Семейное право

Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с.
Розділ 1. Поняття і принципи сімейного права
§ 1. Історичні форми сім'ї та шлюбу
§ 2. Поняття і предмет стенного права
§ 3. Принципи сімейного права
§ 4. Система сімейного права
Розділ 2. Історія сімейного права. Законодавство про шлюб і сім'ю
§ 1. Перші декрети Радянської влади та перший Сімейний кодекс РРФСР з питань сім'ї та шлюбу, і їх значення
§ 2. Перші декрети в Україні про шлюб та розлучення
§ 3. Перший Сімейний кодекс України 1919 року
§ 4. Сімейний кодекс України 1926 року
§ 5. Зміни Сімейного кодексу УРСР у зв'язку з виданням Закону від 27 червня 1936 року та виданням Указу від 8 липня 1944 року
§ 6. Основи законодавства СРСР і союзних республік про шлюб і сім'ю та Кодекс про шлюб і сім'ю України
§ 7. Постанови Пленуму Верховного Суду України з питань шлюбно-сімейного права
Розділ 3. Сімейні правовідносини
§ 1. Поняття сім'ї в соціологічному і юридичному змісті
§ 2. Поняття та види сімейних правовідносин
§ 3. Суб'єкти і об'єкте сімейних правовідносин
§ 4. Суб'єктивні сімейні права і обов'язки
§ 5. Підстави виникнення, зміни і припинення сімейних правовідносин
§ 6. Акти громадянського стану
§ 7. Родство і свояцтво, їх юридичне значення
§ 8. Здійснення сімейних прав і виконання обов'язків. Захист сімейних прав
§ 9. Строки позовної давності та інші строки, які передбачені законодавством про шлюб та сім'ю
Розділ 4. Шлюб
§ 1. Поняття шлюбу за сімейним законодавством
§ 2. Умови вступу до шлюбу
§ 3. Перешкоди до укладення шлюбу
§ 4. Порядок укладення шлюбу
§ 5. Випадки, при яких скорочується або продовжується строк реєстрації шлюбу
§ 6. Особливості реєстрації шлюбу із засудженими
Розділ 5. Особисті і майнові правовідносини подружжя
§ 1. Особисті немайнові права подружжя
§ 2. Право спільної сумісної власності подружжя
§ 3. Обов'язки подружжя по взаємному утриманню
§ 4. Шлюбний контракт
Розділ 6. Припинення шлюбу
§ 1. Поняття та випадки припинення шлюбу
§ 2. Порядок та випадки розірвання шлюбу в органах ЗАГСу
§ 3. Розірвання шлюбу в органах ЗАГСу за заявою одного з подружжя
§ 4. Розірвання шлюбу в судовому порядку
§ 5. Юридичні наслідки припинення шлюбу
Розділ 7 Недійсність шлюбу
§ 1. Поняття недійсності шлюбу
§ 2. Підстави для визнання шлюбу недійсним
§ 3. Порядок визнання шлюбу недійсним
§ 4. Юридичні наслідки визнання шлюбу недійсним
Розділ 8. Особисті права і обов'язки батьків і дітей
§ 1. Поняття батьківських прав і обов'язків та підстави їх виникнення
§ 2. Порядок встановлення походження дитини
§ 3. Умови встановлення батьківства в судовому порядку
§ 4. Порядок встановлення батьківства
§ 5. Порядок реєстрації народження дитини
§ б. Порядок оспорювання батьківства (материнства)
§ 7. Порядок визначення прізвища, імені, по батькові та громадянства дітей
§ 8. Права і обов'язки батьків по вихованню дітей
§ 9. Вирішення спорів, пов'язаних з місцем проживання дітей
§10. Підстави та наслідки позбавлення батьківських прав
§ 11. Порядок поновлення в батьківських правах
§ 12. Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав
Розділ 9. Майнові правовідносини батьків і дітей,

