Таможенное право

Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с.
ГЛАВА 3. Тарифне регулювання

ЗОВНІШНЬОЇ

торгівлі

Тарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі займають центральне місце у системі реалізації державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Лібералізація зовнішньоторговельної політики як форма політики держави (мал. 2.1) виявляється у зниженні тарифних ставок імпортних та експортних мит, наданні вагомих пільг щодо товарів походженням з країн, що розвиваються. Разом з тим протекціонізм як державна форма торговельної політики шляхом застосування високих імпортних тарифних ставок захищає внутрішній ринок від проникнення товарів не вітчизняного виробництва і стимулює розвиток експортного стратегічного прогнозування та планування у вітчизняних товаровиробників.

Тарифне регулювання зовнішньої торгівлі комплексно впливає на обсяги сум нарахованого мита на товари, що є об'єктом експортно-імпортних операцій.

Слід зазначити, що комплексність впливу тарифного регулювання проявляється у потребі визначення митної вартості товару, з якої нараховуватимуться суми мита, коду товару відповідно до товарної

зо

С. Tef

номенклатури зовнішньоекономічної діяльності та країни походження, що суттєво впливає на застосування окремих ставок мита до певних товарів.

Таким чином, для застосування ставок мита потрібно насамперед визначити митну вартість товару, його код згідно з ТН ЗЕД та країну походження.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 2. ГЛАВА 3. Тарифне регулювання ЗОВНІШНЬОЇ торгівлі - Таможенное право
 3. Сыроватская Л.А. Трудовое право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 1998.-312 с. - Трудовое право
 4. Трудовое право. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное.Сост. - Н. А. Бриллиантова, И. Я. Киселев, В. Г. Малов, О. В. Смирнов, И. О. Снигирева.— М.: «ПРОСПЕКТ», 1998.—448 с. - Трудовое право
 5. Шумилов В.М. Международное публичное экономическое право. Учебное пособие. М.: НИМП, 2001. 288 с. - Международное право, европейское право
 6. § 2. Розвиток порядку розгляду трудових спорів в Україні - Трудовое право
 7. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 8. 2.3. Адміністративно-правові відносини - Административное право
 9. 4.3. Форми державного управління - Административное право
 10. Глава 22 ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ КАК УЧАСТНИКИ НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ - Налоговое право
 11. Глава ІІ. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Таможенное право
 12. Глава 5. Експортні угоди - Таможенное право
 13. Глава 7 Особливості тарифного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні - Таможенное право
 14. Глава 9 Вимоги українського законодавства щодо змісту зовнішньоторговельних (контрактів) - Таможенное право
 15. 9.2. Основні вимоги до змісту зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу товарів - Таможенное право
 16. § 5. Законодательный процесс - Конституционное право
 17. § 3. Социально-экономические и социально-культурные общественные объединения - Конституционное право
 18. 4. Конституционно-правовой статус массовых общественных организаций и общественных движений - Конституционное право
 19. 6. Особенности статуса негосударственных организаций в Российской Федерации - Конституционное право
 20. § 4. Трудовой коллектив организации как субъект трудового права - Трудовое право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Жорин Ф. Л.. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. 2001