Таможенное право

Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с.
Глава 9

Вимоги українського законодавства щодо змісту зовнішньоторговельних

(контрактів)

Прогнозування, планування та здійснення товарних операцій на зовнішніх ринках потребує урахування особливостей національного та іноземного законодавства. Безпосередній вплив на торговельні операції справляють системи тарифного та нетарифного регулювання країн експорту та імпорту. Окремим рядком у регулюванні зовнішньоторговельних операцій стоять національні вимоги стосовно змісту контрактів на здійснення експортно-імпортних операцій.
Основні види зовнішньоекономічних угод (гл.5), до яких належать угоди купівлі-продажу, зустрічної торгівлі, орендні, посередницькі, на переробку давальницької сировини та угоди з переуступки боргу, мають у кожній країні певні національні особливості щодо їх укладення та здійснення. Розглянемо основні види зовнішньоекономічних угод, визначених законодавчими актами України.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 2. Глава 9 Вимоги українського законодавства щодо змісту зовнішньоторговельних (контрактів) - Таможенное право
 3. 9.2. Основні вимоги до змісту зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу товарів - Таможенное право
 4. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 5. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 6. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 7. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 8. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 9. 4.4. Правові акти державного управління - Административное право
 10. 10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Административное право
 11. Передмова - Таможенное право
 12. 9.1. Визначення характеру угоди. Основні види зовнішньоторговельних договорів (контрактів) - Таможенное право
 13. 9.3. Особливості бартерних (товарообмінних) контрактів - Таможенное право
 14. 9.4. Особливості укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на переробку давальницької сировини - Таможенное право
 15. 9.6. Особливості змісту деяких видів посередницьких угод - Таможенное право
 16. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 17. 2. Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність - Хозяйственное право
 18. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 19. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 20. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Жорин Ф. Л.. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. 2001