Таможенное право

Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с.
4.1. Класифікація засобів нетарифного

регулювання фахівцями менеджменту

Систематизацію засобів нетарифного регулювання з погляду фахівців менеджменту представлено на малюнку 4.1.
її зроблено на підставі поділу на засоби кількісного обмеження та побічного протекціонізму [17]. Як обмежувальні заходи розглянуто квотування (контингування) та ліцензування, що полягають у виділенні певної обмеженої кількості товарів (квотування) та обов'язковості отримання державного дозвільного документа — ліцензії на проведення експортних та імпортних операцій з певним товаром у обмеженій нею кількості. Водночас, нетарифні засоби державного регулювання, які спрямовані на захист вітчизняного товаровиробника становлять певні ускладнення в разі митного оформлення експортно-імпортних операцій, отримання державних дозвільних документів, які засвідчують відповідність якості імпортованих товарів національним санітарно-

64

З 0—4Я

Гл. 4 Нетарифне регулювання

65

С. Терещенко Основи митного законодавства України______

ветеринарним нормам. Суттєвим побічним засобом протекціонізму, стосовно товарів вітчизняного виробництва, вважається система внутрішніх податків, яка шляхом оподаткування імпортованих товарів підвищує їхню ціну на внутрішньому національному ринку. Не розкритими у авторів [17] лишились адміністративні правила щодо імпортованих товарів, як один із напрямків побічного протекціонізму.

На мал. 4.1. В представлено позицію інших авторів — фахівців менеджменту зовнішньоекономічної діяльності [14]. Вони обмежилися переліком певних національних заходів, які, на їхню думку, впливають на ухвалення рішення щодо зовнішньоекономічних операцій.

Особливістю цього переліку стосовно представленого на мал. 4.1. А є те, що додатково до нетарифних заходів віднесено національні системи розрахунків та кредитування зовнішньоекономічної діяльності, умови страхування ризиків при виконанні зовнішньоторговельних угод. Можна окремо виділити аспекти національного законодавства, які обмежують експорт та імпорт окремих видів товарів, запроваджують облік зовнішньоекономічних операцій, антимонопольні обмеження у зовнішню торгівлю та разом з цим забезпечують державне замовлення товарів експорту та імпорту. В такому разі інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, як фактор забезпечення планування та прогнозування разом з окресленою проблемою складає основу управлінського уявлення стратегічного рі шення.

Таким чином, хоча фахівці менеджменту і роблять певні спроби систематизації засобів нетарифного регулювання, наведена класифікація має дещо спрощений вигляд та не охоплює всієї сукупності факторів адміністративного впливу держави на зовнішньоторговельну діяльність.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 2. 4.1. Класифікація засобів нетарифного регулювання фахівцями менеджменту - Таможенное право
 3. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 4. 4.4. Класифікація засобів ; нетарифного регулювання - Таможенное право
 5. §3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ - Административное право
 6. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 7. Список використаної літератури - Теория государства и права
 8. 21.2. Класифікація засобів вчинення злочину - Кримминалистика
 9. 24.7. Сліди холодної зброї та їх використання для одержання інформації щодо події злочину і злочинця - Кримминалистика
 10. Глава 4. Засоби нетарифного регулювання - Таможенное право
 11. 4.2. Два підходи до класифікації засобів нетарифного регулювання з позицій економічного обгрунтування ЗЕД - Таможенное право
 12. 4.3. Класифікація засобів та методів нетарифного регулювання фахівцями митної справи - Таможенное право
 13. 8.2. Методи прихованого, побічного протекціонізму - Таможенное право
 14. Таможенное право Учебники по праву
 15. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 16. Міжнародне право: підручник - Международное право, европейское право
 17. Поняття функцій держави, їхня класифікація. Функції сучасної Української держави - Теория государства и права
 18. Галузі права: поняття, критерії розмежування галузей права, класифікація - Теория государства и права
 19. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 20. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Жорин Ф. Л.. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. 2001