Семейное право

Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с.
§ 6. Час; з якого присуджуються аліменти, та види заробітку, що підлягають облікові при відрахуванні аліментів
Права та обов'язки батьків виникають з дня народження дитини. Якщо один з батьків не приймає участі у вихованні та утриманні дитини, до нього може бути пред'явлений позов про стягнення аліментів. Подача такого позову строком не обмежена, тому він може бути пред'явлений в будь-який час. Незалежно від того, коли відповідач почав ухилятися від сплати коштів на утримання дитини, закон (стаття 88 КпШС України) встановлює, що аліменти присуджуються з дня подачі заяви.

Разом з тим закон припускає виняток з цього загального правила, коли аліменти можуть бути присуджені за минулий час до пред'явлення позову. Це можливо у тих випадках, коли позивач подасть суду докази, що він приймав заходи до стягнення аліментів з відповідача, але не міг їх отримувати внаслідок ухилення відповідача від їх сплати.

Наприклад, відповідач сплачував кошти на утримання дітей добровільно, а потім, з метою ухилення від сплати аліментів, змінював місце проживання та роботи, в зв'язку з чим розшук його позивачкою був ускладнений. У цьому випадку суд має право стягнути аліменти з відповідача за минулий час, але не більше ніж за три роки.

З метою забезпечення дитини необхідними коштами, закон надає право судді стягувати аліменти до розгляду справи по суті. Ухвала судді про стягнення аліментів у таких випадках підлягає негайному виконанню.

Згідно переліку про види заробітку (доходи), що підлягають облікові при відрахуванні аліментів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1992 року № 146, утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом.

158

Утримання аліментів провадиться: з основного заробітку за посадовим окладом, тарифними ставками, вілоядними розцінками, з усіх видів доплат та надбавок до заробітної плати: з грошових та натуральних премій: з оплати з? понаднормову роботу, а також за роботу у святкові, неробочі та вихідні дні; з заробітної плати, яка зберігається на час відпустки, а також яка отримується при звільненні, компенсації за невикористану відпустку; з заробітної плати, що зберігається під час виконання державних та громадських обов'язків, та у інших випадках; з одноразової винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років; з винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємства, організації; з винагороди, що виплачується штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення і з фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню; з інших видів заробітку, на який нараховуються страхові внески; з допомоги по державному соціальному страхуванню та з допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка встановлена в колективних с/г підприємствах;

з доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, які провадяться за рахунок підприємств, установ, організацій; з сум, які сплачуються по відшкодуванню шкоди в зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва чи іншого пошкодження здоров'я, за винятком сум для відшкодування витрат на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування і протезування потерпілих; з фактичного одержання пенсій, за винятком надбавок до пенсій, які сплачуються інвалідам І групи на догляд за ними;

з стипендій, які виплачуються студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та слухачам закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів; з доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об'єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства; з усіх видів заробітку, які одержує адвокат за роботу в юридичних консультаціях; з інших видів заробітку.

159

З членів колективних сільськогоподарських підприємств утримання аліментів провадиться з сум, які одержують за роботу в господарстві (включаючи вартість натуральних видач).

З письменників, композиторів, художників та інших творчих працівників аліменти стягуються з сум авторського гонорару та винагороди, шо сплачується за публічне виконання творів, а з осіб, які отримують заробітну плату, — також і з заробітної плати.

З позаштатних лекторів — з оплати, яка отримується за читання лекцій.

З членів кооперативів, спільних підприємств утримання аліментів провадиться з усіх видів заробітку, який одержується за роботу в кооперативі чи спільному підприємстві (у тому числі з заробітку у валюті). З фермерів та осіб, які працюють у сільському господарстві за сімейним підрядом, утримання аліментів провадиться після реалізації продукції з власного господарства в кінці року.

З військовослужбовців Збройних сил України та інших військ, осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ утримання аліментів провадиться з усіх видів грошового забезпечення, що надається щомісячно.

З осіб, які відбувають виправні роботи, стягнення аліментів за виконавчими листами повинно провадитися з повної суми заробітку без обліку утримань, проведених за вироком або постановою суду.

Аліментні платежі з осіб, які відбувають покарання у виправно-трудових колоніях, колоніях-поселеннях, тюрмах, а також з осіб, які знаходяться у лікувально-трудових та виховно-трудових профілакторіях, наркологічних відділеннях психіатричних диспансерів, лікарень і на підприємствах, обчислюються з усієї заробленої суми, включаючи і ту частину, яка відраховується у часткове відшкодування витрат по їх утриманню у зазначених установах.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с. - Семейное право
 2. § 6. Час; з якого присуджуються аліменти, та види заробітку, що підлягають облікові при відрахуванні аліментів - Семейное право
 3. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” - Семейное право
 4. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право
 5. § 3. Обов´язки подружжя по взаємному утриманню - Семейное право
 6. § 3. Порядок та розмір стягнення аліментів на дітей - Семейное право
 7. Глава 82 Загальні положення сімейного права - Семейное право
 8. § 10. Особливі відшкодування шкоди при ушкодженні здоров´я і заподіянні смерті громадянинові - Гражданское право
 9. § 6. Порядок виплати заробітної плати. Обчисчлення середнього заробітку - Трудовое право
 10. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 11. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 12. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 13. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 14. 9.2. Управління освітою - Административное право
 15. § 7. Види заробітку, з яких утримання аліментів не провадиться - Семейное право
 16. § 9. Обов´язки дітей щодо батьків - Семейное право
 17. § 10. Аліментні обов´язки інших членів сім´ї та родичів - Семейное право
 18. §4. Забезпечення виконання обов´язків - Гражданское право
 19. § б. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду - Гражданское право
 20. § 1. Поняття і види підсудності - Гражданский процесс

Другие научные источники направления Семейное право:

  1. n/a. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”. 2000