Таможенное право

Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с.
8.5. Правове забезпечення

зовнішньоекономічної діяльності

Національне законодавство України, напрацьоване за період її існування як незалежної держави, визначило правові аспекти здійснення зовнішньоторговельної політики. Набутий практичний досвід продовжує закріплюватися у правових актах, що регулюють окремі напрямки зовнішньої торгівлі та регламентують здійснення експортно-імпортних операцій суб'єктами ЗЕД.
Основні Закони, що становлять підґрунтя правового забезпечення зовнішньоторговельної діяльності, визначають вимоги та умови здійснення ЗЕД і визначають концептуальні положення тарифного регулювання експортно-імпортних операцій [43, 45]. Правовий вплив цих основних Законів України на тарифне регулювання зовнішньої торгівлі розглянуто у главі 7 цієї роботи.

Окремими законодавчими актами визначено, що дотепер Україна не має міжнародних обов'язків щодо створення митного союзу або спеціальних митних зон [64]. Проте існують двосторонні угоди про вільну торгівлю [65-77], на підставі яких можливо звільнення імпортованих товарів від обкладення ввізним митом.

Крім того, існує законодавче закріплений перелік країн [64], з якими укладено торговельно-економічні угоди з наданням Україною режиму найбільшого сприяння або національного режиму (див. таблицю 7.8). Ці угоди визначають правові відносини України з іншими країнами та наближають наших національних суб'єктів ЗЕД до правового поля, яке регулює міжнародні торговельні відносини.

Введення в практичну діяльність Правил інтерпретації комерційних термінів «Інкотермс-90» та Конвенції МДП в

276

Гл. 8 Особливості нетарифного регулювання...

національне поле зовнішньоторговельних операцій також юридичне обґрунтовує стосунки українських експортерів та товаровиробників з їхніми зарубіжними контрагентами.

Україна як незалежна держава дотримується головного принципу міжнародного права у зовнішньоекономічних відносинах: юридичні та фізичні особи, які знаходяться на території нашої країни, підпадають під її юрисдикцію.

Законом «Про зовнішньоекономічну діяльність» визначено, що зовнішньоторговельні операції, за умови відповідної державної реєстрації, мають право здійснювати як резиденти України, так і нерезиденти.

Законодавчо закріплений режим найбільшого сприяння створює недискримінаційні умови імпортним товарам. Іноземні товари, в разі виконання певних умов, можуть бути звільнені від сплати ввізного мита.

Наявність великої кількості законодавчих та державних актів щодо зовнішньоекономічної діяльності, набутого досвіду щодо здійснення окремих видів експортно-імпортних операцій потребує утворення в Україні нової для нашої держави юридичної галузі «митне право» або «правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності».

Таким чином, законодавство України забезпечило виконання головного принципу міжнародного права, на підставі якого юридичні та фізичні особи, що знаходяться на території нашої держави, підпадають під її юрисдикцію. Наближення України до норм ГАТТ/ВТО відбувається шляхом послідовного ухвалення державних актів, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 2. 8.5. Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності - Таможенное право
 3. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 4. Хозяйственное право Учебники по праву
 5. Теория государства и права Учебники по праву
 6. Международное право, европейское право Учебники по праву
 7. Административное право Учебники по праву
 8. Правоохранительные органы Учебники по праву
 9. Таможенное право Учебники по праву
 10. Экологическое право Учебники по праву
 11. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 12. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура історія і сучасність —К:Ін Юре 1997 - 320 с - Адвокатское право
 13. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. Юрінком Інтер, 1999. — 736 с. - Административное право
 14. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 15. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 16. Мельник М. Л, Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.- 576 с. - Правоохранительные органы
 17. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с - Хозяйственное право
 18. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 19. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 20. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Жорин Ф. Л.. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. 2001