Таможенное право

При
переміщенні товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях оформлюється вантажна митна декларація;

переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях — переміщення товарів через митний кордон України в упакованих та оформлених відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил користування послугами поштового зв'язку листах, бандеролях, спеціальних мішках із позначкою «М», дрібних пакетах, поштових посилках, відправленнях прискореної пошти з позначкою

«?MS», які приймаються до пересилання за межі України, доставляються в Україну або переміщуються територією України транзитом підприємствами поштового зв'язку;

переміщення товарів через митний кордон України у несупро-фджуваному багажі— переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, окремо від цих громадян або уповноважених ними осіб з оформленням багажних документів;

переміщення товарів через митний кордон України у ручній поклажі — переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, у пасажирських відділеннях (салонах) транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, без оформлення багажних документів;

переміщення товарів через митний кордон України у супроводжуваному багажі — переміщення через митний кордон України товарів, які належать громадянам, у багажних відділеннях транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, з оформленням багажних документів;

підприємство — будь-яка юридична особа, а також громадянин, який займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи;

посадові особи підприємств — керівники та інші працівники підприємств, які в силу постійно або тимчасово виконуваних ними трудових (службових) обов'язків відповідають за виконання вимог, встановлених законом, іншими законодавчими актами України, а також міжнародними договорами України з питань митної справи;

посадові особи представництв іноземних держав та міжнародних організацій — акредитовані в Україні: глави дипломатичних представництв та члени дипломатичного персоналу, посадові особи консульських установ, представники іноземних держав при міжнародних організаціях, посадові особи міжнародних організацій;

правовласник — власник прав на об'єкт інтелектуальної власності чи особа, яка має право на використання об'єкта інтелектуальної власності відповідно до законодавства України;

представництва іноземної фірми — акредитована в установленому законодавством порядку в Україні особа, яка на підставі відповідних, належним чином оформлених повноважень представляє в Україні інтереси юридичної особи—нерезидента;

пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України — дозвіл митного органу на переміщення товарів і

ТЕМА

1

транспортних засобів через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого переміщення;

резиденти — громадяни, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном; юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням на території України; дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також філії та представництва підприємств-резидентів за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності;

спеціально виготовлене сховище (тайник) — сховище, виготовлене з метою незаконного переміщення товарів через митний кордон України, а також обладнані і пристосовані з цією ж метою конструктивні ємності та предмети, які попередньо піддавалися розбиранню, монтажу тощо;

товари — будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для переміщення громадян і товарів через митний кордон України;

товари, що містять об'єкти інтелектуальної власності — примірники наукових, літературних, художніх творів, у тому числі програми для електронних обчислювальних машин, баз даних, екземплярів фонограм, товарів маркірованих товарними знаками, знаками обслуговування, найменуваннями місця походження, інші товари, що можуть бути зареєстровані як такі Державною митною службою України;

транспортні засоби — будь-які засоби авіаційного, водного, залізничного, автомобільного транспорту, що використовуються виключно для переміщення громадян і товарів через митний кордон України і підлягають митному контролю та митному оформленню;

уповноважена особа — особа, яка на підставі договору або належно оформленого доручення, виданого власником товарів і транспортних засобів, наділена правом вчиняти дії, пов'язані з пред'явленням цих товарів і транспортних засобів митним органам для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися зазначеними товарами і транспортними засобами.

