Таможенное право

Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с.
5.6. Угоди про переробку давальницької сировини
Низкою авторів [18,29] переробку давальницької сировини, яка здійснюється на підставі угоди між виконавцем та замовником, віднесено до угод зустрічної торгівлі. В такому разі передбачається, що сторони договору є резидентами різних країн. Особливості виконання цієї угоди дають підстави розглядати зміст такої зовнішньоторговельної операції окремо.

Взагалі, угодою передбачається наявність двох сторін — замовника, який володіє та надає для переробки давальницьку сировину, та виконавця, який, відповідно до договірних зобов'язань, здійснює переробку сировини на готову продукцію. Виходячи з цього основного змісту угоди, слід відзначити її особливість, яка полягає у тому, що замовник є власником не тільки наданої на переробку сировини, але й готової продукції, виробленої з неї.

Іще одна особливість цієї угоди полягає в тому, що розрахунки замовника з виконавцем за переробку сировини,

145

С.

Терещенко Основи митного законодавства України

можуть проводитись у різних формах: грошовій, товарній — часткою сировини, або сукупністю двох попередніх, якщо так визначено угодою.

Слід також зазначити, що власник сировини — замовник може здійснити продаж готової продукції резидентові третьої країни.

Таким чином, наведені особливості дають підстави класифікувати дану угоду окремо від інших.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 2. 5.6. Угоди про переробку давальницької сировини - Таможенное право
 3. 9.4. Особливості укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на переробку давальницької сировини - Таможенное право
 4. Передмова - Таможенное право
 5. 5.3. Угоди зустрічної торгівлі - Таможенное право
 6. 8.2. Методи прихованого, побічного протекціонізму - Таможенное право
 7. 8.3. Національні методи стимулювання експорту - Таможенное право
 8. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 9. Додаток 2 Словник термінів - Таможенное право
 10. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 11. ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА - Административное право
 12. 3.4. Основи визначення країни походження товару. Вплив сертифіката походження на застосування ставок мита - Таможенное право
 13. 4.4. Класифікація засобів ; нетарифного регулювання - Таможенное право
 14. 5.7. Угоди про переуступлення боргу - Таможенное право
 15. Глава 9 Вимоги українського законодавства щодо змісту зовнішньоторговельних (контрактів) - Таможенное право
 16. 9.2. Основні вимоги до змісту зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу товарів - Таможенное право
 17. § 3. Державний нагляд і контроль як гарантії права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 18. 4.2. Договірна форма іноземного інвестування - Хозяйственное право
 19. § 1. Поняття і значення договору поставки - Гражданское право
 20. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Жорин Ф. Л.. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. 2001