Таможенное право

Тер
ещенко Основи митного законодавства України___

формується з трьох основних взаємопов'язаних складових, якими є особливості національної зовнішньоторговельної політики держави, національні форми та інструменти реалізації зовнішньої торгівлі.

Наявність відповідного національного правового забезпечення та уніфікованість його щодо правил міжнародної торгівлі створюють певні особливості у здійсненні зовнішньої торгівлі в кожній окремій країні. Чим більше національна законодавча база, яка регулює зовнішню торгівлю, наближена до світової, тим менше чинників, пов'язаних з національними обмеженнями, впливає на розробку експортних та імпортних стратегічних рішень.

Протекціонізм та лібералізація — це основні форми реалізації зовнішньоторговельної політики держави, які поєднують законодавче забезпечення національної зовнішньої торгівлі та напрацьовану світову практику з уніфікації торговельного досвіду. Протекціонізм, перш за все, спрямований на стимулювання розвитку національної економіки шляхом надання відповідних переваг вітчизняним товаровиробникам та утворення певних бар'єрів для проникнення іноземних конкурентів на внутрішній ринок. Головне завдання протекціонізму — стимулювання та підтримка вітчизняного експорту.

Лібералізація зовнішньоторговельної політики держави проявляється у поступовій відміні обмежень у зовнішній торгівлі, зниженні ставок імпортного та експортного мита та наданні суттєвих тарифних пільг стосовно імпортних товарів, які походять з країн, що розвиваються.

Розглянуті форми та інструменти зовнішньоторговельної політики держави мають використовуватися в розробці стратегії та тактики експортної чи імпортної політики підприємства.

Взаємозв'язок особливостей, форм та інструментів реалізації зовнішньоекономічної політики держави представлено на мал. 2.1 [186].

Тарифне регулювання зовнішньоторговельної діяльності — головний інструмент торговельної політики, що впливає на вартісні показники імпортованого чи експортованого товару, шляхом обкладення його відповідним митом.

Окрім тарифного регулювання, існує, на перший погляд, менш впливовий інструмент державної торговельної

28

1

Гл. 2 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

політики — регулювання нетарифне, що об'єднує решту методів, не пов'язаних з тарифним регулюванням.

Вплив засобів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на експортно-імпортні операції має враховуватися на початку розробки стратегічних рі шень та тактичних дій. До того ж слід визначитися з методами регулювання зовнішньоторговельних операцій не тільки у своїй країні, але й у країні можливого контрагента.

З ля шшшьоторго.

держави «льна гаыптика (ЗТПД) Форми ЗТПД

_L

Мал. 2.1. Взаємозв'язанність форм та інструментів реалізації зовнішньоторговельної політики держави.

29

С. Терещенко Основи митного законодавства України________

Пов'язуючи викладене зі змістом гл. 1, можна всі засоби тарифного та нетарифного впливу країни експорту враховувати шляхом введення мінливих чинників а/, а країни імпорту — Ьп. Дані мінливі чинники (засоби та методи тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічних операцій) дозволяють окреслити поле функції «проблема» - «у». Врахування чинників ait bn у процесі розробки експортної політики підприємства дозволить визначитись щодо впливу інструментів державного регулювання своєї країни та країни майбутнього контрагента на окремі експортно-імпортні операції та стратегічні і тактичні плани у майбутньому.

Висновки.

І. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності суттєво впливає на формування стратегічних та тактичних планів та прогнозів у галузі зовнішньоекономічної діяльності. Головна мета створити загальнодержавне позитивне сальдо по експортно-імпортних операціях та забезпечити додаткове надходження коштів для розвитку національної економіки.

II. Основними формами реалізації зовнішньоторговельної політики держави є протекціонізм та лібералізація, які віддзеркалюють законодавче забезпечення національної зовнішньої торгівлі. Протекціонізм — це система засобів стимулювання та підтримки вітчизняного експорту шляхом надання певних переваг національним товаровиробникам та утворення певних бар'єрів для проникнення іноземних конкурентів на внутрішній ринок. Лібералізація зовнішньоторговельної політики держави виявляється у поступовій відміні обмежень у зовнішній торгівлі, зниженні ставок імпортного та експортного мита та наданні, за умови виконання певних вимог, тарифних пільг стосовно імпортних товарів, які походять з країн, що розвиваються.

III. Тарифні та нетарифна засоби регулювання основні інструменти зовнішньоторговельної політики держави займають одне з чільних місць у системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Терещенко Основи митного законодавства України___

формується з трьох основних взаємопов'язаних складових, якими є особливості національної зовнішньоторговельної політики держави, національні форми та інструменти реалізації зовнішньої торгівлі.

Наявність відповідного національного правового забезпечення та уніфікованість його щодо правил міжнародної торгівлі створюють певні особливості у здійсненні зовнішньої торгівлі в кожній окремій країні. Чим більше національна законодавча база, яка регулює зовнішню торгівлю, наближена до світової, тим менше чинників, пов'язаних з національними обмеженнями, впливає на розробку експортних та імпортних стратегічних рішень.