При переміщенні товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях оформлюється вантажна митна декларація;

переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях — переміщення товарів через митний кордон України в упакованих та оформлених відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил користування послугами поштового зв'язку листах, бандеролях, спеціальних мішках із позначкою «М», дрібних пакетах, поштових посилках, відправленнях прискореної пошти з позначкою

«?MS», які приймаються до пересилання за межі України, доставляються в Україну або переміщуються територією України транзитом підприємствами поштового зв'язку;

переміщення товарів через митний кордон України у несупро-фджуваному багажі— переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, окремо від цих громадян або уповноважених ними осіб з оформленням багажних документів;

переміщення товарів через митний кордон України у ручній поклажі — переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, у пасажирських відділеннях (салонах) транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, без оформлення багажних документів;

переміщення товарів через митний кордон України у супроводжуваному багажі — переміщення через митний кордон України товарів, які належать громадянам, у багажних відділеннях транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, з оформленням багажних документів;

підприємство — будь-яка юридична особа, а також громадянин, який займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи;

посадові особи підприємств — керівники та інші працівники підприємств, які в силу постійно або тимчасово виконуваних ними трудових (службових) обов'язків відповідають за виконання вимог, встановлених законом, іншими законодавчими актами України, а також міжнародними договорами України з питань митної справи;

посадові особи представництв іноземних держав та міжнародних організацій — акредитовані в Україні: глави дипломатичних представництв та члени дипломатичного персоналу, посадові особи консульських установ, представники іноземних держав при міжнародних організаціях, посадові особи міжнародних організацій;

правовласник — власник прав на об'єкт інтелектуальної власності чи особа, яка має право на використання об'єкта інтелектуальної власності відповідно до законодавства України;

представництва іноземної фірми — акредитована в установленому законодавством порядку в Україні особа, яка на підставі відповідних, належним чином оформлених повноважень представляє в Україні інтереси юридичної особи—нерезидента;

пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України — дозвіл митного органу на переміщення товарів і

ТЕМА

1

транспортних засобів через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого переміщення;

резиденти — громадяни, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном; юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням на території України; дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також філії та представництва підприємств-резидентів за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності;

спеціально виготовлене сховище (тайник) — сховище, виготовлене з метою незаконного переміщення товарів через митний кордон України, а також обладнані і пристосовані з цією ж метою конструктивні ємності та предмети, які попередньо піддавалися розбиранню, монтажу тощо;

товари — будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для переміщення громадян і товарів через митний кордон України;

товари, що містять об'єкти інтелектуальної власності — примірники наукових, літературних, художніх творів, у тому числі програми для електронних обчислювальних машин, баз даних, екземплярів фонограм, товарів маркірованих товарними знаками, знаками обслуговування, найменуваннями місця походження, інші товари, що можуть бути зареєстровані як такі Державною митною службою України;

транспортні засоби — будь-які засоби авіаційного, водного, залізничного, автомобільного транспорту, що використовуються виключно для переміщення громадян і товарів через митний кордон України і підлягають митному контролю та митному оформленню;

уповноважена особа — особа, яка на підставі договору або належно оформленого доручення, виданого власником товарів і транспортних засобів, наділена правом вчиняти дії, пов'язані з пред'явленням цих товарів і транспортних засобів митним органам для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися зазначеними товарами і транспортними засобами.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Розділ 4. Проблеми застосування іноземного права (тлумачення, кваліфікація, застереження) - Международное право, европейское право
 2. 7.2. Визначення митної вартості - Таможенное право
 3. 9.1. ЄДИНИЙ МИТНИЙ ТАРИФ І ЙОГО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ - Таможенное право
 4. Правоохранительные органы Учебники по праву
 5. Багатоманітність підходів у визначені держави. Поняття держави та її основні ознаки - Теория государства и права
 6. Список використаної літератури - Теория государства и права
 7. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 8. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 9. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право
 10. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 11. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 12. Глава 4. Майбутнє системи правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 13. § 2. Логіка та емоції в промові - Риторика
 14. Передмова - Таможенное право
 15. 1.1. Характеристика управлінського рішення - Таможенное право
 16. 4.4. Класифікація засобів ; нетарифного регулювання - Таможенное право
 17. 8.3. Національні методи стимулювання експорту - Таможенное право
 18. 9.4. Особливості укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на переробку давальницької сировини - Таможенное право
 19. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 20. Додаток 2 Словник термінів - Таможенное право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Терещенко С.. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл.. 2001