Семейное право

Сог
ласно этому Закону в эту систему входят отделы регистрации актов гражданского состояния Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, областных, Киевского и Севастопольского городских, районных, районных в городах, городских (городов областного значения) управлений юстиции, а также исполнительные органы сельских, поселковых, городских (кроме городов областного значения) Советов.
I Регистрацию актов гражданского состояния граждан Украины, которые проживают за границей, проводят консульские учреждения и дипломатические представительства Украины.

Руководство отделами регистрации актов гражданского состояния осуществляют Министерство юстиции Украины, Главное управление юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, областные, Киевское и Севастопольское городские, районные, районные в городах, городские (городов областного значения) управления юстиции (статья 6 Закона Украины «Об органах регистрации актов гражданского состояния»).

Финансирование отделов регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет средств государственного бюджета.

Согласно этому Закону в эту систему входят отделы регистрации актов гражданского состояния Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, областных, Киевского и Севастопольского городских, районных, районных в городах, городских (городов областного значения) управлений юстиции, а также исполнительные органы сельских, поселковых, городских (кроме городов областного значения) Советов.
I Регистрацию актов гражданского состояния граждан Украины, которые проживают за границей, проводят консульские учреждения и дипломатические представительства Украины.

Руководство отделами регистрации актов гражданского состояния осуществляют Министерство юстиции Украины, Главное управление юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, областные, Киевское и Севастопольское городские, районные, районные в городах, городские (городов областного значения) управления юстиции (статья 6 Закона Украины «Об органах регистрации актов гражданского состояния»).

Финансирование отделов регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет средств государственного бюджета.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” - Семейное право
 2. Система органів реєстрації актів громадянського стану та їх компетенція. - Семейное право
 3. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право
 4. 8.4. Управління юстицією - Административное право
 5. § 2. Система та компетенція органів державної податкової служби - Правоохранительные органы
 6. § І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація - Трудовое право
 7. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 8. 6.1. Поняття адміністративного процесу - Административное право
 9. Глава 2. Законодавство про правоохоронні органи. Концепція судово-правової реформи в Україні та її етапи - Правоохранительные органы
 10. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 11. § 5. Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ - Хозяйственное право
 12. §1. СИСТЕМА ТА ПРАВОВИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ - Административное право
 13. §2. ПРАВА ТА ОБОВ´ЯЗКИ ПОДАТКОВОЇ міліції. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ - Административное право
 14. § 1. Цивільний процесуальний порядок (форма) захисту майнових і особистих немайнових прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій - Гражданский процесс
 15. § 1. Рішення, які звертаються до примусового виконання, і виконавчі документи - Гражданский процесс
 16. Тема 15. Становлення незалежної України - История государства и права
 17. § 3. Поняття судової та правозахисної діяльності - Правоохранительные органы
 18. § 2. Система органів юстиції та організація їх роботи - Правоохранительные органы
 19. § 1. Міністерство юстиції, його завдання, структура та повноваження - Правоохранительные органы
 20. § 2. Місцеві управління Міністерства юстиції України, їх система та повноваження - Правоохранительные органы

Другие научные источники направления Семейное право:

  1. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А.. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. 2000