Семейное право

Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с.
§ 2. Порядок розірвання шлюбу громадян України з іноземними громадянами і шлюбів іноземних громадян між собою в Україні
Частина 1 статті 197 КпШС України встановлює порядок розірвання шлюбів громадян України з іноземцями, а також шлюбів іноземних громадян між собою на території України. Ці шлюби розриваються за законодавством України, за такою ж процедурою (в органах ЗАГСу або суді), на тих же мотивах і з тими ж правовими наслідками, які встановлені в Кодексі про шлюб і сім'ю України.
Нашим законодавством при розірванні іноземних шлюбів не передбачено ніяких обмежень і виключень. Тому при розлученні іноземці не вправі посилатися на свої національні закони, наприклад, на ті, які забороняють розірвання шлюбу або обмежують його визначеними умовами, або навпаки, примушують розірвати шлюб, виходячи з расових, релігійних і інших забо-

203

бон. Вони повністю підпорядковуються в цьому відношенні українським правилам розлучення.

Але розірвання шлюбу через суд України може мати значні перешкоди, коли один з подружжя проживає за кордоном, так як закон України за всіх умов не може заборонити іноземцю звертатися з вимогами про розірвання шлюбу в суд держави, в якій він проживає. Невизнання розірвання шлюбу, проведеного в цих випадках іноземним судом, привело б до того, що іноземець вважався б розведеним, а громадянин України продовжував би перебувати в шлюбі. Тому, якщо в момент розірвання шлюбу хоч би один з подружжя (іноземець або громадянин України) проживав за межами України, КпШС України (стаття 197) визнає дійсним розірвання шлюбу, проведене іноземним органом за законом відповідної держави.

В тих випадках, коли обидва з подружжя проживають за межами України, розірвання шлюбу в суді України може спричинити для них непереборні труднощі. Примусити таке подружжя приїхати в Україну для здійснення розлучення значило б поставити їх в тяжке становище і порушити їх права. Тому КпШС України (частина 3 статті 197) встановлює, що розірвання шлюбу, здійснене за межами України за законами відповідних держав, визнається дійсним в Україні, якщо обидва з подружжя, які є громадянами України, проживають за її межами.

В той же час громадяни України, які постійно проживають за кордоном, не можуть бути в силу цього позбавлені права розірвати шлюб в суді України.

Тому КпШС України (частина 6 статті 197) надає громадянам України, які проживають за кордоном, право звертатися з вимогою про розірвання шлюбу в суди України. В цих випадках Верховний Суд України дає обраному ним суду, яким може виявитись будь-який суд України, доручення розглянути справу про розірвання шлюбу між громадянами України, які постійно проживають за межами України.

Законодавство України передбачає можливість в окремих випадках розірвати шлюб шляхом реєстрації розлучення в органах ЗАГСу без попереднього звернення до суду. Оскільки консульство України надало право реєструвати всі акти

204

громадянського стану, то в силу частини 5 статті 197 КпШС України громадяни України, які постійно проживали за кордоном, мають право за наявності передбачених умов розірвати шлюб шляхом реєстрації розлучення в консульській установі України. Якщо подружжя є іноземцями, то незалежно від місця їх проживання розірвання їх шлюбу, проведене за межами України за законами відповідних держав, визнається дійсним в Україні.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с. - Семейное право
 2. § 2. Порядок розірвання шлюбу громадян України з іноземними громадянами і шлюбів іноземних громадян між собою в Україні - Семейное право
 3. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” - Семейное право
 4. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право
 5. § 3. Підсудність справ з іноземним елементом - Гражданский процесс
 6. Порядок розірвання шлюбів громадян України з іноземними громадянами та шлюбів іноземних громадян між собою в Україні. - Семейное право
 7. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 8. § 1. Порядок укладення шлюбів громадян України з іноземними громадянами та іноземних громадян між собою в Україні - Семейное право
 9. § 3. Принципи, закріплені Конституцією України - Гражданский процесс
 10. Укладення шлюбів громадян України з іноземними громадянами та іноземних громадян між собою в Україні. - Семейное право
 11. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 12. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 13. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 14. § 7. Порядок визначення прізвища, імені, по батькові та громадянства дітей - Семейное право
 15. Глава 82 Загальні положення сімейного права - Семейное право
 16. § 5. Особливості окремих видів купівлі-продажу - Гражданское право
 17. Міжнародне право:5. Міжнародні акти про права людини і законодавство України - Международное право, европейское право
 18. Міжнародне право:6. Глава і персонал дипломатичного представництва - Международное право, европейское право
 19. Визначення прізвища, імені і по батькові, громадянства дитини. - Семейное право
 20. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Семейное право:

  1. n/a. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”. 2000