Таможенное право

Під
особами .розуміються особи обох статей громадян України, іноземці та особи без громадянства.

В умовах побудови правової держави, в якій вищою цінністю є людина, її права та свободи, а визнання, дотримання та захист прав і свобод громадянина є обов'язком держави, така форма митного контролю є не стільки необхідною, скільки вимушеною, її застосування обґрунтовується розгулом організованої злочинності, контрабанди наркотичних засобів, зброї, культурно-історичних цінностей, інших злочинів, масштаби та розміри яких збільшуються і набувають транснаціонального характеру.

70

Особистий огляд здійснюється за письмовим рішенням начальника митниці або особи, що його заміщує, а також за рішенням Голови Держмитслужби, його заступників, начальника та заступника начальника Управління організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, начальника відділу по боротьбі з контрабандою цього Управління.

Особистий огляд громадян, які прямують через митний кордон, здійснюється тільки після проходження ними прикордонного контролю у встановленому порядку перетинання митного кордону. Особистий огляд може застосовуватися до особи, яка досягла 16-літнього віку. Якщо є достатні підстави для огляду осіб, яким немає 16 років, то особистий огляд здійснюється за участю або згодою одного із батьків чи в присутності осіб, що його супроводжують, та обов'язково в присутності лікаря. Обстеження органів тіла особи, щодо якої застосовується особистий огляд, здійснюється тільки лікарем (медичним працівником). Особистий огляд здійснюють у межах, необхідних для виявлення прихованих предметів.

Службова особа (митник) повинна бережно поводитись з майном особи, яку оглядають, вести себе чемно, не принижувати гідності та не ображати.

Місце проведення особистого огляду повинно забезпечити ізолювання від доступу зайвих осіб, відповідати вимогам гігієни. В одному приміщенні неприпустимо одночасно оглядати кілька осіб.

Перед початком особистого огляду митник повинен запропонувати особі добровільно віддати приховані предмети чи цінності. Особистий огляд здійснюється службовою особою однієї статі з особою, що підлягає контролю.

Понятими запрошують незаці-кавлених осіб однієї статі з перевіряємою особою.

Кількість осіб, що беруть участь в особистому огляді, повинна бути не менша трьох. За рішенням службової особи митного органу в здійсненні особистого огляду можуть брати участь працівники СБУ, МВС, Прикордонних військ однієї статі з перевіряємим.

У разі добровільної видачі особою приховуємих предметів та при відсутності підстав вважати, що вона щось приховує, цим можна обмежитись, про що зазначити в протоколі обставини видачі добровільно.

Особистий огляд, незалежно від наслідків, оформлюється протоколом за формою, встановленою Держмитслужбою та погодженою з Мінюстом, і реєструється в окремому журналі. Протокол підписують учасники огляду. Особа, щодо якої було здійснено особистий огляд, має право зробити письмову заяву, яка

— 71

заноситься до протоколу або додається до нього. Якщо особа відмовилась підписати протокол, про це робиться відповідний запис, який засвідчується всіма учасниками огляду.

Протокол особистого огляду складається в 3-х примірниках: 1-й залишається в митниці; 2-й пересилається в Держмитслужбу; 3-й видається особі.

Митний огляд речей, предметів, багажу здійснюється після заповнення та надання особою митнику декларації МД-4. Окрім митного, є ще санітарний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний та екологічний контроль.

Огляд речей може проводитися фізично митником та з допомогою спеціальної рентгенної апаратури, спеціальної собаки.

Митне законодавство визначає не тільки форми, а й методи здійснення митного контролю, віддаючи перевагу найбільш демократичному — вибірковому контролю. Митний інспектор вибирає такий метод, який, на його погляд, є достатнім для забезпечення перевірки заявлених фізичною чи юридичною особою відомостей.

Під особами .розуміються особи обох статей громадян України, іноземці та особи без громадянства.

В умовах побудови правової держави, в якій вищою цінністю є людина, її права та свободи, а визнання, дотримання та захист прав і свобод громадянина є обов'язком держави, така форма митного контролю є не стільки необхідною, скільки вимушеною, її застосування обґрунтовується розгулом організованої злочинності, контрабанди наркотичних засобів, зброї, культурно-історичних цінностей, інших злочинів, масштаби та розміри яких збільшуються і набувають транснаціонального характеру.