Протекціонізм та лібералізація — це основні форми реалізації зовнішньоторговельної політики держави, які поєднують законодавче забезпечення національної зовнішньої торгівлі та напрацьовану світову практику з уніфікації торговельного досвіду. Протекціонізм, перш за все, спрямований на стимулювання розвитку національної економіки шляхом надання відповідних переваг вітчизняним товаровиробникам та утворення певних бар'єрів для проникнення іноземних конкурентів на внутрішній ринок. Головне завдання протекціонізму — стимулювання та підтримка вітчизняного експорту.

Лібералізація зовнішньоторговельної політики держави проявляється у поступовій відміні обмежень у зовнішній торгівлі, зниженні ставок імпортного та експортного мита та наданні суттєвих тарифних пільг стосовно імпортних товарів, які походять з країн, що розвиваються.

Розглянуті форми та інструменти зовнішньоторговельної політики держави мають використовуватися в розробці стратегії та тактики експортної чи імпортної політики підприємства.

Взаємозв'язок особливостей, форм та інструментів реалізації зовнішньоекономічної політики держави представлено на мал. 2.1 [186].

Тарифне регулювання зовнішньоторговельної діяльності — головний інструмент торговельної політики, що впливає на вартісні показники імпортованого чи експортованого товару, шляхом обкладення його відповідним митом.

Окрім тарифного регулювання, існує, на перший погляд, менш впливовий інструмент державної торговельної

28

1

Гл. 2 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

політики — регулювання нетарифне, що об'єднує решту методів, не пов'язаних з тарифним регулюванням.

Вплив засобів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на експортно-імпортні операції має враховуватися на початку розробки стратегічних рі шень та тактичних дій. До того ж слід визначитися з методами регулювання зовнішньоторговельних операцій не тільки у своїй країні, але й у країні можливого контрагента.

З ля шшшьоторго.

держави «льна гаыптика (ЗТПД) Форми ЗТПД

_L

Мал. 2.1. Взаємозв'язанність форм та інструментів реалізації зовнішньоторговельної політики держави.

29

С. Терещенко Основи митного законодавства України________

Пов'язуючи викладене зі змістом гл. 1, можна всі засоби тарифного та нетарифного впливу країни експорту враховувати шляхом введення мінливих чинників а/, а країни імпорту — Ьп. Дані мінливі чинники (засоби та методи тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічних операцій) дозволяють окреслити поле функції «проблема» - «у». Врахування чинників ait bn у процесі розробки експортної політики підприємства дозволить визначитись щодо впливу інструментів державного регулювання своєї країни та країни майбутнього контрагента на окремі експортно-імпортні операції та стратегічні і тактичні плани у майбутньому.

Висновки.

І. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності суттєво впливає на формування стратегічних та тактичних планів та прогнозів у галузі зовнішньоекономічної діяльності. Головна мета створити загальнодержавне позитивне сальдо по експортно-імпортних операціях та забезпечити додаткове надходження коштів для розвитку національної економіки.

II. Основними формами реалізації зовнішньоторговельної політики держави є протекціонізм та лібералізація, які віддзеркалюють законодавче забезпечення національної зовнішньої торгівлі. Протекціонізм — це система засобів стимулювання та підтримки вітчизняного експорту шляхом надання певних переваг національним товаровиробникам та утворення певних бар'єрів для проникнення іноземних конкурентів на внутрішній ринок. Лібералізація зовнішньоторговельної політики держави виявляється у поступовій відміні обмежень у зовнішній торгівлі, зниженні ставок імпортного та експортного мита та наданні, за умови виконання певних вимог, тарифних пільг стосовно імпортних товарів, які походять з країн, що розвиваються.

III. Тарифні та нетарифна засоби регулювання основні інструменти зовнішньоторговельної політики держави займають одне з чільних місць у системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 2. Глава ІІ. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Таможенное право
 3. Теория государства и права Учебники по праву
 4. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. Юрінком Інтер, 1999. — 736 с. - Административное право
 5. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 6. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право
 7. Міжнародне право: підручник - Международное право, европейское право
 8. М. Й. Штефан Цивільний процес, 1997 - Гражданский процесс
 9. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 10. Форма державного правління. Тенденції розвитку держав за формою державного правління - Теория государства и права
 11. Органи держави: поняття, ознаки, види. Правове закріплення їхньої діяльності - Теория государства и права
 12. Система державних органів за Конституцією України - Теория государства и права
 13. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 14. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 15. 1.1. Загальне поняття управління та його види - Административное право
 16. 1.2. Характеристика державного управління - Административное право
 17. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 18. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 19. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 20. 2.3. Адміністративно-правові відносини - Административное право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Жорин Ф. Л.. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. 2001