Семейное право

Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с.
§ 4. Шлюбний контракт
23 червня 1992 p. Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб і сім'ю України». Згідно цього Закону в КпШС була включена стаття 27', яка передбачила можливість укладання шлюбного контракту між особами, які вступають у шлюб.

В частині третій цієї статті також говориться, що порядок укладення шлюбного контракту визначається Кабінетом Міністрів України. Майже цілий рік, після прийняття вищезгаданого закону, був необхідний Кабінету Міністрів для того, щоб розробити «Порядок укладення шлюбного контракту», який був затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 457 від 16 червня 1993 p. (далі «Порядок...»).'

Включення статті 27' КпШС України має дуже важливе і прогресивне значення. Це потягло за собою встановлення нового і необхідного в ринкових умовах правового інституту, яким є шлюбний контракт, що має вже дуже давнє застосування в західних країнах.

Шлюбний контракт між особами, які одружуються, укладається за їх бажанням до реєстрації шлюбу і набуває чинності з моменту його реєстрації.

За бажанням сторін шлюбний контракт може укладатися в присутності свідків.

Шлюбний контракт — це угода осіб (подружжя) про вирішення спірних, як правило, майнових питань життя сім'ї. Згідно п.2 Порядку укладення шлюбного контракту, у шлюбному контракті передбачаються майнові права та обов'язки подружжя, зокрема питання, пов'язані з правом власності на рухоме або нерухоме майно, як придбане до шлюбу, так і під час шлюбу, на майно, одержане в дар чи успадковане одним з подружжя, а також питання, що пов'язані з утриманням подружжя та інші. У шлюбному контракті можуть вирішуватися питання про порядок погашення боргів за рахунок спільного чи роздільного майна. У ньому також можуть передбачатися немайнові, моральні чи особисті зобов'язання.

'Журнал «Право України». № 7-8. 1994. С. 44-45.

96

Умови шлюбного контракту щодо переходу права власності на нерухоме та інше майно, якщо законодавством передбачений спеціальний порядок набуття цього права, вважаються виконаними лише після належного оформлення.

Згідно з п.3 «Порядку...», та ч.2 ст.27' КпШС умови шлюбного контракту не можуть погіршувати становища подружжя порівняно з законодавством України.

Шлюбний контракт укладається в нотаріальній формі за місцем проживання однієї із сторін або за місцем реєстрації шлюбу.

Якщо шлюбний контракт укладають неповнолітні особи, то на це потрібна обов'язкова згода їх батьків чи інших законних представників.

Протягом дії шлюбного контракту до нього можуть бути внесені зміни за згодою сторін. Ці зміни можуть бути внесені протягом існування шлюбу договором, який укладається в порядку, передбаченому для укладення шлюбного контракту.

Законодавство встановлює перелік підстав, за наявності яких шлюбний контракт визнається судом недійсним: недодержання умов порядку укладення шлюбного контракту або укладення контракту після реєстрації шлюбу, а також погіршення становища будь-кого з подружжя порівняно з законодавством України.

Якщо одна із сторін порушує умови шлюбного контракту, то інша сторона має право на судовий захист своїх прав та інтересів.

При розірванні шлюбу та визнанні його недійсним майнові спори, спори про дітей та інші вирішуються судом на підставі чинного законодавства з урахуванням умов шлюбного контракту.

А тепер спробуємо зробити детальний аналіз діючого законодавства про шлюбний контракт.

По-перше, вп.1 «Порядку...» зазначено, що шлюбний контракт укладається до реєстрації шлюбу. Таким чином, подружжя-бізнесмени, що прийшли до висновку про необхідність укласти між собою шлюбний контракт, повинні розірвати шлюб, укласти шлюбний контракт, а потім знову зареєструвати шлюб. І тому, на нашу думку, потрібно змінити

4 7-64

97

зміст п.1 «Порядку...», надавши можливість подружжю укладати шлюбний контракт, як до одруження, так і в процесі шлюбного життя.

