Таможенное право

Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с.
10.3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТНИХ ЛІЦЕНЗІЙНИХ СКЛАДІВ
Треба розрізняти поняття «склад митниці» — приміщення, що є власністю митниці, для зберігання товарів і предметів або для власних цілей митниці та «митний ліцензійний склад» — вид митного режиму, при якому ввезені товари зберігаються під митним контролем без стягнення митних платежів та без застосування обмежень економічної політики держави.

На митних ліцензійних складах знаходяться товари, щодо яких митне оформлення ще не здійснено, які підлягають оподаткуванню митними платежами, але це відкладено на певний час чи до зміни митного режиму.

Митні ліцензійні склади становлять митну територію України. Порядок ввезення, зберігання і вивезення товарів регулюється чинним законодавством, їх можуть використовувати як громадяни України, так і іноземні власники товару за умови дотримання вимог чинного законодавства.

138

139

Митні ліцензійні склади можуть бути:

• відкритого типу (загальнодоступними), де зберігаються товари всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності без обмежень;

• закритого типу, де зберігаються товари, що належать виключно власнику складу.

Вони можуть не мати самостійних ознак юридичної особи (самостійного балансу, прибутку від функціонування).

Власником митного ліцензійного складу може бути будь-яка юридична чи фізична особа, що є учасником зовнішньоекономічної діяльності та отримала ліцензію на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу.

Основні завдання митного ліцензійного складу:

• сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності України;

• створення умов для підготовки імпортних товарів до їх вільного використання на території України;

• сприяння транзитним перевезенням;

• створення умов для таких форм зовнішньоекономічної діяльності, як продаж товару на умовах консигнації, реекспорту, торгівля зразками тощо;

• наближення місця митного оформлення товару, що надходить із-за кордону, до споживача;

• зниження витрат, пов'язаних із переміщенням товару через митну територію України;

• формування експортних партій товару.

Вимоги до митних ліцензійних складів:

• закрите з усіх боків приміщення, призначене для зберігання відповідного виду товарів;

• наявність обладнаних засобами зв'язку службових приміщень для інспекторів митниці, що здійснюватимуть у ньому контроль;

• оснащеність пожежно-охоронною сигналізацією, наявність під'їзних шляхів, дотримання норм зберігання товару;

• відповідність організації здійснення ввезення та вивезення товару вимогам митних, пожежних та інших органів;

• гарантованість перебування товару під постійним митним контролем.

Для одержання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу майбутній власник звертається до митного органу, в зоні діяльності якого він знаходиться або в зоні діяльності якого він планує відкрити митний ліцензійний склад, із заявою та пакетом таких документів:

• бажаний статус митного ліцензійного складу;

140 •-

— економічне обґрунтування необхідності відкриття складу;

— реєстраційна картка суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та платника податків;

— план складських приміщень із позначенням систем сигна лізації та місць для потреб митниці; •

— перелік товарів, які зберігатимуться на складі;

— установчі документи підприємства;

— договори оренди;

— договори та дозволи органів, що забезпечують пожежно-охоронну діяльність;

— дозвіл служб санітарного контролю.

На момент подачі заяви до митного органу приміщення має бути повністю обладнаним як митний ліцензійний склад.

Митний орган розглядає заяву від суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності протягом 15 днів, здійснює перевірку відповідності приміщення вимогам закону. Якщо рішення позитивне, митний орган готує процедуру та повний комплект документів (в оригіналі) і надсилає їх до Держмитслужби. Після додаткової перевірки Держмитс-лужба у 10-денний строк затверджує рішення митного органу, готує наказ та видає ліцензію з порядковим номером на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу, а також свідоцтво про визнання підприємства декларантом. Ліцензію підписує заступник Голови Держмитслужби, наказ направляється до митного органу.

Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності сплачує на рахунок Держмитслужби гроші за ліцензію в еквіваленті 2500 дол. США. Для роботи на складі він повинен мати осіб, які пройшли курс навчання на митниці та склали іспит на право керівництва митним ліцензійним складом та здійснення декларування (брокерської діяльності).

Термін дії ліцензії — 1 рік з дня видання наказу Держмитслужби. Через рік власник звертається до митного органу із заявою про продовження строку дії (перереєстрацію) ліцензії, додає документи про перерахування на рахунок Держмитслужби грошей в еквіваленті 1000 дол.

США. За результатами оцінки діяльності митного ліцензійного складу начальник митниці чи особа, що його заміщує, виносить рішення про можливість продовження строку дії ліцензії та готує документи для передачі до Держмитслужби та підготовки наказу. Ліцензія вважається перереєстрованою після видання наказу Держмитслужби України.

Для перевірки діяльності митного ліцензійного складу митний орган може за власною ініціативою або за заявою користувача провести додаткову позапланову перевірку.

141

На митному ліцензійному складі дозволяється зберігати всі види товарів як імпортних, так і призначених для експорту, що підлягають митному оподаткуванню, а також тих, що підпадають під обмеження для ввезення в Україну чи вивезення, за винятком товарів, ввезення (вивезення) яких заборонено.

В економічному обґрунтуванні діяльності митного ліцензійного складу (під час відкриття складу) визначається перелік товарів, які можуть зберігатися на ньому. Для зберігання деяких видів товарів (ліків, продуктів харчування, харчових добавок тощо), а також підакцизних товарів необхідні спеціальні дозволи інших контрольних служб. Головними є умови обмеження переміщення товарів, які не пройшли митного оформлення, та підготовка товарів до вільного використання на території України.

Вантаж потрапляє на митний ліцензійний склад на підставі договору про зберігання. При надходженні вантажу оформлюється вантажна митна декларація (форми МД-2, МД-3), яка реєструється в журналі обліку.

Журнал обліку вантажних митних декларацій фіксує такі дані:

• дата;

• найменування вантажу;

• вага нетто;

• кількість місць;

• № договору зберігання;

• № вантажної митної декларації;

• найменування підприємства;

• загальна фактурна вартість;

• реєстраційний № транспортного засобу;

• провізні документи;

• № замовлення-наряду;

• прізвище інспектора.

Третій примірник вантажної митної декларації прикріплюється до договору зберігання на митному ліцензійному складі. При випуску вантажу у вільне використання після сплати належних митних платежів власником товару виписується рахунок-фактура та товарно-транспортна накладна, оформлюється декларація на імпорт (експорт).

Митний збір за роботу інспектора по митному оформленню вантажу нараховується відповідно до встановлених Кабінетом Міністрів України ставок митних зборів (в еквіваленті 5 дол. США за годину).

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 10.3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТНИХ ЛІЦЕНЗІЙНИХ СКЛАДІВ - Таможенное право
 2. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 3. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 4. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 5. 9.6. Особливості змісту деяких видів посередницьких угод - Таможенное право
 6. 1.1. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон - Хозяйственное право
 7. §2. Умови І ПОРЯДОК ВИДАЧІ дозволів НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ´ЄКТІВ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ - Административное право
 8. 6.1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ митного ОФОРМЛЕННЯ - Таможенное право
 9. § 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 10. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 11. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 12. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 13. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 14. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 15. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 16. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 17. 10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Административное право
 18. Глава 1. Судова влада за концепцією розподілу влад. Правосуддя - Правоохранительные органы
 19. 3.2. Митна вартість - Таможенное право
 20. 8.2. Методи прихованого, побічного протекціонізму - Таможенное право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Терещенко С.. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл.. 2001