Таможенное право

Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с.
7.3. Визначення коду товару
Розглянуте у підрозділах 7.1 та 7.2 свідчить про те, що для митного оформлення заявленого товару, працівникам митниці слід визначити правильність обчислення митної вартості декларантом перевіривши чи відповідає заявлений згідно з ТН ЗЕД код реальному, пред'явленому для митного оформлення, товару.

176

Гл. 7 Особливості тарифного регулювання...

Процедуру визначення коду товару, який стане основою для обчислення митної вартості, можна розділити на три окремих, але взаємопов'язаних етапи.

На першому етапі інспектор оперативного підрозділу звіряє заявлений, згідно з вантажною митною декларацією, товар за кодом ТН ЗЕД та описом з фактичним, пред'явленим до митного оформлення.

За наявності зауважень або в разі неможливості з'ясувати чи відповідають відомості, заявлені у вантажній митній декларації, фактичному товару, інспектор має право:

по-перше, письмово запропонувати суб'єкту зверну тись до відділу тарифів та вартості митниці для визначення коду товару. В такому разі має бути зазначено підстави на правлення з посиланням на представлені документи (конт ракт, товарні документи, специфікації, технічна документа ція, паспорти на товар) та зазначено ймовірність віднесен ня оглянутого товару до певного коду ТН ЗЕД;

по-друге, на підставі вимог ст. 40 «Взяття проб і зраз ків» Митного кодексу України [59] взяти проби та зразки. Постановою Кабінету Міністрів України [60] від 21.10.98 за № 1665 «Про порядок взяття проб і зразків товарів та ін ших предметів для проведення досліджень, необхідних для їх митного оформлення» затверджено порядок взяття проб і зразків. Документ передбачає вибіркове взяття проб і зразків товарів, задля встановлення виду та найменування при їх класифікації згідно з Товарною номенклатурою зов нішньоекономічної діяльності. Зразки відбираються на пі дставі письмового розпорядження керівника митного орга ну в присутності власника вантажу. Проби та зразки беру ться у кількості, потрібній для проведення досліджень, з обов'язковим накладенням митного забезпечення та укла денням відповідного акта відбору зразків.

На другому етапі, на підставі запису інспектора оперативного підрозділу та супроводжувальних документів або на підставі розгляду зразків, відділ тарифів та вартості перевіряє правильність визначення коду товару, керуючись відповідними правилами, викладеними у [27, 28], застосування яких розглянуто у підрозділі 7.2 цієї книги. Якщо код визначається у відділі тарифів та вартості, видається відповідне рішення встановленого зразка [53] з обов'язковим посиланням на зовнішньоекономічний договір (контракт),

177

С. Терещенко Основи митного законодавства України

інвойс, згідно з яким проводиться митне оформлення даного товару, зазначаються результати огляду його зразків та робиться посилання на документи, на підставі яких було ухвалено рішення щодо визначення відповідного коду.

Класифікаційне рішення, ухвалене відділом тарифів та вартості, доводиться до оперативного підрозділу митниці, що здійснює митне оформлення.

У разі неможливості визначити код товару шляхом вивчення наданих документів та огляду його зразків, відділ готує звернення до митної лабораторії.

Третій етап — проведення, у разі необхідності, досліджень митною лабораторією.

Свої висновки щодо класифікації товарів вона робить за результатами лабораторних випробувань проб і зразків товарів, доставлених з митного органу згідно з вимогами, викладеними у [60]. Разом з тим, у разі потреби ґрунтовніших досліджень товарів, митна лабораторія може відправляти зразки до спеціалізованих науково-дослідні інститутів та спеціалізованих лабораторій.

На всіх трьох етапах застосовуються шість основних правил кодування товару, як викладено у розділі 3.3.1 цієї роботи. На всіх трьох етапах слід дотримуватись однозначного віднесення товарів до певного коду у відповідності до приміток та основних правил інтерпретації ТН ЗЕД.

Отже, визначення коду товару може відбуватися поетапно. На першому етапі код визначається у підрозділі митниці, який здійснює митне оформлення. У разі необхідності оформлюється відповідний пакет документів та відбираються проби і зразки товару для проведення на другому етапі кодифікації у відділі тарифів та вартості митного органу. Крім цього є можливість проведення відповідних досліджень у спеціалізованій митній лабораторії.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 2. 3.4. Основи визначення країни походження товару. Вплив сертифіката походження на застосування ставок мита - Таможенное право
 3. 7.3. Визначення коду товару - Таможенное право
 4. 8.1. Методи кількісних обмежень - Таможенное право
 5. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 6. 6.1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ митного ОФОРМЛЕННЯ - Таможенное право
 7. ГЛАВА 3. Тарифне регулювання ЗОВНІШНЬОЇ торгівлі - Таможенное право
 8. 3.3. Особливості класифікації товарів для митного оформлення та її вплив на формування стратегії та тактики - Таможенное право
 9. 4.4. Класифікація засобів ; нетарифного регулювання - Таможенное право
 10. Додаток 2 Словник термінів - Таможенное право
 11. 2.3. Правила біржової торгівлі - Хозяйственное право
 12. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 13. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 14. § 4. Підприємство як суб´єкт трудового права України - Трудовое право
 15. § 6. Порядок виплати заробітної плати. Обчисчлення середнього заробітку - Трудовое право
 16. § 7. Гарантії і компенсації - Трудовое право
 17. § 5. Підвищена матеріальна відповідальність - Трудовое право
 18. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 19. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 20. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Жорин Ф. Л.. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. 2001