70

Особистий огляд здійснюється за письмовим рішенням начальника митниці або особи, що його заміщує, а також за рішенням Голови Держмитслужби, його заступників, начальника та заступника начальника Управління організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, начальника відділу по боротьбі з контрабандою цього Управління.

Особистий огляд громадян, які прямують через митний кордон, здійснюється тільки після проходження ними прикордонного контролю у встановленому порядку перетинання митного кордону. Особистий огляд може застосовуватися до особи, яка досягла 16-літнього віку. Якщо є достатні підстави для огляду осіб, яким немає 16 років, то особистий огляд здійснюється за участю або згодою одного із батьків чи в присутності осіб, що його супроводжують, та обов'язково в присутності лікаря. Обстеження органів тіла особи, щодо якої застосовується особистий огляд, здійснюється тільки лікарем (медичним працівником). Особистий огляд здійснюють у межах, необхідних для виявлення прихованих предметів.

Службова особа (митник) повинна бережно поводитись з майном особи, яку оглядають, вести себе чемно, не принижувати гідності та не ображати.

Місце проведення особистого огляду повинно забезпечити ізолювання від доступу зайвих осіб, відповідати вимогам гігієни. В одному приміщенні неприпустимо одночасно оглядати кілька осіб.

Перед початком особистого огляду митник повинен запропонувати особі добровільно віддати приховані предмети чи цінності. Особистий огляд здійснюється службовою особою однієї статі з особою, що підлягає контролю.

Понятими запрошують незаці-кавлених осіб однієї статі з перевіряємою особою.

Кількість осіб, що беруть участь в особистому огляді, повинна бути не менша трьох. За рішенням службової особи митного органу в здійсненні особистого огляду можуть брати участь працівники СБУ, МВС, Прикордонних військ однієї статі з перевіряємим.

У разі добровільної видачі особою приховуємих предметів та при відсутності підстав вважати, що вона щось приховує, цим можна обмежитись, про що зазначити в протоколі обставини видачі добровільно.

Особистий огляд, незалежно від наслідків, оформлюється протоколом за формою, встановленою Держмитслужбою та погодженою з Мінюстом, і реєструється в окремому журналі. Протокол підписують учасники огляду. Особа, щодо якої було здійснено особистий огляд, має право зробити письмову заяву, яка

— 71

заноситься до протоколу або додається до нього. Якщо особа відмовилась підписати протокол, про це робиться відповідний запис, який засвідчується всіма учасниками огляду.

Протокол особистого огляду складається в 3-х примірниках: 1-й залишається в митниці; 2-й пересилається в Держмитслужбу; 3-й видається особі.

Митний огляд речей, предметів, багажу здійснюється після заповнення та надання особою митнику декларації МД-4. Окрім митного, є ще санітарний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний та екологічний контроль.

Огляд речей може проводитися фізично митником та з допомогою спеціальної рентгенної апаратури, спеціальної собаки.

Митне законодавство визначає не тільки форми, а й методи здійснення митного контролю, віддаючи перевагу найбільш демократичному — вибірковому контролю. Митний інспектор вибирає такий метод, який, на його погляд, є достатнім для забезпечення перевірки заявлених фізичною чи юридичною особою відомостей.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 2. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 3. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 4. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 5. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 6. 4.4. Класифікація засобів ; нетарифного регулювання - Таможенное право
 7. 8.2. Методи прихованого, побічного протекціонізму - Таможенное право
 8. 8.3. Національні методи стимулювання експорту - Таможенное право
 9. 8.4. Обмеження митного оформлення - Таможенное право
 10. 9.2. Основні вимоги до змісту зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу товарів - Таможенное право
 11. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 12. Додаток 2 Словник термінів - Таможенное право
 13. Літератра - Таможенное право
 14. § 3. Державний нагляд і контроль як гарантії права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 15. 2. Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність - Хозяйственное право
 16. §1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ДРІБНИМ ХУЛІГАНСТВОМ - Административное право
 17. § 3. Координація правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 18. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ МИТНОЇ СПРАВИ - Таможенное право
 19. 5.2. ОСНОВНІ ФОРМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ - Таможенное право
 20. 7.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВИЛ ВВЕЗЕННЯ — ВИВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ - Таможенное право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Терещенко С.. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл.. 2001