Семейное право

Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с.
§ 8. Права і обов'язки батьків по вихованню дітей
Турбота про підростаюче покоління хвилює не тільки громадськість нашої держави, але і весь світ. Законодавство України, а саме Кодекс про шлюб та сім'ю України в статті 61, визначає, що батьки мають право і зобов'язані виховувати своїх дітей, піклуватися про їх здоров'я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, готувати їх до праці.

В нашій державі всі громадяни мають рівні конституційні права і свободи, є рівними перед законом. Закон покладає на батьків обов'язок по вихованню дітей, для цього вони наділяються батьківськими правами, основним з яких є право на особисте виховання своєї дитини.

Батьківські права є в той же час і обов'язком батьків по вихованню дітей.

Надання батькам права самим виховувати своїх дітей дає можливість задовольнити їх одне з самих великих почуттів — почуття батьківської любові.

Батьківські права не можуть здійснюватися у протиріччі з інтересами дітей. Під інтересами дітей слід розуміти інтереси їх правильного виховання, турботу про їх фізичний розвиток та навчання, підготовку їх до суспільно-корисної праці, формування з них гідних громадян.

Оскільки батьківські права є правом на виховання дитини, вони надаються батькам до досягнення дитиною повноліття, після чого припиняються.

136

Батьки не можуть передавати будь-кому ці права або відмовитись від них. Але батьки вправі віддавати дітей для одержання освіти в навчально-виховні заклади, засновані на різних формах власності, що не звільняє їх від виконання обов'язків по вихованню дітей, тобто вони залишаються повністю відповідальними за виховання своїх дітей.

При неналежному виконанні батьками (одним із них) обов'язків по вихованню або зловживанні батьківськими правами діти вправі звернутися за захистом своїх інтересів до органів опіки і піклування (ч.2 ст.61 КпШС).

Як правило, органи опіки і піклування не втручаються у виховання батьками дітей. Однак, якщо їм стане відомо про неналежний .стан у сім'ї, вони приймають заходи для надання допомоги дітям у їх фізичному та духовному розвитку.

Законодавством встановлений принцип повної рівності обох батьків у питаннях виховання дітей, і ні один з них не користується будь-якими перевагами. Як правило, між батьками, які спільно проживають, всі питання по вихованню дітей вирішуються за їх взаємною згодою, але у випадку виникнення спорів між ними, закон передбачає порядок їх розв'язання.

Так, у статті 65 КпШС України говориться, що один з батьків, який проживає окремо від дитини, має право бачитися з нею та приймати участь у її вихованні. Той з батьків, з яким проживає дитина, не має права чинити перешкоди іншому з батьків зустрічатися з дитиною та приймати участь в її вихованні.

У відсутності згоди того з батьків, з яким проживає дитина, на побачення з нею іншого з батьків, спір вирішується органами опіки і піклування з участю батьків, виходячи з інтересів дитини.

У тих випадках, коли батьки не підкоряються рішенню органу опіки і піклування, останній, а також кожен з батьків має право звернутися за вирішенням спору до суду.

Так, судовим рішенням за позовом громадянина І.

було задоволене вимогу останнього про надання можливості йому брати участь у вихованні дитини. Це рішення суду було прийнято у зв'язку з тим, що відповідачка не виконувала вказів-

137

ки органу опіки та піклування, який вважав необхідною участь батька у вихованні дитини.

До батьків, які не виконують рішення суду з таких спорів, застосовуються заходи, передбачені у статті 417 Цивільно-процесуального кодексу України.

При розгляді таких спорів необхідні: письмовий висновок органу опіки і піклування, присутність представника цієї організації в судовому засіданні, участь прокурора.

При злісному невиконанні рішення суду той з батьків, який проживає окремо, виходячи з інтересів дитини, вправі звернутися з позовом до суду про передачу йому дитини (ч.б ст.65 КпШС).

Дід і баба мають право спілкуватися з своїми неповнолітніми онуками, якщо такі побачення не перешкоджають вихованню дитини. А якщо батьки відмовляються надавати діду чи бабі можливість спілкуватися з онуками, то органи опіки і піклування можуть зобов'язати батьків надавати діду і бабі побачення з онуками в порядку, встановленому цими органами. Коли батьки не підкоряються рішенню органу опіки і піклування, то дід і баба вправі звернутися до суду за вирішенням спору.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с. - Семейное право
 2. § 8. Права і обов´язки батьків по вихованню дітей - Семейное право
 3. Права подружжя на участь у вихованні дітей та спілкування з ними. - Семейное право
 4. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право
 5. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 6. 9.2. Управління освітою - Административное право
 7. § 4. Батьки і діти - Правовая деонтология
 8. § 4. Сімейний кодекс України 1926 року - Семейное право
 9. § 2. Поняття та види сімейних правовідносин - Семейное право
 10. § 8. Здійснення сімейних прав і виконання обов´язків. Захист сімейних прав - Семейное право
 11. § 1. Поняття батьківських прав і обов´язків та підстави їх виникнення - Семейное право
 12. § 9. Вирішення спорів, пов´язаних з місцем проживання дітей - Семейное право
 13. §10. Підстави та наслідки позбавлення батьківських прав - Семейное право
 14. § 9. Обов´язки дітей щодо батьків - Семейное право
 15. § 10. Аліментні обов´язки інших членів сім´ї та родичів - Семейное право
 16. § б. Права і обов´язки усиновителів і усиновлених - Семейное право
 17. § 1. Поняття опіки і піклування - Семейное право
 18. § 3. Порядок встановлення опіки та піклування - Семейное право
 19. Глава 82 Загальні положення сімейного права - Семейное право
 20. § 8. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми, недієздатними і громадянами, нездатними розуміти значення своїх дій - Гражданское право

Другие научные источники направления Семейное право:

  1. n/a. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”. 2000