інших членів сім'ї та родичів

§ 1. Суть майнових правовідносин в сім'ї
§ 2. Умови стягнення аліментів на дітей
§ 3. Порядок та розмір стягнення аліментів на дітей
§ 4. Участь батьків у додаткових витратах на утримання дітей
§ 5. Зменшення розміру аліментів
§ 6. Час; з якого присуджуються аліменти, та види заробітку, що підлягають облікові при відрахуванні аліментів
§ 7. Види заробітку, з яких утримання аліментів не провадиться
§ 8. Визначення заборгованості по аліментах
§ 9. Обов'язки дітей щодо батьків
§ 10. Аліментні обов'язки інших членів сім'ї та родичів
§ 11. Права батьків і дітей на майно. Майнові правовідносини між батьками і дітьми
Розділ 10. Усиновлення (удочеріння)
§ 1. Поняття усиновлення (удочеріння)
§ 2. Порядок передачі дітей на усиновлення
§ 3. Усиновлення дітей громадянами України
§ 4. Умови, за яких може бути здійснено усиновлення
§ 5. Таємниця усиновлення
§ б. Права і обов'язки усиновителів і усиновлених
§ 7. Умови і порядок визнання усиновлення недійсним І скасування усиновлення
§ 8. Наслідки скасування усиновлення або визнання його недійсним
Розділ 11. Опіка і піклування
§ 1. Поняття опіки і піклування
§ 2. Органи, які вирішують питання про призначення опіки та піклування
§ 3. Порядок встановлення опіки та піклування
§ 4. Права і обов'язки опікунів (піклувальників)
§ 5. Припинення опіки і піклування
Розділ 12. Застосування законодавства про шлюб та сім'ю до іноземних громадян і осіб без громадянства. Застосування законів про шлюб та сім'ю іноземних держав та міжнародних договорів
§ 1. Порядок укладення шлюбів громадян України з іноземними громадянами та іноземних громадян між собою в Україні
§ 2. Порядок розірвання шлюбу громадян України з іноземними громадянами і шлюбів іноземних громадян між собою в Україні
§ 3. Порядок усиновлення дітей, які є громадянами України і проживають в Україні або за межами України, іноземними громадянами
§ 4. Вирішення питання опіки (піклування), які ускладнені іноземним елементом. Порядок реєстрації актів громадянського стану громадян України, що проживають поза межами України
§ 5. Застосування іноземних законів і міжнародних договорів
Глава 82 Загальні положення сімейного права

Релевантная научная информация:

 1. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 2. Семейное право Учебники по праву
 3. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с. - Семейное право
 4. § 1. Історичні форми сім´ї та шлюбу - Семейное право
 5. § 2. Поняття і предмет стенного права - Семейное право
 6. § 3. Принципи сімейного права - Семейное право
 7. § 4. Система сімейного права - Семейное право
 8. § 1. Перші декрети Радянської влади та перший Сімейний кодекс РРФСР з питань сім´ї та шлюбу, і їх значення - Семейное право
 9. § 2. Перші декрети в Україні про шлюб та розлучення - Семейное право
 10. § 3. Перший Сімейний кодекс України 1919 року - Семейное право
 11. § 4. Сімейний кодекс України 1926 року - Семейное право
 12. § 5. Зміни Сімейного кодексу УРСР у зв´язку з виданням Закону від 27 червня 1936 року та виданням Указу від 8 липня 1944 року - Семейное право
 13. § 6. Основи законодавства СРСР і союзних республік про шлюб і сім´ю та Кодекс про шлюб і сім´ю України - Семейное право
 14. § 7. Постанови Пленуму Верховного Суду України з питань шлюбно-сімейного права - Семейное право
 15. § 1. Поняття сім´ї в соціологічному і юридичному змісті - Семейное право
 16. § 2. Поняття та види сімейних правовідносин - Семейное право
 17. § 3. Суб´єкти і об´єкте сімейних правовідносин - Семейное право
 18. § 4. Суб´єктивні сімейні права і обов´язки - Семейное право
 19. § 5. Підстави виникнення, зміни і припинення сімейних правовідносин - Семейное право
 20. § 6. Акти громадянського стану - Семейное право

Другие научные источники направления Семейное право:

  1. n/a. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”. 2000