Семейное право

Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с.
§ 4. Умови, за яких може бути здійснено усиновлення
При здійсненні усиновлення необхідно дотримання декількох важливих умов. Перед усе необхідно бажання усиновителя та письмова згода на усиновлення з боку батьків дитини, що усиновлюється, якщо вони у неї є, або осіб, які замінюють .батьків, опікуна (піклувальника). Згода батьків повинна бути свідомою, не примусовою, без отримання будь-якої винагороди, засвідчена державним нотаріусом або адміністрацією державного дитячого закладу, в якому перебуває, утримується чи виховується дитина. Батьки можуть дати згоду на усиновлення лише після народження дитини. Якщо усиновитель перебуває в шлюбі, для усиновлення ним потрібна згода на це іншого з подружжя. Якщо дитині, яка усиновлюється, більше 10 років, для усиновлення необхідна її згода.
Згода ця не повинна мати характер формальної підписки, треба прагнути до того, щоб ця підписка засвідчувала дійсне бажання дитини. Не може бути здійснене усиновлення дитини проти її бажання, вмотивоване, наприклад тим, що дитина відмовилась від усиновлення, або будь-якими іншими міркуваннями. З цього приводу вказівка закону (стаття 104 КпШС України) досить виразна та категорична: усиновлення дітей, які досягли 10 років, без їх згоди не допускається.

Однак в частині 2 статті 104 КпШС України говориться, що в разі подання заяви про усиновлення дитини, яка про-

176

живала в сім'ї усиновителя та вважає усиновителя своїм батьком (матір'ю), усиновлення може бути проведено без згоди

дитини.

В силу статті 107 КпШС України при усиновленні дитини особою, яка перебуває в шлюбі, необхідна згода іншого з подружжя в письмовій формі. Ця вимога відпадає, якщо інший з подружжя також виступає усиновителем дитини. Дві особи не можуть бути усиновителями однієї і тієї ж самої дитини, за винятком випадків, коли усиновителями виступає подружжя. Це визнається бажаним в практиці органів опіки та піклування і заохочується тому, що створюються для дитини, яку усиновлюють, в сім'ї найбільш нормальні умови виховання.

Якщо про бажання усиновити дитину заявляє тільки один з подружжя, орган опіки і піклування з'ясовує, чому інший з подружжя не подає заяви про усиновлення, а обмежується тільки поданням письмової згоди, та роз'яснює йому бажаність усиновлення дитини обома з подружжя. Не виключено, що згодом інший з подружжя також забажає усиновити цю дитину, тоді в постанові про усиновлення слід вказати, що раніше проведене усиновлення залишається в силі.

Можливо усиновлення двох або більше дітей. Таке усиновлення частіше буває, коли усиновлюють братів і сестер або інших родичів, для того щоб їх не розлучати. У таких випадках про усиновлення кожної дитини виноситься окреме рішення суду.

Усиновлення може бути проведено, як виняток, і без згоди на це іншого з подружжя (стаття 108 КпШС України), якщо останній є недієздатним внаслідок душевної хвороби або недоумства чи коли він визнаний безвісно відсутнім.

Як правило, усиновлюються діти, які не мають батьків. Той факт, що у дітей немає батьків, посвідчується свідоцтвом про смерть обох батьків або рішенням суду про оголошення їх померлими. Але доволі часто усиновлюється дитина, яка має одного або й обох батьків.

Якщо у дитини є батьки, усиновлення може бути здійснено тільки з їх згоди, яка висловлена письмово у виразній та визначеній формі.

177

Діти, від яких відмовилися батьки в пологовому будинку, можуть бути усиновлені за наявності письмової згоди батьків на усиновлення після досягнення ними двомісячного віку (стаття ЮГ КпШС України).

У виняткових випадках (стаття 106 КпШС України) усиновлення може бути проведено без згоди батьків, якщо: батьки невідомі: батьків позбавлено батьківських прав; батьків визнано недієздатними; батьки понад шість місяців не проживають разом з дитиною і без поважних причин не беруть участь в її вихованні та утриманні, не виявляють щодо дитини батьківської уваги та турботи.

При усиновленні дітей, які знаходяться на вихованні та утриманні в державних дитячих установах (в будинку дитини, дитячому будинку), при відсутності батьків необхідна згода цієї установи.

Адміністрація дитячого закладу, який приймає дитину, має право з'ясувати згоду батьків на усиновлення їх дитини в майбутньому без зазначення особи усиновителя і, як правило, відбирає розписку про батьківську згоду, але до прийняття рішення про усиновлення, батьки мають право в будь-який час анулювати дану раніше згоду.

Якщо усиновлюється дитина, над якою раніше була встановлена опіка (піклування), на усиновлення потрібна письмова згода опікуна (піклувальника), засвідчена державним нотаріусом.

Така згода не потрібна, коли опікун (піклувальник) ухиляється від обов'язків, якщо він позбавлений своїх опікунських прав, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім.

У тих випадках, коли усиновлюваний має не тільки опікуна (піклувальника), але й батьків, для усиновлення потрібна як згода опікуна (піклувальника), так і батьків дитини, за виключенням тих випадків, які передбачені статтею 106 КпШС України.

Досить поширеними є випадки усиновлення вітчимом або мачухою свого пасинка або падчериці, тобто дітей іншого з подружжя від попереднього шлюбу. Для такого усиновлення необхідна згода не тільки одного з батьків, який перебуває в шлюбі з особою, яка усиновлює дитину, але й іншого з батьків дитини.

178

Слід підкреслити, що якщо розривається шлюб між усиновителями чи вітчимом (мачухою), то це не тягне за собою скасування усиновлення. Воно може бути скасоване тільки у випадках, передбачених законом.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с. - Семейное право
 2. § 4. Умови, за яких може бути здійснено усиновлення - Семейное право
 3. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 4. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право
 5. § 3. Суб´єкти і об´єкте сімейних правовідносин - Семейное право
 6. § 12. Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав - Семейное право
 7. § 3. Порядок усиновлення дітей, які є громадянами України і проживають в Україні або за межами України, іноземними громадянами - Семейное право
 8. Глава 82 Загальні положення сімейного права - Семейное право
 9. § 3. Спадкування за законом - Гражданское право
 10. § 4. Спадкування за заповітом - Гражданское право
 11. § 3. Принципи, закріплені Конституцією України - Гражданский процесс
 12. § 3. Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ - Гражданский процесс
 13. § 2. Суть судового рішення - Гражданский процесс
 14. § 6. Визнання і виконання рішень іноземних судів - Гражданский процесс
 15. § 1. Правосуддя, його ознаки та принципи - Правоохранительные органы
 16. § 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці - Трудовое право
 17. § 6. Відмежування трудового права від суміжних галузей права - Трудовое право
 18. § 2. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин - Трудовое право
 19. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 20. § 1. Поняття суб´єкта трудового права України - Трудовое право

Другие научные источники направления Семейное право:

  1. n/a. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”. 2000