Таможенное право

Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с.
8.3. ПОРЯДОК ВИВЕЗЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ
align="justify">При вивезенні транспортних засобів громадянами-резидентами, які виїжджають на постійне місце проживання, гро-мадянами-нерезидентами, які придбали транспортні засоби в Україні (про що є відмітки відповідних органів), митні органи видають їм дозволи довільної форми, засвідчені підписом інспектора митниці, відбитком його особистої номерної печатки (яка має назву особисте митне забезпечення) та гербової печатки митниці.

105

У дозволах обов'язково зазначається:

• дата видачі;

• найменування митниці;

• номер кузова, шасі, двигуна;

• відомості про сплату мита із зазначенням № квитанції форми МД-1.

Коли транспортний засіб випускається без сплати мита, у дозволі зазначається причина (виїзд на постійне місце проживання, придбання транспортного засобу за інвалюту в Україні, вивезення особами, що користуються в Україні митними пільгами, тощо).

Такі дозволи є підставою для зняття з обліку зазначених транспортних засобів у відповідних органах міліції, для їх вивезення за межі України, для отримання в органах ДАІ номерних знаків «транзит» (коли новий транспортний засіб придбано гро-мадянином-нерезидентом і на обліку в органі ДАІ не перебував).

Вивезення громадянами-резидентами транспортних засобів, незареєстрованих в органах міліції, а також тимчасове вивезення громадянами-нерезидентами за дорученнями, виданими громадянами-резидентами, не допускаються.

Відчуження транспортних засобів, вивезених за межі України тимчасово під зобов'язання про зворотне ввезення, допускається тільки з дозволу митниці, в якій цей транспортний засіб знаходиться на обліку, за умови сплати вивізного мита та інших платежів згідно з чинним законодавства.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 2. 8.2. Методи прихованого, побічного протекціонізму - Таможенное право
 3. 8.3. Національні методи стимулювання експорту - Таможенное право
 4. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 5. Додаток 2 Словник термінів - Таможенное право
 6. § 2. Правове регулювання транснаціональної екологічної безпеки - Экологическое право
 7. § 4. Спеціально-правові гарантії захисту права людини та населення на екологічну безпеку - Экологическое право
 8. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ МИТНОЇ СПРАВИ - Таможенное право
 9. 6.1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ митного ОФОРМЛЕННЯ - Таможенное право
 10. 8.3. ПОРЯДОК ВИВЕЗЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ - Таможенное право
 11. 8.4. ПОРЯДОК ТИМЧАСОВОГО ВВЕЗЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНУ - Таможенное право
 12. 10.1. ПОРЯДОК І УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ МІЖ МИТНИЦЯМИ - Таможенное право
 13. Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с. - Таможенное право
 14. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 15. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 16. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 17. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 18. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 19. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 20. 2.4. Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями - Административное право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Терещенко С.. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл.. 2001