Таможенное право

бул
о відмінено мито на про-

дукцію рибного промислу, що вироблялася Укррибфлотом та ввозилася в Україну);

• інші товари згідно з переліком.

Тарифні пільги, порядок їх визначення та встановлення чітко зазначено законодавством. Вони становлять митну політику, застосовуються в інтересах економічної політики держави, для заохочення іноземних інвестицій у спільні та іноземні підприємства в Україні.

Не підлягають оподаткуванню ПДВ та акцизним збором:

• професійне обладнання, майно та інструменти, що належать іноземним юридичним особам, необхідні для надання послуг чи виконання робіт ними на території України;

• зразки товарів, якщо вони залишаються власністю іноземних юридичних осіб і їх використання в Україні не носить комерційного характеру;

• транспортні засоби, що використовуються для міжнародних перевезень вантажу, пасажирів, а також ті, що ввозяться в режимі тимчасового ввезення.

Умовно всі митні пільги можна поділити відповідно до осіб, яким вони надаються:

• представники іноземних держав (їх працівники);

• інші іноземні громадяни;

• власні виробники (імпортери, експортери) за наявністю відповідних умов їх підтримки;

• за міжнародними договорами України.

Крім того, законами України були встановлені і протягом майже 7 років діяли пільги для організацій по захисту інтересів чорнобильців, ветеранів ВВВ та прирівнених до них учасників війни, іноземних інвесторів.

Зараз пільги цим категоріям відмінені, в основному з причин зловживання ними.

Пільги іноземним громадянам, як правило, встановлюються на двосторонній основі або з урахуванням традицій міжнародної митної практики.

Збори за митне оформлення не справляються, коли:

• ввозяться предмети, призначені для офіційного користування дипломатичних і консульських представництв іноземних держав в Україні, міжнародних, міжурядових організацій та інших установ, які користуються в Україні митними пільгами відповідно до міжурядових угод, програм міжнародної технічної допомоги;

• подається попередня ВМД при ордерних поставках товарів;

130

131

ТЕМА

10

• подається загальна ВМД при поставках комплексного об єкта;

• повертається в Україну (або за кордон) майно, яке було тимчасово ввезене (вивезене);

• ввозяться предмети гуманітарної допомоги, що визначається Кабміном України;

• відбувається митне оформлення товарів та інших предметів вартістю до 100 дол. США;

• товари перебувають під митним контролем перші 15 календарних днів.

Митні платежі (податки, збори) — це важелі митної, економічної політики держави, які завжди перебувають в динаміці по відношенню до різних країн і до різних товарів.

було відмінено мито на про-

дукцію рибного промислу, що вироблялася Укррибфлотом та ввозилася в Україну);

• інші товари згідно з переліком.

Тарифні пільги, порядок їх визначення та встановлення чітко зазначено законодавством. Вони становлять митну політику, застосовуються в інтересах економічної політики держави, для заохочення іноземних інвестицій у спільні та іноземні підприємства в Україні.

Не підлягають оподаткуванню ПДВ та акцизним збором:

• професійне обладнання, майно та інструменти, що належать іноземним юридичним особам, необхідні для надання послуг чи виконання робіт ними на території України;

• зразки товарів, якщо вони залишаються власністю іноземних юридичних осіб і їх використання в Україні не носить комерційного характеру;

• транспортні засоби, що використовуються для міжнародних перевезень вантажу, пасажирів, а також ті, що ввозяться в режимі тимчасового ввезення.

Умовно всі митні пільги можна поділити відповідно до осіб, яким вони надаються:

• представники іноземних держав (їх працівники);

• інші іноземні громадяни;

• власні виробники (імпортери, експортери) за наявністю відповідних умов їх підтримки;

• за міжнародними договорами України.

Крім того, законами України були встановлені і протягом майже 7 років діяли пільги для організацій по захисту інтересів чорнобильців, ветеранів ВВВ та прирівнених до них учасників війни, іноземних інвесторів.

Зараз пільги цим категоріям відмінені, в основному з причин зловживання ними.

Пільги іноземним громадянам, як правило, встановлюються на двосторонній основі або з урахуванням традицій міжнародної митної практики.

Збори за митне оформлення не справляються, коли:

• ввозяться предмети, призначені для офіційного користування дипломатичних і консульських представництв іноземних держав в Україні, міжнародних, міжурядових організацій та інших установ, які користуються в Україні митними пільгами відповідно до міжурядових угод, програм міжнародної технічної допомоги;

• подається попередня ВМД при ордерних поставках товарів;

130

131

ТЕМА

10

• подається загальна ВМД при поставках комплексного об єкта;

• повертається в Україну (або за кордон) майно, яке було тимчасово ввезене (вивезене);

• ввозяться предмети гуманітарної допомоги, що визначається Кабміном України;

• відбувається митне оформлення товарів та інших предметів вартістю до 100 дол. США;

• товари перебувають під митним контролем перші 15 календарних днів.

Митні платежі (податки, збори) — це важелі митної, економічної політики держави, які завжди перебувають в динаміці по відношенню до різних країн і до різних товарів.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с. - Таможенное право
 2. 9.4. ТАРИФНІ ПІЛЬГИ (ПРЕФЕРЕНЦІЇ) - Таможенное право
 3. Додаток 2 Словник термінів - Таможенное право
 4. § 7. Диференціація трудового законодавства України - Трудовое право
 5. § 4. Підприємство як суб´єкт трудового права України - Трудовое право
 6. 3.4. Основи визначення країни походження товару. Вплив сертифіката походження на застосування ставок мита - Таможенное право
 7. 4.4. Класифікація засобів ; нетарифного регулювання - Таможенное право
 8. § 7. Система трудового права України - Трудовое право
 9. § 1. Поняття основних принципів трудового права України - Трудовое право
 10. § 1. Історія виникнення колективних договорів і етапи їх розвитку в Україні - Трудовое право
 11. § 4. Поняття колективних угод та їх види - Трудовое право
 12. § 6. Порядок укладення колективного договору і його зміст - Трудовое право
 13. § 4. Зміст трудових правовідносин - Трудовое право
 14. § 3. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні - Трудовое право
 15. § 5. Правові відносини органів державної служби зайнятості з підприємствами - Трудовое право
 16. § 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 17. § 2. Нормування праці - Трудовое право
 18. § 3. Тарифна система та її складові елементи - Трудовое право
 19. § 5. Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами - Трудовое право
 20. § 6. Охорона праці жінок - Трудовое право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Терещенко С.. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл.. 2001