Семейное право

Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”
Робота Ф. Енгельса "Походження сім`ї, приватної власності і держави".
Первісні форми сім`ї та шлюбу за часів родового устрою.
Загальна характеристика парної та моногамної сім’ї.
Історичний розвиток законодавства про шлюб та сім`ю (з 1917 до 60-х рр.).
Перші декрети в Україні про шлюб та розлучення
Перший Сімейний кодекс України 1919 року
Сімейний кодекс України 1926 року
Зміни Сімейного кодексу УРСР у зв'язку з виданням Закону від 27 червня 1936 року та виданням Указу від 8 липня 1944 року
Розвиток сімейного законодавства про шлюб та сім`ю в 1967-70-х рр. Кодекс про шлюб та сім`ю України 1969 р.
Проект нового законодавства про шлюб та сім`ю в проекті Цивільного кодексу України (загальна характеристика)
Правове значення постанов Пленуму Верховного Суду України у справах про шлюб та сім`ю.
Особливості сімейного права як окремої галузі права її місце в системі права України.
Взаємозв’язок сімейного права з іншими галузями права.
Предмет і метод сімейного права.
Принципи сімейного права.
Система сімейного права України.
Поняття і види сімейних правовідносин.
Підстави виникнення сімейних правовідносин.
Родство і свояцтво у сімейному праві України.
Суб`єктивні сімейні права і обов`язки.
Строки і позовна давність у сімейному праві України.
Поняття шлюбу та його ознаки.
Умови укладення шлюбу.
Поняття шлюбного віку в Україні.
Перешкоди до укладення шлюбу.
Укладення шлюбного контракту.
Порядок укладення шлюбу.
Поняття, способи, підстави припинення шлюбу.
Припинення шлюбу зі смертю одного з подружжя (оголошення його померлим).
Розірвання шлюбу в органах РАГСу за спільною заявою обох з подружжя.
Розірвання шлюбу в органах РАГСу за заявою одного з подружжя.
Розірвання шлюбу в судовому порядку.
Реєстрація розірвання шлюбу.
Підстави визнання шлюбу недійсним.
Порядок визнання шлюбу недійсним.
Юридичні наслідки визнання шлюбу недійсним.
Загальна характеристика та особливості особистих немайнових правовідносин подружжя (чоловіка і дружини).
Право вибору прізвища та пов`язані з ним права.
Права і обов`язки подружжя по спільному вирішенню питань життя сім`ї.
Права подружжя на участь у вихованні дітей та спілкування з ними.
Права подружжя на вільний вибір занять, професій та вільний вибір місця проживання.
Захист особистих прав подружжя.
Види майнових прав і обов`язків подружжя. Правовий режим майна подружжя.
Права подружжя укладати дозволені законом угоди.
Договірний режим майна подружжя (майно у шлюбному контракті).
Правовідносини з приводу спільного сумісного майна подружжя. Правовідносини з приводу роздільного майна подружжя.
Порядок і способи поділу майна подружжя.
Звернення стягнень на майно подружжя за зобов’язаннями одного з подружжя.
Права і обов`язки подружжя по взаємному утриманню (умови, розмір аліментів, підстави звільнення від обов`язку по утриманню іншого з подружжя).
Підстави виникнення правовідносин батьків і дітей.
Встановлення походження дітей (способи, порядок, оформлення).
Встановлення батьківства в судовому порядку.
Оспорювання батьківства (материнства).
Умови, за яких не допускається оспорювання батьківства (материнства).
Визначення прізвища, імені і по батькові, громадянства дитини.
Взаємні права і обов`язки батьків і дітей.
Права батьків і дітей на майно одне одного.
Обов`язки батьків і дітей по утриманню.
Аліментні зобов`язання батьків по утриманню неповнолітніх дітей (умови, розмір, порядок і підстави зміни розміру аліментів).
Обов`язки батьків по утриманню повнолітніх непрацездатних дітей.
Види заробітку (доходу), що підлягає облікові при відрахуванні аліментів.
Види заробітку (доходів), які не враховуються при визначенні розміру аліментів.
Зобов`язання дітей по утриманню непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги (умови, порядок, розмір утримання).
Порядок присудження, сплати, стягнення аліментів.
Визначення заборгованості по аліментах.
Підстави для звільнення від сплати заборгованості по аліментах.
Зобов`язання інших членів сім`ї та родичів по утриманню неповнолітніх.
Зобов`язання інших членів сім`ї та родичів по утриманню повнолітніх непрацездатних осіб.
Поняття і правове регулювання усиновлення (удочеріння) в Україні.
Умови усиновлення за законодавством України.
Діти, які можуть бути усиновлені за законодавством України.
Порядок формування інформаційних банків даних про дітей, що можуть бути усиновленими.
Вимоги до особи усиновителя.
Порядок усиновлення дітей в Україні.
Документи, які надаються особами, що бажають стати усиновителями.
Особливості усиновлення дітей іноземними громадянами.
Права та обов`язки усиновителів і усиновлених.
Таємниця усиновлення.
Визнання усиновлення недійсним: поняття, підстави.
Скасування усиновлення: поняття, підстави.
Юридичні наслідки визнання усиновлення недійсним.
Юридичні наслідки скасування усиновлення.
Поняття опіки та піклування за законодавством України.
Особи, над якими встановлюється опіка та піклування.
Порядок встановлення опіки та піклування.
Права і обов`язки опікунів і піклувальників, обмеження їх прав.
Звільнення опікунів і піклувальників від виконання їх обов`язків.
Підстави і порядок припинення опіки і піклування.
Опіка і піклування, ускладнені іноземним елементом.
Система органів реєстрації актів громадянського стану та їх компетенція.
Загальні правила реєстрації актів громадянського стану.
Реєстрація народження.
Реєстрація смерті.
Реєстрація встановлення батьківства.
Порядок і реєстрація зміни імені, по батькові і прізвища громадянина.
Укладення шлюбів громадян України з іноземними громадянами та іноземних громадян між собою в Україні.
Порядок розірвання шлюбів громадян України з іноземними громадянами та шлюбів іноземних громадян між собою в Україні.
Реєстрація актів громадянського стану громадян України, що проживають поза її межами.
Підстави застосування іноземних законів про шлюб та сім`ю та міжнародних договорів до правовідносин в Україні.

