Таможенное право

Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с.
10.2. ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ПРЕДМЕТІВ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ
Кожний митний режим, в якому перебуває на митній території України товар, має свої особливості. Але загальним є правило, що за суворе дотримання режиму несе відповідальність власник товару. Він повинен своєчасно повідомити митний орган, в якому він акредитований чи який визначив, документально оформив конкретний митний режим, щодо змін, які він сам бажає зробити або які відбулися з його товаром поза його бажанням (лихо, непереборна сила пошкодила або знищила товар).

В основі зміни митного режиму лежать економічні відносини — за перебування під митним контролем і різними митними режимами встановлено різні розміри і види митних зборів.

Конкретно ст.

85—93 МК України визначають правові положення (права та обов'язки) сторін щодо зберігання товару під митним контролем. Зокрема, за ст. 85 товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон, до митного оформлення можуть зберігатися підприємством чи митницею.

За перебування товарів під митним контролем митницею з власника товару справляється збір у порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України. Збір за перебування під митним контролем справляється незалежно від місцезнаходження та сплати митного збору за зберігання.

Законодавче визначено перепік товарів, які повинні зберігатися виключно митницею. До них ст. 86 МК України відносить товари:

* такі, що не були пропущені при ввезенні на митну територію України внаслідок установлених заборон чи обмежень на їх ввезення чи транзит через Україну, і такі, що не були вивезені в день їх ввезення;

* такі, що обкладаються митом і митними зборами при ввезенні на митну територію України, у разі несплати платежів;

* такі, на які не надано відстрочення сплати платежів;

* безпосередньо передані митниці на зберігання (у тому числі й тимчасово ввезені); валюта та цінності, передані митниці на зберігання внаслідок обмежень, зберігаються з депонуванням у банках України («Аваль»).

За кожний день зберігання товарів (крім валюти і цінностей) справляється митний збір у розмірах, що встановлюються Кабміном України. Товари можуть зберігатися під митним контролем протягом шести місяців, крім товарів з обмеженим строком збері-

гання (продукти харчування, ліки тощо).

Ст. 89 МК України визначає, що товари (крім валюти та цінностей) зберігаються менший строк, коли вартість товару досягає вартості їх зберігання. Митниці надається право інвентаризації товару, що знаходиться на відповідальному зберіганні під митним контролем у підприємства. Разом з тим, зберігання товару під митним контролем не означає локалізацію доступу до нього власника. Останній має право здійснювати такі операції:

• готувати товар до продажу та транспортування (сортування, роздрібнення партій, перепакування за погодженням з митним органом);

• змішувати компоненти товарів без зміни суттєвих характеристик від тих, які були спочатку передачі товару на зберігання під митним контролем;

• виконувати прості складські операції.

Але якщо підприємство не забезпечує дотримання вимог порядку на території митниці, то митниця має право не дозволяти проведення визначених операцій з товарами.

Закон встановлює, що підприємство, яке зберігає товар, може видати його тільки з дозволу митниці. При цьому може змінитися власник товару, тому товар видається дійсному (у тому числі новому) власникові товару.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 2. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 3. 5.1. ОРГАНІЗАЩЙНІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ митного КОНТРОЛЮ - Таможенное право
 4. 9.3. ПРАВОВІ ОСНОВИ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ - Таможенное право
 5. 10.2. ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ПРЕДМЕТІВ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ - Таможенное право
 6. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 7. 6.3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення - Административное право
 8. § 2. Віктимологічні аспекти самозахисту - Правовая деонтология
 9. 7.2. Визначення митної вартості - Таможенное право
 10. 8.2. Методи прихованого, побічного протекціонізму - Таможенное право
 11. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 12. § 3. Державний нагляд і контроль як гарантії права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 13. § 1. Українська держава як суб´єкт цивільного права - Гражданское право
 14. Міжнародне право:5. Міжнародні акти про права людини і законодавство України - Международное право, европейское право
 15. §2. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Административное право
 16. §4. ОБОВ´ЯЗКИ ДОБОВОГО НАРЯДУ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ - Административное право
 17. §4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ - Административное право
 18. §3. ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА ТРАНСПОРТІ - Административное право
 19. § 3. Принципи, закріплені Конституцією України - Гражданский процесс
 20. 7.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВИЛ ВВЕЗЕННЯ — ВИВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ - Таможенное право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Терещенко С.. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл.. 2001