Таможенное право

Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с.
10.4. ПОРЯДОК РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ
Правові аспекти порядку розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем, визначені сі. 94—99 МК України. Товар може перебувати під митним контролем до 6-ти місяців, зберігатися на митному ліцензійному складі до 3-х років, якщо вартість зберігання товару перевищує його заявлену вартість — товар за рішенням арбітражного суду переходить у власність власника складу. Після закінчення строків зберігання на складі товар має бути оформлений у митному відношенні та випущений для вільного використання на території України.

Закон також дозволяє переміщення товару між митними ліцензійними складами, але відлік строку відбувається з дня первинного заявления товару на складі. Існує також відповідний порядок переміщення товару між митними ліцензійними складами.

Разом з тим, розуміння поняття «розпорядження товаром, що перебуває під митним контролем» не можна звужувати тільки до питання продажу товару, за яким не звернувся власник після попередження його.

Це поняття стосується більше етапу переходу права власності від першого власника товару, який розмістив товар на складі, до власника складу, коли розмір плати за зберігання починає перевищувати вартість товару. Власник складу реалізовує товар та відшкодовує митному органу відповідні платежі.

Далі доцільно розглянути деякі митні режими, про які йшлося раніше, але які стосуються даної теми.

Магазин безмитної торгівлі — це такий митний режим, при якому товари реалізуються під митним контролем на митній території (в аеропортах, портах, відкритих для міжнародних сполучень та інших, які визначаються митними органами) без сплачення митних платежів і без застосування до них заходів економічної політики України. В них можуть реалізовуватися будь-які товари, окрім тих, що заборонені для ввезення в Україну, або вивезення з неї. Магазини функціонують при наявності ліцензії Держ-митслужби, яка здійснює контроль за дотриманням відповідних вимог до роботи магазину.

Резким переробки товару на митній території під митним контролем та переробки поза митним контролем відповідає правам власника на свій товар, праву робити з ним те, що він вважає за потрібне. Держава тільки отримує кошти (митні платежі, податки, збори) за перебування такого товару на митній території та за виконання робіт. При цьому, якщо товар вивозиться за

142

143

межі митної території України, власнику повертається сума ввізних митних платежів (за винятком зборів).

Режим переробки на митній території включає:

— виготовлення товару (включаючи монтаж, зборку, підгонку);

— саме переробку і обробку товару;

— використання завезених товарів для вироблення інших товарів або продуктів, в процесі чого ці товари можуть бути повністю використані.

Переробка товару вигідна для України, тому що держава: визначає умови переробки, у тому числі встановлює обов'язкову кількість продукції, яку власник для переробки товару повинен придбати в Україні; встановлює кількість вихідного (кінцевого) продукту; встановлює строки переробки (90 днів). Держава таким чином також отримує додаткові робочі місця.

Ліцензія на переробку видається за певну плату і може бути скасована при порушенні вимог чинного законодавства.

Режим переробки товарів за межами митної території України (під митним контролем) передбачає вивезення товарів за межі України з метою їх переробки з подальшим випуском у вільне використання вже на митній території України.

По суті це протилежний режим переробці товару на митній території України іноземним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності. Тобто Україна використовує територію та можливості іншої держави (технологію, додаткову сировину, продукти) і розраховує на повернення чітко визначених товарів для використання на власній території.

Ліцензію на таку діяльність видає Держ-митслужба. Переробка товарів за межами митної території України теж відбувається у визначений термін (90 днів). Держава може встановлювати розмір кінцевої продукції, що підлягає поверненню.

Такі товари не обкладаються митом і податками, тобто користуються пільгами і після переробки впускаються для вільного використання на території України.

Митний режим знищення товару; відмова на користь держави — обидва ці режими передбачають, що держава не повинна нести витрати ні за пошкодження (знищення) товару, ні у випадку, коли власник від нього відмовився на користь держави. Режим знищення застосовується до товарів, які з тих чи інших причин стали непридатними до споживання. Якщо є власник такого товару — цей режим застосовується за ініціативою митного органу та згодою власника, про що складається відповідний акт та отримується дозвіл санітарних служб; якщо частина пошко-

144 —-

дженого товару може бути реалізована — власнику відшкодовуються збитки після розрахунків з митним органом. Відмова на користь держави передбачає наявність письмової згоди власника товару, після чого товар передається на реалізацію уповноваженими організаціями через фондову біржу, з наступним відшкодуванням збитків митниці (зберігання, експертна оцінка та інше). Це є важливим правовим моментом, який захищає державу від направлення на її територію екологічно небезпечних речовин, відходів виробництва (вибухівка, зброя тощо) з індустріально розвинутих держав.

При розгляді питання щодо організації аукціонів по розпродажу товарів, за якими не звернувся власник або конфіскованих, треба мати на увазі, що правові аспекти цього процесу регулюються постановами Кабміну України, наказами Держмитслужби, зареєстрованими Міністерством юстиції України.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ МИТНОЇ СПРАВИ - Таможенное право
 2. 10.4. ПОРЯДОК РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ - Таможенное право
 3. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 4. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 5. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 6. 10.1 - Поняття підприємницької діяльності та її суб´єкти - Административное право
 7. 10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Административное право
 8. 8.3. Національні методи стимулювання експорту - Таможенное право
 9. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 10. §4. Забезпечення виконання обов´язків - Гражданское право
 11. § 1. Українська держава як суб´єкт цивільного права - Гражданское право
 12. § 3. Організаційно-правові форми діяльності юридичних осіб - Гражданское право
 13. §2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ з ПИЯЦТВОМ ТА АЛКОГОЛІЗМОМ - Административное право
 14. §2. ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВА СЛУЖБА міліції - Административное право
 15. §2. ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВА СЛУЖБА міліції - Административное право
 16. § 7. Процесуальні засоби порушення цивільної справи в судах іноземних держав - Гражданский процесс
 17. Тема 15. Становлення незалежної України - История государства и права
 18. 4.2. ПРАВА, ОБОВ´ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ - Таможенное право
 19. 8.1. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ - Таможенное право
 20. 9.4. ТАРИФНІ ПІЛЬГИ (ПРЕФЕРЕНЦІЇ) - Таможенное право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Терещенко С.. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл.. 2001