Таможенное право

Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с.
Передмова
Державна незалежність України визначається багатьма факторами, як от: зовнішня та внутрішня політика, міжнародні політичні та торговельні відносини, національна програма стимулювання вітчизняного виробництва тощо. Українська державна програма підтримки вітчизняного товаровиробника передбачає стимулювання виходу національних підприємств на зовнішні торговельні ринки. Отже потребує оцінки вплив державного регулювання на прогнозування, планування та безпосереднє виконання зовнішньоторговельних операцій.

Оскільки державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності може сприяти або заважати такому виходу.

Суттєво впливають на зміст національних актів, що регулюють зовнішню торгівлю України, світові торговельні угоди, конвенції, домовленості, порядки, правила та багатосторонні договори про міждержавні партнерські відносини.

Окремим фактором, що регулює взаємини з країнами світової співдружності е митне законодавство України. За роки, що минули з дня проголошення

10

С. Терещенко Основи митного законодавства України_____

незалежності нашої держави, напрацьовано певний пакет законодавчих, державних актів та відомчих документів щодо митного регулювання торговельних відносин з іншими країнами світу. Усвідомлення ролі митного законодавства у зовнішньоторговельних відносинах і спонукало автора до написання цієї книги.

Суб'єкт, що вирішив вийти на зовнішні торговельні ринки, має бути добре обізнаним із законодавством своєї країни та країни можливого контрагента.

Управлінське рішення, спрямоване на зовнішню торгівлю, повинно мати свої особливості, які окреслені на сторінках цієї роботи, де підґрунтям виступають аспекти державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності.

Митні органи втілюють у життя державну зовнішньоторговельну політику засобами тарифного та нетарифного регулювання.

Вплив на управлінське рішення державного тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності грунтується на сукупності взаємозв'язаних його складових, до яких належать види мита, методи визначення митної вартості, особливості визначення кодів товарів за ТН ЗЕД та особливості впливу походження товарів.

Пропонована класифікація засобів та методів нетарифного регулювання не є загальноприйнятою. У її розробці було враховано думки економістів, менеджерів, митників. Узагальнена нетрадиційна класифікація засобів та методів нетарифного регулювання допомагає зрозуміти, яким чином держава стимулює експортний потенціал національних підприємців та створює адміністративні бар'єри для проникнення на внутрішній споживчий ринок товарів іноземного виробництва. Засоби та методи адміністративного державного регулювання зовнішньої торгівлі є вихідними даними для стратегічного прогнозування та тактичного планування діяльності підприємств зовнішньоторговельної спрямованості.

Торговельні плани реалізуються на зовнішніх ринках шляхом укладення відповідних зовнішньоторговельних договорів (контрактів), що становлять матеріальну основу для здійснення експортно-імпортних операцій. У книзі розглянуто та систематизовано (за переходом права власності на товар) основні види торговельних угод, а саме: ку-

12

Передмова

півлі-продажу, зустрічної торгівлі, з орендних операцій, посередницькі, про переробку давальницької сировини та пе-реуступлення боргу.

Безпосереднє здійснення зовнішньоторговельних операцій пов'язане з перевезенням об'єкта торгівлі товару від продавця до покупця.

Отже, у торговельних контрактах мають бути визначені умови доставки товарів. Міжнародна практика доставки товарів знайшла своє відображення у Правилах «Інкотермс» за редакцією 1990 року, які прогнозують розподіл витрат з доставки товару між контрагентами угоди, визначають де, коли, від кого та до кого переходить ризик пошкодження або втрати товару на шляху його доставки від продавця до покупця. Ці умови узгоджуються сторонами зовнішньоторговельного договору (контракту) та суттєво впливають на суму визначеної митної вартості товару.

Світова торговельна практика накопичила певний досвід укладення та виконання конкретних договорів (контратків). У книзі розглянуто узагальнено класифікацію торговельних угод та вплив особливостей національного законодавства України на зміст зовнішньоторговельних договорів (контрактів). Надано практичні рекомендації щодо змісту торговельних та посередницьких угод, а також методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» у вищих та середніх навчальних закладах України. Методичний матеріал може стати в пригоді при проведенні семінарів та короткотермінових курсів для службовців, діяльність яких пов'язана з митною справою.

Наприкінці книги вміщено словник основних, вживаних у публікації, термінів.

Матеріал, викладений на сторінках книги, базується на 245 законодавчих, наукових та навчальних джерелах.

Сподіваюсь, що книга стане у пригоді викладачам митної справи вищих та середніх навчальних закладів, студентам, працівникам митних органів України.

Аспекти національного українського законодавства викладеш станом на 01.02.2000 року.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. Юрінком Інтер, 1999. — 736 с. - Административное право
 2. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 3. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навчальний та науково-практичний посібник - К.: Знання-Прес, 2002. - 332 с. - Экологическое право
 4. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 5. Передмова - Административное право
 6. § 5. Застосування іноземних законів і міжнародних договорів - Семейное право
 7. Передмова - Таможенное право
 8. Передмова - Экологическое право
 9. §4. Суб´єктивне авторське право, його зміст і межі - Гражданское право
 10. § 1. Поняття кредитної системи України - Гражданское право
 11. § 4. Суб´єктивне авторське право, його зміст і межі - Гражданское право
 12. Передмова - Правоохранительные органы
 13. - Конституционное право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Жорин Ф. Л.. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. 2001