Таможенное право

Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с.
Глава 8. Особливості нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Розглядаючи українську систему нетарифного регулювання ЗЕД, спиратимемось на узагальнену класифікацію, запропоновану в підрозділі 4.5 цієї роботи (мал.
4.14).

Нетарифне регулювання як комплекс адміністративних державних заходів суттєво впливає на здійснення зовнішньоторговельних операцій та віддзеркалює реалії державної політики України стосовно товарів, які перетинають митний кордон у процесі експортно-імпортних операцій. Місце нетарифного впливу на процедуру митного оформлення визначено статтею 18 Митного кодексу України, де зазначено, що, крім митного, товари можуть підлягати санітарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному контролю. Водночас, зазначається, що митне оформлення може бути завершене тільки після закінчення зазначених видів контролю [59].

Перша особливість практичного застосування цієї статті полягає в тому, що між початком митного оформлення та його завершенням інші державні структури, маючи на це відповідні повноваження, проводять необхідні перевірки товару. Проце-

С. Терещенко Основи митного законодавства України

дура митного оформлення завершується оформленням документів на експорт чи імпорт товару тільки у разі позитивних висновків дозвільних документів уповноважених державних структур. У разі видачі документів з негативними висновками, що на практиці означає призупинення митного оформлення, ухвалюється рішення стосовно пред'явленого до митного оформлення товару. Так, наприклад, у разі імпорту товару, його можна повернути до країни експорту первинному відправнику або провести його знищення в Україні за наявності відповідного рішення.

Друга особливість полягає у збільшенні видів контролю, якому підлягає товар при митному оформленні. Статтею 18 визначається, що крім митного можуть застосовуватись іще п'ять видів контролю.

Але, як видно з підрозділу 4.3.3, нині кількість дозвільних державних органів, що здійснюють нетарифне регулювання, суттєво збільшилась [22, 23, 84,186]. Основний перелік державних структур та дозвільних документів наведено на малюнку 4.7.

Таким чином, нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні має певні особливості, які слід ураховувати, здійснюючи експортні або імпортні операції.

Узагальнену класифікацію засобів та методів нетарифного регулювання запропоновано у розділі 4.5 цієї роботи (малюнок 4.14). Автор не претендує на її завершеність, але, разом з тим, виділення основних засобів на підставі проведеного аналізу та визначення методів реалізації дозволяє класифікувати національні адміністративні регулятори зовнішньоекономічної діяльності за їх впливом на процедуру митного оформлення.

У даній главі буде розглянуто на підставі українського законодавства узагальнену класифікацію засобів нетарифного регулювання, а саме: кількісні обмеження, методи побічного протекціонізму, стимулювання експорту, обмеження митного оформлення, правове забезпечення, обмеження за цінами та режимом розрахунку за імпорт.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 2. Глава 8. Особливості нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні - Таможенное право
 3. 9.2. Основні вимоги до змісту зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу товарів - Таможенное право
 4. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 5. 10.1 - Поняття підприємницької діяльності та її суб´єкти - Административное право
 6. Глава ІІ. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Таможенное право
 7. 4.3. Класифікація засобів та методів нетарифного регулювання фахівцями митної справи - Таможенное право
 8. Глава 7 Особливості тарифного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні - Таможенное право
 9. 8.1. Методи кількісних обмежень - Таможенное право
 10. 8.2. Методи прихованого, побічного протекціонізму - Таможенное право
 11. 8.3. Національні методи стимулювання експорту - Таможенное право
 12. 8.4. Обмеження митного оформлення - Таможенное право
 13. 8.5. Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності - Таможенное право
 14. 8.6. Обмеження за цінами та режимом розрахунків за імпорт - Таможенное право
 15. Глава 9 Вимоги українського законодавства щодо змісту зовнішньоторговельних (контрактів) - Таможенное право
 16. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 17. 1. Законодавство про режим іноземного інвестування в Україні - Хозяйственное право
 18. Нормативно-правові акти - Хозяйственное право
 19. 3.1. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ митною СПРАВОЮ - Таможенное право
 20. Таможенное право Учебники по праву

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Жорин Ф. Л.. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. 2001