалами після закінчення провадження або під час розгляду, робити виписки; » давати пояснення;

• пред'являти докази;

• робити заяви, відводи;

« на випадок адміністративного затримання користуватися

послугами адвоката;

« використовувати рідну мову та послуги перекладачів;

• оскаржувати постанови по справі.

У проекті МК необхідно також передбачити таке положення при розгляді справи про ПМП, як повернення справи для додаткового провадження.

Постанови митного органу у справі про порушення митних правил є офіційними і підлягають обов'язковому виконанню.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 2. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 3. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 4. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 5. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 6. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 7. 10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Административное право
 8. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 9. 8.2. Методи прихованого, побічного протекціонізму - Таможенное право
 10. §1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ДРІБНИМ ХУЛІГАНСТВОМ - Административное право
 11. § 3. Координація правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 12. Список використаної та рекомендованої літератури - Правоохранительные органы
 13. 9.1. ЄДИНИЙ МИТНИЙ ТАРИФ І ЙОГО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ - Таможенное право
 14. 12.1. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ - Таможенное право
 15. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 16. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с. - Семейное право
 17. М. Й. Штефан Цивільний процес, 1997 - Гражданский процесс
 18. § І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація - Трудовое право
 19. § 6. Значення керівних роз´яснень Верховного Суду України для однакового застосування судами чинного законодавства про працю - Трудовое право
 20. § 7. Диференціація трудового законодавства України - Трудовое право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Терещенко С.. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл.. 2001