Семейное право

Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с.
§ 10. Аліментні обов'язки інших членів сім'ї та родичів
Обов'язок по утриманню дітей, як правило, покладається на батьків. Але трапляється, що діти за будь-яких обставин втрачають своїх батьків або батьки з поважних причин не взмозі їх утримувати, і таким чином, залишаються без коштів

166

для існування. Тому закон (стаття 95 КпШС України) встановлює правило, в силу якого у випадку відсутності батьків або якшо батьки з поважних причин не взмозі утримувати дітеи. обов'язок по утриманню неповнолітніх дітей може бути покладений на інших родичів: діла, бабусю, брата, сестру, а також вітчима, мачуху дитини та на осіб, які постійно виховували дитину та утримували її як члена сім'ї, надаючи їй систематичну матеріальну допомогу.

Обов'язки по утриманню неповнолітніх дітей можуть бути покладені на діда, бабусю, брата і сестер лише в тому випадку, коли діти не мають батьків або батьки з поважних причин не взмозі їх утримувати.

Деякі інші правила про стягнення коштів на утримання неповнолітніх дітей покладаються на вітчима та мачуху.

Вітчим або мачуха зобов'язані утримувати пасинків та пад-чериць при умові, що ці діти були взяті ними на утримання. Якшо ж діти не були на утриманні вітчима або мачухи, то на останніх не може бути покладений обов'язок по сплаті аліментів на дітей.

У силу статті 95 КпШС України обов'язок по утриманню дітей не завжди пов'язаний з батьківськими відносинами. Такий обов'язок може покладатися і на сторонніх осіб, якщо вони відмовилися від дитини. Строк, протягом якого вони утримували та виховували дитину, сам по собі юридичного значення не має. Важливо встановити факт, що відповідач взяв дитину на виховання та систематично надавав їй матеріальну допомогу.

Обов'язок по утриманню дітей не може бути покладений на осіб, які виховували дітей як опікуни (піклувальники).

Аліментні обов'язки родичів та інших членів сім'ї виникають незалежно від їх матеріального та сімейного становища. Воно має значення лише при визначенні розміру аліментів, який завжди стягується у частковому відношенні до заробітку (доходу).

Якщо позов про стягнення аліментів поданий не до всіх осіб, які за законом зобов'язані надавати допомогу, а лише одному або декільком з них, то суд, визначаючи розмір аліментів у відношенні відповідача, враховує обов'язки і інших осіб, які не притягнуті до участі в справі.

167

1

У силу статті 98 КпШС України у тих випадках, коли матеріальне становище особи, яка зобов'язана надавати утримання, або особи, яка одержує аліменти, змінилося, су а. має право за позовом будь-кого з них змінити встановлений розмір аліментів, в силу частини І статті 99 КпШС України, якщо матеріальне становище особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти, істотно погіршало, суд має право звільнити її від сплати аліментів.

Законом (стаття 96 КпШС України) передбачені підстави, в силу яких аліменти можуть бути стягнуті на непрацездатних членів сім'ї, у тому випадку, якщо вони не мають чоловіка або дружини, батьків або неповнолітніх дітей та потребують матеріальної допомоги.

Такий обов'язок може бути покладений на опікунів, пасинків та падчерок.

З онуків аліменти стягуються незалежно від того, чи проживали вони з особою, яка потребує матеріальної допомоги, чи отримували від неї будь-яку допомогу. У даному випадку вирішальне значення має те, що повнолітній працездатний член сім'ї, який потребує матеріальної допомоги, не має родичів, які за законом зобов'язані утримувати його в першу чергу.

Що стосується пасинків та падчерок, то такий обов'язок може бути покладений на них лише у тому випадку, коли вони самі виховувалися у осіб, які потребують в даний час матеріальної допомоги.

Особи, які не менше 5 років виховувалися у громадян, з якими вони не перебувають у родинних стосунках, зобов'язані сплачувати аліменти своїм вихователям за умови, що останні потребують матеріальної допомоги та не мають можливості її отримувати від своїх родичів.

Згідно до частини 2 статті 99 КпШС України суд має право звільнити пасинка та падчерку від обов'язку утримувати вітчима та мачуху, якщо останні належним чином не виконували своїх обов'язків по вихованню неповнолітніх пасинка та падчерки або якщо вони виховували їх протягом нетривалого часу.

Законом не встановлений мінімальний строк, протягом якого вітчим або мачуха повинні виховувати пасинка або падчерку. Це питання вирішується у кожному конкретному

168

випадку судом, але, як правило, цей строк має бути не меншим ніж п'ять років.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с. - Семейное право
 2. § 1. Суть майнових правовідносин в сім´ї - Семейное право
 3. § 10. Аліментні обов´язки інших членів сім´ї та родичів - Семейное право
 4. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” - Семейное право
 5. § 4. Сімейний кодекс України 1926 року - Семейное право
 6. Глава 82 Загальні положення сімейного права - Семейное право
 7. Сімейний кодекс України 1926 року - Семейное право
 8. Адвокатура Латвії - Адвокатское право
 9. § 2. Поняття і предмет стенного права - Семейное право
 10. § 3. Обов´язки подружжя по взаємному утриманню - Семейное право
 11. § б. Права і обов´язки усиновителів і усиновлених - Семейное право
 12. Зразок позовної заяви про визнання права користування житловим приміщенням - Юридические документы
 13. Міжнародне право:5. Міжнародні акти про права людини і законодавство України - Международное право, европейское право
 14. § 6. Представництво в цивільному процесі іноземних держав - Гражданский процесс
 15. § 4. Засоби доказування Пояснення сторін і третіх осіб - Гражданский процесс
 16. § 5. Докази і доказування в цивільному процесі іноземних держав - Гражданский процесс
 17. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 18. Права та обов`язки усиновителів і усиновлених. - Семейное право
 19. - Конституционное право
 20. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право

Другие научные источники направления Семейное право:

  1. n/a. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”. 2000