Таможенное право

Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с.
7.3. ПОРЯДОК ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН ВАЛЮТИ І ЦІННОСТЕЙ
Митні обмеження щодо переміщення валюти та цінностей зовсім не означають втручання держави в основу основ — особисту власність громадянина. Та частина, за яку особа не бажає платити митні платежі або яка є державною історичною, національною цінністю (хоча і перебуває у власності особи), мо-

90

91

же бути передана митниці на відповідальне зберігання при перетині митного кордону. Для цього існує МД-1, яка заповнюється у 3-х примірниках на прикордонній митниці.

Порядок переміщення валюти України і цінностей. Враховуючи стан економіки та фінансову політику держави, Кабінет Міністрів разом з Національним банком України та Держмит-службою приділяють постійну увагу питанням переміщення через митний кордон України національної валюти (гривні) та всіх іноземних валют.

Можна зауважити, що майже щорічно від здобуття Україною економічної та політичної самостійності і незалежності відповідними нормативними актами вказаних державних структур вносяться корективи в розмір і порядок митного оформлення національної та іноземної валюти, що переміщують через митний кордон України фізичні і юридичні особи, які є резидентами України або не є такими.

На час написання навчального посібника ці питання регулювалися постановою Правління НБУ № 238 від 12 липня 2000 p.. «Про затвердження Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів та інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України».

Порядок переміщення іноземної валюти. Громадянам-резидентам дозволяється вивезення іноземної валюти на підставі документів:

• митної декларації, якщо валюта була ввезена із-за кордону, заявлена в МД, що є в наявності;

* довідки Нацбанку, якщо іноземна валюта була отримана в НБУ або у банках, які уповноважені на видачу дозволів на вивезення валюти за кордон.

Без підтвердження джерел походження валюти можна вивезти до 1000 дол. США на 1 особу незалежно від віку.

У разі перетинання кордону громадяни-резиденти і нерезиденти повинні задекларувати в МД наявність іноземної валюти незалежно від суми, чеки, вкладні'книжки та інші цінні папери. Громадяни (резиденти і нерезиденти), які виїжджають за кордон з метою туризму та у приватних справах, можуть вивезти 2000 дол. США за дозволом банку та дорожні чеки на суму 5000 дол. США (дозвіл НБУ надається за Ф-1).

Громадяни (резиденти і нерезиденти), що виїжджають у службових справах строком до ЗО днів, можуть вивозити еквівалент ЗО дол. США на добу, але не більше 9000 дол. США. На транспортні витрати додатково 1000 дол. США.

92

Громадяни-резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, можуть вивезти 2000 дол. США на підставі дозволу НБУ (на 1 особу незалежно від віку).

Юридичним особам-резидентам (пароплавствам, авіакомпаніям, туристичним організаціям та ін.), що мають власні літаки, судна, дозволяється вивозити командиру (капітану) іноземної валюти до 5000 дол. США для оплати експлуатаційних послуг; тим, які мають власний чи орендований автотранспорт або займаються перевезеннями пасажирів —1000 дол. США для оплати експлуатаційних послуг.

Передача іноземної валюти дозволяється тільки подружжю при наявності доручення, завіреного нотаріально, і тільки тієї суми, яка заявлена в митній декларації на ввезення.

На суму інвалюти більшу, ніж зазначено вище, необхідний дозвіл НБУ.

Строк дії такого дозволу: для фізичних осіб — 1 рік, для юридичних — 1 місяць.

НБУ та Держмитслужба видає спеціальний дозвіл окремим банкам на вивезення (ввезення) інвалюти на суму до 250 000 дол. США. Якщо громадянин ввозить інвалюти більше ніж 10000 дол. США, то він зобов'язаний подати митниці документ щодо її походження із заявою на ім'я начальника митниці. На ввезення суми більше ніж 50 000 дол. СІЛА необхідний дозвіл НБУ.

Громадяни-нерезиденти повинні назвати мету ввезення валюти в заяві митниці. В разі відсутності заяви, документів про походження валюти пропускається 10 000 дол. США, решта приймається на відповідальне зберігання. Через 3 роки вона переходить у власність держави.

Порядок ввезення ювелірних виробів. Ювелірні вироби, які не мають художньої цінності, та вироби із дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів можуть бути ввезені громадянами України без будь-яких обмежень з дотриманням правил митного контролю. На такі вироби митниця видає реєстраційний документ з печаткою інспектора. Для громадян-нерезидентів це є підставою для зворотного вивезення.

Ввезення ювелірних виробів підлягає оподаткуванню згідно з чинним законодавством.

Порядок вивезення ювелірних виробів. Громадянам України, що тимчасово виїжджають за кордон, дозволяється вивозити ювелірні вироби тільки для власного користування і з обов'язковим декларуванням в обмеженій кількості.

Заборонено вивезення ювелірних виробів для продажу, дарування, а також зерна перлин. Не підлягають випуску за кордон ювелірні вироби без державного клейма.

93

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 8.2. Методи прихованого, побічного протекціонізму - Таможенное право
 2. 8.3. Національні методи стимулювання експорту - Таможенное право
 3. Додаток 2 Словник термінів - Таможенное право
 4. 2. Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність - Хозяйственное право
 5. § 2. Злочини та інші правопорушення - Уголовное право
 6. 63. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ - Таможенное право
 7. 7.2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН ТОВАРІВ ДЛЯ СУБ´ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - Таможенное право
 8. 7.3. ПОРЯДОК ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН ВАЛЮТИ І ЦІННОСТЕЙ - Таможенное право
 9. 11.3. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ - Таможенное право
 10. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 11. 8.2. Управління безпекою - Административное право
 12. 7.2. Визначення митної вартості - Таможенное право
 13. Літератра - Таможенное право
 14. 2. Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання - Хозяйственное право
 15. 1. Законодавство про режим іноземного інвестування в Україні - Хозяйственное право
 16. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ МИТНОЇ СПРАВИ - Таможенное право
 17. 3.1. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ митною СПРАВОЮ - Таможенное право
 18. 5.3. ОСОБЛИВІ РЕЖИМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ - Таможенное право
 19. 7.5. ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ КУЛЬТУРНИХ ТА ІСТОРИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ - Таможенное право
 20. 8.1. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ - Таможенное право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Терещенко С.. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл.. 2001