Релевантная научная информация:

 1. Семейное право Учебники по праву
 2. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” - Семейное право
 3. Історичний розвиток законодавства про шлюб та сім`ю (з 1917 до 60-х рр.). - Семейное право
 4. Перші декрети в Україні про шлюб та розлучення - Семейное право
 5. Перший Сімейний кодекс України 1919 року - Семейное право
 6. Сімейний кодекс України 1926 року - Семейное право
 7. Зміни Сімейного кодексу УРСР у зв´язку з виданням Закону від 27 червня 1936 року та виданням Указу від 8 липня 1944 року - Семейное право
 8. Розвиток сімейного законодавства про шлюб та сім`ю в 1967-70-х рр. Кодекс про шлюб та сім`ю України 1969 р. - Семейное право
 9. Проект нового законодавства про шлюб та сім`ю в проекті Цивільного кодексу України (загальна характеристика) - Семейное право
 10. Правове значення постанов Пленуму Верховного Суду України у справах про шлюб та сім`ю. - Семейное право
 11. Особливості сімейного права як окремої галузі права її місце в системі права України. - Семейное право
 12. Взаємозв’язок сімейного права з іншими галузями права. - Семейное право
 13. Предмет і метод сімейного права. - Семейное право
 14. Принципи сімейного права. - Семейное право
 15. Система сімейного права України. - Семейное право
 16. Поняття і види сімейних правовідносин. - Семейное право
 17. Підстави виникнення сімейних правовідносин. - Семейное право
 18. Родство і свояцтво у сімейному праві України. - Семейное право
 19. Суб`єктивні сімейні права і обов`язки. - Семейное право
 20. Строки і позовна давність у сімейному праві України. - Семейное право

Другие научные источники направления Семейное право:

  1. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А.. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. 2000