Семейное право

При
нормальних сімейних відносинах тут не буває конфліктів, які потребують правового втручання. Навпаки, при розпаді сімейних правовідносин виникають різні спори і непорозуміння (наприклад, автомобіль або кооперативна квартира були придбані не лише на кошти батьків, але і на кошти, які сину подарувала бабуся, і син вважає себе співвласником машини, співпайовиком житлово-будівельного кооперативу чи співвласником приватизованого житла).
Тому законодавство (глава 11 КпШС) врегульовує питання про права батьків і дітей на майно.

Одним з найважливіших інститутів сімейного права є аліментні зобов'язання батьків і дітей. Взагалі аліментні правовідносини характеризуються певними особливостями. Перш за все підстави їх виникнення визначаються законом. І їх зміст не може бути змінений за угодою сторін. До законних

150

підстав виникнення аліментних зобов'язань відноситься родство, непрацездатність.

Аліментні зобов'язання є безкоштовними, тобто вони не можуть бути витребувані назад, навіть якщо стягнені помилково, за виключенням випадків, коли їх стягнення було основане на неправдивих відомостях.

На аліментні зобов'язання не поширюється позовна давність. Обов'язок батьків утримувати своїх дітей не залежить від розміру їх зарплати, роду занять і задоволення їх особистих потреб.

При нормальних сімейних відносинах тут не буває конфліктів, які потребують правового втручання. Навпаки, при розпаді сімейних правовідносин виникають різні спори і непорозуміння (наприклад, автомобіль або кооперативна квартира були придбані не лише на кошти батьків, але і на кошти, які сину подарувала бабуся, і син вважає себе співвласником машини, співпайовиком житлово-будівельного кооперативу чи співвласником приватизованого житла).
Тому законодавство (глава 11 КпШС) врегульовує питання про права батьків і дітей на майно.

Одним з найважливіших інститутів сімейного права є аліментні зобов'язання батьків і дітей. Взагалі аліментні правовідносини характеризуються певними особливостями. Перш за все підстави їх виникнення визначаються законом. І їх зміст не може бути змінений за угодою сторін. До законних

150

підстав виникнення аліментних зобов'язань відноситься родство, непрацездатність.

Аліментні зобов'язання є безкоштовними, тобто вони не можуть бути витребувані назад, навіть якщо стягнені помилково, за виключенням випадків, коли їх стягнення було основане на неправдивих відомостях.

На аліментні зобов'язання не поширюється позовна давність. Обов'язок батьків утримувати своїх дітей не залежить від розміру їх зарплати, роду занять і задоволення їх особистих потреб.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. § 1. Суть майнових правовідносин в сім´ї - Семейное право
 2. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с. - Семейное право
 3. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право
 4. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 5. § 2. Поняття і предмет стенного права - Семейное право
 6. § 1. Сторони в зобов´язанні - Гражданское право
 7. § 3. Предмет договору. Ціна в договорі. Форма договору - Гражданское право
 8. § 3. Принципи, закріплені Конституцією України - Гражданский процесс
 9. § 8. Рішення суду в цивільному процесі іноземних держав - Гражданский процесс
 10. § 1. Суть, значення провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин - Гражданский процесс
 11. § 2. Повноваження суду, пов´язані з виконавчим провадженням по примусовому виконанню його рішень - Гражданский процесс
 12. § 2. Правове становище іноземців у цивільному процесі - Гражданский процесс
 13. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 14. М. Й. Штефан Цивільний процес, 1997 - Гражданский процесс
 15. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” - Семейное право
 16. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 17. § 2. Громадяни як суб´єкти трудового права України - Трудовое право
 18. Правовий статус особи: поняття, види. Конституційне закріплення прав людини в Україні - Теория государства и права
 19. Розділ 4. Проблеми застосування іноземного права (тлумачення, кваліфікація, застереження) - Международное право, европейское право
 20. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Семейное право:

  1. n/a. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”. 2000