По-друге, ч.2 ст.27' КпШС та п.3 «Порядку...» встановлюють, що умови шлюбного контракту не можуть погіршувати становища подружжя порівняно з законодавством України, а розглядаючи п.1 Зразка шлюбного контракту, ми можемо побачити, що одному із подружжя буде належати 2/3 майна, яке нажите за час шлюбу, а іншому 1/3 майна.' Тобто, зразу ж порушується ч.2 ст.27' КпШС України, адже стаття 22 КпШС України чітко говорить, що все майно, яке нажите за час шлюбу, є спільною сумісною власністю, а отже, ділиться порівну.

Звідси випливає, що такий шлюбний контракт буде визнаний судом незаконним і недійсним.

Далі, пункт 2 цього ж Зразка шлюбного контракту визначає, що автомобіль, який належить дружині, і музичні інструменти, які належать чоловіку на праві особистої власності, після реєстрації шлюбу переходять у спільну власність подружжя. Цей пункт зразка протирічить ст.24 КпШС України і тому не може мати сили при виникненні спору про дошлюбне майно, яким в даному випадку є автомобіль і музичні інструменти, воно буде визнано роздільним майном подружжя.

Що стосується речей професійних занять подружжя, (п.2 Зразка), придбаних за час шлюбу, то вони, в силу ст.26 КпШС України, є спільною сумісною власністю подружжя і дублювати це положення закону у контракті недоцільно.

В п.3 шлюбного контракту також аналогічна ситуація п.2 — це і дублювання норм закону ст.ст.24 і 27 КпШС, і можливість визнання шлюбного контракту недійсним і виникнення спору з приводу майна, яке отримане в дар. Пункт 4 Зразка повністю дублює норму ст.24 КпШС України і тому не потрібен в шлюбному контракті.

В інших пунктах Зразка теж багато невідповідностей закону.

'Зразок, шлюбного 'контракту. Журнал «Право України». № 7-8. 1994. С. 45.

98

При такій ситуації шлюбний контракт не може мати того застосування і розповсюдження, яке повинен би знайти в нашому суспільстві, тому що такі обмеження не дали можливості застосування ст.27' КпШС. І тому, на нашу думку, ч.2 ст.27' КпШС потрібно було б викласти приблизно так:

«При вирішенні майнових спорів між подружжям суди повинні керуватися умовами шлюбного контракту в тій частині, в якій він охоплює відносини подружжя».

Отже, шлюбний контракт має певне право на існування. Він є конче необхідним під час переходу суспільства до ринкових відносин. Але життєздатним повною мірою цей інститут сімейного права буде тільки тоді, коли він стане основою вільного вибору подружжям принципів врегулювання певних відносин сімейного життя.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 2. Юридические документы Учебники по праву
 3. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с. - Семейное право
 4. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 5. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” - Семейное право
 6. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право
 7. § 2. Порядок і умови укладення шлюбу, його припинення - Правовая деонтология
 8. § 3, Права та обов´язки членів сім´ї - Правовая деонтология
 9. § б. Опіка і піклування - Правовая деонтология
 10. § 4. Шлюбний контракт - Семейное право
 11. § 5. Застосування іноземних законів і міжнародних договорів - Семейное право
 12. Зразок шлюбного контракту - Юридические документы
 13. Зразок позовної заяви про визнання шлюбного контракту (договору) частково недійсним - Юридические документы
 14. §3. Право спільної сумісної власності подружжя - Гражданское право
 15. § 3. Право спільної сумісної власності - Гражданское право
 16. Міжнародне право:3. Способи придбання державної території - Международное право, европейское право
 17. § 7. Підвідомчість спорів, що виникають з шлюбно-сімейних правовідносин - Гражданский процесс
 18. Укладення шлюбного контракту. - Семейное право
 19. Види майнових прав і обов`язків подружжя. Правовий режим майна подружжя. - Семейное право
 20. Права подружжя укладати дозволені законом угоди. - Семейное право

Другие научные источники направления Семейное право:

  1. n/a. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”. 2000