Таможенное право

Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с.
Глава 5. Експортні угоди
Вхідними даними для ухвалення рішення, а також попереднього прогнозування та планування експортної політики, виступає сукупність національних засобів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Слід ураховувати, що експортер має оцінити вплив своїх національних інструментів регулювання в разі вивезення товару зі своєї країни та дуже прискіпливо визначити та обрахувати вплив засобів тарифного та нетарифного регулювання країни імпорту на товари певної групи. Нехтування таким впливом країни імпорту щодо товарів іноземного походження може утворити непереборні перешкоди просуванню товару на внутрішній споживчий ринок. Тому, в разі стратегічного прогнозування та тактичного планування, вибору можливого зовнішнього ринку впливові фактори засобів тарифного та нетарифного регулювання мають ретельно розглядатися з позиції можливого подолання адміністративних та технічних бар'єрів.

Слід також оцінити ймовірність підвищення ціни імпортованого товару, яке відбу-

116

С. Терещенко Основи митного законодавства України

вається за рахунок подолання тарифних та нетарифних засобів.

Для імпортера товару оцінка впливу тарифних та нетарифних засобів регулювання зовнішньоторговельної діяльності відбувається у зворотному напрямку.

Водночас, слід розглянути можливі зовнішньоторговельні угоди, які стануть конкретною реалізацією стратегічного прогнозування та тактичного планування щодо обраного зовнішнього ринку.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 2. Глава 5. Експортні угоди - Таможенное право
 3. 9.2. Основні вимоги до змісту зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу товарів - Таможенное право
 4. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 5. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 6. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право
 7. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 8. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 9. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 10. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 11. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 12. 3.5. Громадяни України та іноземці - Административное право
 13. 4.3. Форми державного управління - Административное право
 14. 4.4. Правові акти державного управління - Административное право
 15. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 16. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 17. 7.3. Основні напрями державного регулювання економіки - Административное право
 18. 8.1. Управління обороною - Административное право
 19. 8.2. Управління безпекою - Административное право
 20. 8.4. Управління юстицією - Административное право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Жорин Ф. Л.. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. 2001