Таможенное право

Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с.
5.2. Угоди купівлі-продажу
Цей вид зовнішньоторговельних угод найврегульовані-пгай у міжнародній практиці.

Розглянемо варіант, за яким одна сторона угоди — «продавець» на виконання вимогукладеної угоди постачає товар другій стороні — «покупцеві», який є іноземним контрагентом, а розрахунки за товар проводяться у грошовій формі. Тобто, концепція угоди купівлі-продажу передбачає продаж товару за гроші. В цьому разі не суттєво, яким чином проводились розрахунки — попередньою оплатою, авансом чи у кредит.

Перший та найголовніший документ, що регулює такі угоди w- Конвенція Організації Об'єднаних Націй про договори купівлі-продажу, ухвалена у 1980 році у столиці Австрії та відома під назвою — Віденська Конвенція, її положення застосовуються до договорів купівлі-продажу товарів між контрагентами, які знаходяться у різних країнах, але до продажу товарів особистого користування, з аукціону, ці?"™* паперів, суден повітряного та водного транспорту, електроенергії не застосовуються.

Слід зауважити, що Віденська Конвенція носить нормативний характер, її положення є нормами права. Проте контрагенти угоди купівлі-продажу можуть відступати від положень Конвенції або змінювати їхню дію. Головна мета Віденської Конвенції — усунути суттєві неузгодженості національних законодавств країн контрагентів у разі укладення угод купівлі-продажу та запропонувати умови угод, що не суперечать чинним вимогам національного законодавства, сприяти уніфікації

120

I

Гл. 5 Зовнішньоторговельні угоди

національних законодавств, які регулюють угоди купівлі-продажу. Основні положення містять регулюючі підходи до укладення та виконання договорів купівлі-продажу та сприяють проведенню комерційних переговорів, визначають права та обов'язки сторін угоди.

Ще один міжнародний документ — Гаазька Конвенція 1985 року. Вона визначила, аналогічно Віденській Конвенції, особливості міжнародного договору купівлі-продажу та, на відміну від неї, поширила свої положення на договори, укладені щодо товарів на аукціонах і біржах, та електроенергії. Особливістю Конвенції є те, що за нею контрагенти угоди самі обирають право, яке регулюватиме їхні торговельні відносини. Крім того, наміри сторін стосовно права має бути визначено у самій зовнішньоторговельній угоді. Водночас підкреслюється, що відсутність в угоді визначення, яке саме право має зверхність в даному разі, означає, що верховенство має право країни-продавця.

Конвенцією передбачається, що право країни-покупця має зверхність у разі укладення зовнішньоторговельної угоди у країні імпорту (покупця), або коли угодою передбачено виконання продавцем обов'язків стосовно товару в країні покупця.

Крім того, право країни-покупця застосовується до угод, які було укладено в результаті торгів, визначених покупцем. Водночас, Конвенцією дозволяється застосування до укладених угод іншого права.

На думку автора, міжнародним документом, що регулює зовнішньоторговельні угоди, є Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів — Інкотермс-90, які для кожної з умов поставки товарів застерігають обов'язки покупця та продавця, момент переходу ризику випадкової втрати або пошкодження товарів від продавця до покупця. Проте, вони не визначають моменту переходу права власності на товар. Деякими авторами [29] угоди купівлі-продажу класифікуються за ознаками одноразової або періодичної поставки товару та розрахунками у грошовій або у товарній формі. Віднесення угод з розрахунками у товарній формі до угод купівлі-продажу принципово можливе, але той самий автор відносить їх до угод зустрічної торгівлі, які розглядатимуться у наступному підрозділі книги.

Таким чином, міжнародними регулюючими документами визначаються основні умови угод купівлі-продажу, по-

121

С. Терещенко Основи митного законодавства України_____

рядок їх укладення та виконання, право, яке застосовується до цих договорів, моменти переходу ризиків з доставки товарів від продавця до покупця та момент набуття права власності на товар. Особливістю угод купівлі-продажу є наявність розрахунків за товар у грошовій формі. В цьому разі не суттєво, яким чином вони проводитимутися — попередньою оплатою, авансом або у кредит.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 2. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 3. 5.2. Угоди купівлі-продажу - Таможенное право
 4. 5.3. Угоди зустрічної торгівлі - Таможенное право
 5. 5.5. Посередницькі угоди - Таможенное право
 6. 8.3. Національні методи стимулювання експорту - Таможенное право
 7. Глава 9 Вимоги українського законодавства щодо змісту зовнішньоторговельних (контрактів) - Таможенное право
 8. 9.2. Основні вимоги до змісту зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу товарів - Таможенное право
 9. 9.5. Лізингові угоди у зовнішньоекономічних відносинах - Таможенное право
 10. 9.6. Особливості змісту деяких видів посередницьких угод - Таможенное право
 11. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 12. § 1. Поняття та юридичні ознаки біржі - Хозяйственное право
 13. § 1. Поняття і значення договору купівлі-продажу - Гражданское право
 14. § 3. Предмет договору. Ціна в договорі. Форма договору - Гражданское право
 15. § 3. Договір комісії - Гражданское право
 16. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 17. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право
 18. § 1. Поняття трудового договору - Трудовое право
 19. Сутність правосуб´ектності (правоздатність, дієздатність, деліктоздатність) - Теория государства и права
 20. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Жорин Ф. Л.. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. 2001