Таможенное право

Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с.
Глава 4. Засоби нетарифного регулювання
Одним з інструментів регулювання зовнішньоторговельної політики держави (мал.
2.1) є нетарифне регулювання. Засоби нетарифного регулювання, на перший погляд, не мають такого суттєвого впливу на зовнішню торгівлю як митно-тарифні, але у зв'язку зі своєю національною приналежністю та особливостями застосування вони стають регулюючим фактором при експорті та імпорті.

Нетарифні обмеження є комплексом національних адміністративних заходів, які нерідко не пов'язані безпосередньо з зовнішньою торгівлею, але виконують функції регулятора експортних та імпортних операцій. Низка авторів, які розглядають проблеми менеджменту зовнішньоекономічної діяльності [4,17, ЗО], її економічного підґрунтя [16, 20, 29] та митного регулювання [18, 19, 31, 186], певним чином торкаються питань регулювання зовнішньоторговельних операцій нетарифними засобами.

Для оцінки державного впливу засобів нетарифного регулювання доцільно певним чином їх класифікувати, що дозволить у разі розробки стратегічних та тактичних прогнозів і планів експортної політики окрес-

62

С. Терещенко Основи митного законодавства України______

лити межі та ступінь впливу факторів нетарифного регулювання країн експорту та імпорту, кордонів Проблеми, як рушійної сили процесів планування.

Класифікуючи нетарифне регулювання, автор пропонує власне трактування деяких термінів, а саме:

метод нетарифного регулювання — один із проявів конкретного державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

засіб — сукупність методів, яких поєднує мета їхнього впливу на державне адміністрування експортно-імпортних операцій.

Наприклад, кількісні обмеження як засіб нетарифного регулювання складається з сукупності адміністративних методів, а саме квотування, ліцензування та «добровільного» обмеження експорту.

Введення даних методів має одну мету — кількісне та вартісне обмеження експорту чи імпорту товарів.

Така класифікація дозволить розподілити засоби і методи даного інструменту зовнішньоторговельної політики у відповідності до їхнього впливу на експортно-імпортні операції, а також окреслити кордони рушійної сили процесу планування.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 2. Глава 4. Засоби нетарифного регулювання - Таможенное право
 3. Глава ІІ. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Таможенное право
 4. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 5. М. Й. Штефан Цивільний процес, 1997 - Гражданский процесс
 6. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 7. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 8. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 9. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 10. 2.3. Адміністративно-правові відносини - Административное право
 11. 2.4. Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями - Административное право
 12. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 13. 3.6. Об´єднання громадян - Административное право
 14. 4.1. Методи державного управління - Административное право
 15. 4.2. Адміністративний примус - Административное право
 16. 4.3. Форми державного управління - Административное право
 17. 4.4. Правові акти державного управління - Административное право
 18. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 19. 6.1. Поняття адміністративного процесу - Административное право
 20. 6.3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення - Административное право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Жорин Ф. Л.. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. 2001