Таможенное право

Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с.
5.1. Основні види комерційних операцій
Перш за все, слід зауважити, що у цій роботі комерційними операціями вважатимуться дії, скеровані на виконання торговельних угод, за якими хоча б один з контрагентів е суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності іноземної країни.

До основних комерційних операцій можна віднести операції з реальним товаром та послугами, а також допоміжні операції, що забезпечують їх виконання.

Класифікацію комерційних операцій представлено на малюнку 5.1.

Реальної правової форми комерційні операції набувають у вигляді конкретних торговельних угод, які закріплюють або забезпечують перехід права власності на товари та послуги. Сторони угоди, обговорюючи умови комерційної операції, керуються вимогами свого національного законодавства, яке забезпечує тарифне та нетарифне регулювання зовнішньоторговельних операцій.

Оцінюючи та розглядаючи комерційні операції з обміну науково-технічними знаннями слід керуватися тим, що в даному разі товаром е результати наукових досліджень, випробувань та розробок, які мають окрім наукової, ще й комерційну цінність. У вигляді патентів, ліцензій, експериментальних зразків, ноу-хау результати інтелектуальної праці стають предметом купівлі-продажу та мають усі ознаки товару.

Надання консультацій як комерційна операція може відбуватись у вигляді інжинірингу, тобто послуг з проектування, будівництва та введення в експлуатацію промислових об'єктів або зразків конкретного товару. Комерційними операціями зовнішньоекономічної діяльності можуть бути також консалтингові послуги з проектування, пошуку но-

Гл. 5 Зовнішньоторговельні угоди

вих технологічних та інженерних рішень, або з безпосереднього управління будь-яким проектом.

Комерційні операції з міжнародного туризму спрямовані на надання туристичних послуг та товарів туристичного попиту. Це оформлення документів, переміщення та розміщення туристів, забезпечення харчуванням, сувенірами та подарунками, задоволення культурних потреб.

Розглянуті вище три види комерційних операцій здійснюються з товаром, який не має відображення та виміру у фізичних одиницях, у зв'язку з чим цей специфічний товар має свою назву — «послуги».

У даному розділі роботи розглядатимуться комерційні та забезпечуючі операції з реальним товаром.

Таким чином, комерційні операції можна поділити на операції з товарами та з послугами.

Крім того, виділити низку допоміжних, забезпечуючих операцій, які передбачаються сторонами угоди з дотриманням вимог діючого національного законодавства.

Пов'язуючи викладене у главі 1 зі змістом цієї глави слід зазначити, що зовнішньоторговельні відносини між де-

Допоміжні

Комерційш операції

та послугою

З обміну товарами

З обміну науково-

Транспортно-експедиційні

Зі страхування

консультацій

Зі

З міжнародного туризму

Мал. 5.1. Основні види комерційних операцій.

З ведення розрахунків

118

119

С. Терещенко Основи митного законодавства України______

ржавами знаходять свою реалізацію у конкретних торговельних угодах суб'єктів ЗЕД різних країн. Законодавство різних країн висуває різні вимоги до практичної реалізації одних і тих самих зовнішньоторговельних угод. Планування та реалізація експортної політики має передбачати ймовірність впливу законодавства іноземної держави на зміст та умови виконання зовнішньоторговельної угоди, складеної з урахуванням вимог тільки національного законодавства. Крім того, доцільно як альтернативні варіанти опрацьовувати можливе трансформування одних видів угод в інші.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 2. 5.1. Основні види комерційних операцій - Таможенное право
 3. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с - Хозяйственное право
 4. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 5. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 6. Адвокатура Франції - Адвокатское право
 7. ДОДАТКИ - Адвокатское право
 8. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 9. 10.1 - Поняття підприємницької діяльності та її суб´єкти - Административное право
 10. 4.4. Класифікація засобів ; нетарифного регулювання - Таможенное право
 11. 5.5. Посередницькі угоди - Таможенное право
 12. 7.2. Визначення митної вартості - Таможенное право
 13. 8.3. Національні методи стимулювання експорту - Таможенное право
 14. 9.1. Визначення характеру угоди. Основні види зовнішньоторговельних договорів (контрактів) - Таможенное право
 15. 9.2. Основні вимоги до змісту зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу товарів - Таможенное право
 16. 9.4. Особливості укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на переробку давальницької сировини - Таможенное право
 17. 9.5. Лізингові угоди у зовнішньоекономічних відносинах - Таможенное право
 18. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 19. § 2. Правове регулювання транснаціональної екологічної безпеки - Экологическое право
 20. 2. Основи правового статусу суб´єктів господарювання - Хозяйственное право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Жорин Ф. Л.. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. 2001